zaterdag, 08 oktober 2011 09:27

Verslag Freedom Not Fear 2011

 banner-fnf2011

In Berlijn werd op 10 september de internationale actiedag Freedom Not Fear 2011 ingeluid met een grote demonstratie onder het motto 'Freiheit statt Angst- Stoppt den Überwachungswahn!' Net als vorig jaar was een van onze Vrijbitleden daarbij aanwezig om steun te verlenen, contacten te leggen en inspiratie op te doen. (Video)

f1-2011f2-2011tshirt-art

De Nederlandse bijdrage aan de actie Vrijheid in plaats van Angst werd traditioneel ook dit jaar weer door Vrijbit georganiseerd. Dit keer met de nationale fietslabel-actie '10 jaar Controledrift, wat heb ik nou aan mijn fietsbel hangen?'

Onder het motto: 'Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Er voor strijden wel', werd actie gevoerd in Amsterdam, Amersfoort, De Bilt, Den Bosch, Den Haag, Deventer, Haarlem, Nijmegen, Rosmalen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. (Meer info)

brussel1-2011brussel2-2011

Het weekend van 17 t/m 19 september vond het eerste internationale Freedom Not Fear werkweekend plaats in Brussel.

Op zaterdag werd daarbij in de binnenstad van Brussel gedemonstreerd. Daarbij werden toespraken gehouden voor het Europese Parlement, voor het gebouw van de Europese Commissie en in het hartje van de binnenstad. (Fotogalerij)

De demonstratie werd gevolgd door een 'barcamp' werkweekend waarbij de aanwezige actiegroepen en individuele privacyvoorvechters uit België, Duitsland,Frankrijk,Groot- Brittannië, Nederland, Oostenrijk en Zweden besloten dit netwerk en samenwerkingsexperiment structureel voort te zetten als permanente Freedom Not Fear beweging.

int-fnf2011-logo

Als eerste actie werden in dat kader op maandag 19 september doorverschillende groepen deelnemers gesprekken gehouden met Europarlementariërs en hoge ambtenaren van de EU Commissie over onderwerpen als Databescherming, Dataretentie, ACTA, e-commerce, uitwisseling van passagiersgegevens, cameratoezicht, terugdringen van contate betaalmogelijkheid en vrijheid van internet. Vrijbit heeft zowel organisatorisch als inhoudelijk een actieve bijdrage geleverd bij de organisatie van dit weekend.

Doel van de actie: De actie FNF2011 had als bedoeling om zowel het bewustzijn onder de bevolking vergroten over wat 10 jaar registratie en controledrift teweeg heeft gebracht en te laten zien dat deze ontwikkelingen enkel een halt toe kunnen worden geroepen door er actief tegen in verzet komen. Met name was het de bedoeling om mensen te activeren en te motiveren door duidelijk te maken dat ze niet alleen staan, als ze respect af willen dwingen voor de bescherming van hun persoonlijke vrijheid. En te laten zien op welke manieren men aansluiting kan vinden bij 'Pro Privacy' initiatieven en organisaties.

Beoordeling: Meerdere mensen, die voor het eerst aan een actie hadden deelgenomen, lieten weten 'waarachtig het idee te hebben zinnig bezig te zijn', en zegden toe vaker een bijdrage te willen leveren. De fietslabel-actie leverde behalve contacten met fietsers ook verrassend veel gesprekken op met voorbijgangers die wilde weten wat de bedoeling van de actie was. Dat had bijvoorbeeld tot gevolg dat de Vrijbit-websites en die van Bits of Freedom werden bezocht door mensen die nooit eerder dergelijke websites bezochten. Resulteerde in adviesaanvragen per e-mail als 'hoe pak ik dat dan aan als ik wil protesteren tegen een slimme meter, geen vingerafdrukken wil afstaan, geen BSN wil verstrekken aan mensen die daar niks mee nodig hebben? '. Leidde tot steunbetuigingen van mensen die beloofden de kwestie 'wat doe jij aan de aantasting van de Privacy' actiever aan de orde te stellen in hun vrienden-kennissen en werk-kring.

Dat je best een actie blijkt te kunnen organiseren 'als je er maar aan gaat staan' stimuleerde mensen tot plannen voor nieuwe initiatieven, zoals een 'Freedom Equality Hip Hop' benefiet in Zwolle, een jongerenproject 'Onbespied leven is een Mensenrecht 'in Utrecht, en nieuwe poging tot het organiseren van een 'Privacy'informatieavond in Maastricht.

Veel sluimerende contacten werden door het verspreiden van de fietslabels geactiveerd tussen organisaties en individuen die vanuit diverse insteek strijden voor een betere samenleving, nieuwe contacten gelegd. Mensen beloofden op zoek te gaan naar verdeeladressen voor informatiemateriaal in Maastricht en Amersfoort. In Leeuwarden bood zich de Hackerspace Noord Holland daarvoor aan.

Dat de 'Brussel experience' zo'n succes was dat daar een permanent Europese Freedom Not Fear platform uit voort kwam is meer dan we hadden durven hopen.

Conclusie: Gezien de beperkte mankracht en middelen mogen we tevreden zijn met het bereikte resultaat. Al blijft het uiteraard niet meer dan een druppel op de spreekwoordelijke gloeiende plaat.

Steun: Financiële steun om dit alles mogelijk te maken ontvingen we van Kollektief Kafé de Bijstand, Actiefonds Zwart Zaad, Solidariteitdsfonds XminY, Boekhandel de Rooie Rat en enkele particulieren. Waarvoor dank! Ook danken we allen die mee hebben geholpen aan het verspreiden van de fietslabels, het promoten van de slogans, maken van actiemateriaal en meedoen aan de FNF demo's.