10 februari vergadert de Eerste Kamer over invoering van de ‘slimme’ energiemeter.

De ‘spionage’ meter die per kwartier op afstand het gedrag van mensen binnenshuis registreert. De wetsvoorstellen ( 31320 en 31374) zijn officieel bedoeld om volgens de Europese richtlijnen van een zuiniger energieverbruik te bewerkstelligen maar onderzoek wijst uit dat daar betere methoden voor zijn.

gasmeter-slimOp het Tros Radar Forum verschenen verontrustende berichten over 'slimme' gasmeters die een veel te hoog verbruik zouden registreren, bij nader onderzoek bleken de desbetreffende gasmeters van het type: Landis & Gyr CT 1030 zelfs te blijven door lopen nadat deze van de gasleiding losgekoppeld waren. Dit zou deze oplettende energieverbruiker op jaarbasis €438,-gekost hebben voor gas dat hij in werkelijkheid niet gebruikt heeft.

Het euvel kwam aan het licht omdat de Eneco klant zich verbaasde over het feit dat een peperdure pas geplaatste zonneboiler geen lager gasverbruik liet zien, maar juist een hoger gasverbruik dat dus komt doordat de Eneco 'slimme'gasmeter 24 uur per dag verbruik meet.... of er nou gas door de leiding stroomt of niet.

Geheugenopfrisser

slimlicht_spotlightHet vorige kabinet kwam in 2009 met wetsvoorstellen (31320 en 31374) tot wijziging van de elektriciteits- en gaswet, waarbij de huidige energiemeters zouden worden vervangen door meters die op afstand door de netwerkbeheerder en energieleverancier kunnen worden afgelezen. Deze digitale meters worden aangeduid als ‘slimme’ meters. 

Aanleiding voor de invoering van de digitale meter vormde Europese Richtlijnen  die officieel bedoeld zijn om via beter inzicht in energieverbruik de consument tot energie-efficiënter gedrag te brengen.

De manier waarop de Nederlandse wetgever de richtlijn wilde gaan uitvoeren, ging zo veel verder dan de internationale voorschriften dat het zelfs in strijd kwam met de fundamentele grondrechten zoals deze zijn vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In het wetsvoorstel werden alle kleinverbruikers van energie verplicht om deze digitale meters in hun woning of werkplaats te laten installeren. Dat betekende dat de netbeheerder en de energieleverancier voortdurend het energiegebruik van de afnemers zouden kunnen nagaan.

kohnstamslimmemetersNetwerk uitzending waarin aandacht voor het fenomeen 'slimme' meter.

Met een bijdrage van Vrijbit voorzitter Miek Wijnberg die fel van leer trekt en haar verontwaardiging laat blijken over het verplicht invoeren van deze zoveelste privacyschending. Om dit tegen te houden ontketende vereniging Vrijbit een storm van protest via de website www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl

Bron Netwerk

De ‘slimme’ meter maakt het mogelijk dat er bij het energiebedrijf op afstand per kwartier registreert wordt hoeveel gas- en elektriciteit er bij iedere klant verbruikt wordt. Door het vastleggen van deze gegevens wordt minutieus bijgehouden wanneer mensen niet thuis zijn, hoe zij zich binnenshuis gedragen. Men zet dit gebruik ook af tegen gemiddelden om afwijkende verbruik/gedragspatronen op te sporen.

Eneco's website voor slimme energiemeters zit vol met beveiligingslekken. Ook is het domein niet eigendom van het bedrijf, waardoor datadiefstal op de loer ligt. Een test op xss-lekken van alleen de inlogmodule van energiedataportal.nl maakt duidelijk in zes gevallen code geinjecteerd kan worden. Eerder waarschuwde de vereniging Vrijbit al voor de onveligheid voor de burger van de 'slimme'meters en wist een storm van protest te ontketenen met als gevolg een twijfelende Minister en een terughoudend kabinet en de toezegging dat de invoering in géén geval verplicht zou worden.

wetsvoorstel slimme meters aangehouden in afwachting van novelle.

bron: webwereld

Slimme meter neemt eindelijk de horde van de Eerste Kamer.

Dinsdag 22 februari 2011 heeft de Eerste Kamer, met 2 jaar vertraging eindelijk de nieuwe gas- en elektriciteitswetten aangenomen.

De vertraging werd vooral veroorzaakt doordat het verplichte karakter van de zogenaamde ‘slimme’ meters voor energieverbruik in 2009 geen goedkeuring kreeg van de Eerste Kamerleden.

Officieel geen verplichting van kleinverbruikers om gebruik van 'slimme'energiemeters te accepteren

Op 7 april 2009 ging de Eerste Kamer niet akkoord met de wetsvoorstellen Wijziging Elektriciteitswet en wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie 32373 en 32374

Als noodgreep werd de voorgestelde wetgeving niet integraal verworpen maar aangehouden totdat het onderdeel van de 'verplichte' plaatsing uit het wetsvoorstel zou zijn geschrapt. Minister van der Hoeven(CDA) moest toezeggen dat de verplichting definitief van de baan was en dat zij de Tweede Kamer via een 'novelle' zou voorstellen om in te stemmen dat dit onderdeel definitief uit het wetsontwerp zou verdwijnen.

Dat minister van der Hoeven(CDA) evengoed diezelfde avond nog op het NOS journaal verkondigde dat het in de nieuwbouw wel verplicht zou worden, maakte gelijk duidelijk dat het ministerie van Economische Zaken niet van plan was om zich zomaar neer te leggen bij de opdracht van de Eerste Kamer. Het ministerie hecht er tot op de dag van vandaag aan om de, 'grootschalige uitrol van de 'slimme' energiemeters, onverminderd door te zetten.

Maar officieel bij wet het gebruik ervan verplichten lukte niet. Al moest daar 28 april 2009 nog een brief van de Eerste Kamer aan te pas komen om de minister te verplichten geen onjuiste informatie via de media te ventileren en schriftelijk te bevestigen dat er geen sprake zou zijn van enige verplichting.

Vrijbit stuurde een brief aan de Eerste Kamer om nogmaals aan te dringen op het afkeuren van het wetsvoorstel dat de invoering van de zogenaamde 'slimme' energiemeters mogelijk moet maken. De belangrijkste bezwaren tegen de slimme meters en de inbreuk op de mensenrechten worden hierin nog eens uit de doeken gedaan. Daarnaast opende Vrijbit een petitie website: www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl waar binnen no time meer dan tienduizend handtekeningen binnen waren.

Maak ook bezwaar tegen de invoering van de 'slimme' energiemeters en stuur onze voorbeeldbrief naar de Eerste Kamer.

Persbericht

Utrecht 26-3-2009

Minister van der Hoeven laat eindelijk haar ware gezicht zien: Weigeraars van ‘slimme’ energiemeters plegen een economisch delict waar maximaal een half jaar gevangenisstraf op staat.

Dinsdag 24 maart 2009 debatteerde de Eerste Kamer over de wetsvoorstellen betreffende de invoering van de ‘slimme’meter voor gas en elektriciteit.

De wet stelt de installatie van deze meters bij alle kleinverbruikers verplicht. De meters dienen ervoor te zorgen dat mensen minder energie zullen gaan gebruiken doordat zij een beter inzicht krijgen in hun energie gedrag.

Geen enkele politieke partij was ervan overtuigd dat de wet energiebesparing zou opleveren, en de minister gaf zelf ook toe dat ze niet over harde cijfers beschikt waaruit aannemelijk wordt dat de wet daadwerkelijk die uitwerking zal hebben.