woensdag, 01 oktober 2014 18:12

Freedom Not Fear 2014 program en resolutie aan nieuwe EU Commissie

FNF14 posterA4 20140916 4- f59aa

Het actieweekend resulteerde in een resolutie die op 29 september 2014 werd verzonden aan de voorzitter van de nieuwe EU Commissie, dhr Juncker. In een begeleidende brief werd hem verzocht om de oproep tot actie via deze resolutie uit te zetten binnen de nieuwe Conmmssie. Gelijkluidende brieven werden verzonden aan het EU parlement en de Raad om ook daar aandacht te vragen voor de oproep om de bescherming van het fundamentele recht op een privéleven tot speerpunt van beleid te maken te beginnen met het direct aanpakken van de aangesloten naties die doorgaan met het uitvoeren van de dataprotectiewetgeving die het EU Hof voor Justitie nietig verklaarde) en landen die zich schuldig maken aan het volgens de eigen wetgeving verboden verzamelen van alle internetverkeer door veiligheids-en inlichtingendiensten.

a) continue to require indiscriminate retention of communications data of people who are in no way linked with serious crime despite the judgment of the Court of Justice of the EU of 8 April 2014

b) have their intelligence services process communications data of people who are not even remotely a danger to national security, or that rely on foreign mass surveillance schemes to accomplish internationally what is not allowed nationally.

Ook werd de Commissie te kennen gegeven dat men erop rekende dat de aanbevelingen van het EU Parlement zouden worden opgevolgd ten aanzien van IT veiligheid met betrekking tot het Amerikaanse NSA surveillance programma 

' We also expect the Commission to follow the European Parliament's recommendations on IT security as set out in its resolution of 12 March 2014 on the US NSA surveillance program'.

Download Resolution pdf