donderdag, 31 oktober 2013 00:00

Privacy in gevaar als gemeenten meer taken krijgen

De privacy van burgers komt in gevaar nu gemeenten steeds meer taken moeten uitvoeren. Daarvoor waarschuwt het College Bescherming Persoonsgegevens. Het kabinet is bezig met een grote operatie, waarbij gemeenten steeds meer taken krijgen op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg voor chronisch zieken en ouderen. Wilbert Tomesen van het CBP.

Media

NOS