Het EPD volgens Ab Klink

zondag, 17 mei 2009 13:24

Ab KlinkIn deze video kondigt Minister Ab Klink vol vertrouwen de invoering van het EPD aan. Inmiddels is gebleken dat de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier minder goed doordacht was dan Klink het deed voorkomen. Zo bleek het EPD gemakkelijk te hacken, en kwam een groot deel van de bevolking in beweging door massaal bezwaar tegen opname in het EPD aan te tekenen. Zelfs een groot percentage van de Nederlandse huisartsen gaf te kennen niet in het EPD opgenomen te willen worden vanwege de inbreuk op de privacy, en het gevaar van diefstal van de gegevens.

Media

Ab klink over het Elektronisch Patiëntendossier Rijks overheid