Toon items op tag: zaak Koopmans

 

Vooraankondiging van persbericht inzake de uitspraak in de zaak Koopmans vs burgemeester van Utrecht.


Koopmans vroeg, gezien de uitspraken van minister Donner 26 en 27 april j.l. dat vingerafdrukken niet geschikt zijn voor verificatie of identificatiedoeleinden- en er derhalve gestopt zou worden met de opslag, een tijdelijke voorziening aan. Zijn verzoek om desnoods voor de duur van 1 jaar, een ID-bewijs te krijgen wat niet onderde Europese Verordening valt is afgewezen.

De voorzieningenrechter blijft van mening dat de vingerafdrukken- die vlgs de minister ondeugdelijk zijn voor het gebruik voor verificatie- van groot belang blijven voor verificatie in geval hij later een nieuw ID-bewijs zou aanvragen.( ook al zullen ze tegen die tijd verwijderd zijn).
De uitspraak is zojuist gepubliceerd:  http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BR2009

Later vandaag zal de vereniging Vrijbit, die Koopmans in deze zaak steunt, een persbericht met nadere toelichting publiceren.

Gepubliceerd in Rechtszaken

Hopelijk zal de bestuursrechtbank bij de beoordeling van de tijdelijke voorziening aanvraag van Koopmans te Utrecht, tot de slotsom komen dat er op grond van behoorlijk bestuur voor mensen die om niet fysieke reden geen vingerafdrukken kunnen afgeven, voor het aanvragen van een tijdelijke  ID-kaart, gebruik kan worden gemaakt van de uitzonderingsclausule van art 28a Paspoort Uitvoeringsregeling. Zeker in het licht van de beslissing van de minister op 26-4-2011 dat hij met spoed gaat regelen dat de onvrijwillige vingerafdruk opname voor de Nederlandse ID-kaart helemaal zal komen te vervallen, is duidelijk dat gewetensbezwaarden zich tijdelijk belemmerd voelen om hun vingerafdrukken af te staan. Die belemmering valt automatisch weg als de vingerafdrukken niet meer afgegeven hoeven te worden.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
donderdag, 16 juni 2011 22:57

Zaak Koopmans

Nieuws: De rechtszaak die op 31 augustus 2012 zou plaatsvinden werd twee dagen tevoren door de rechtbank Utrecht afgelast. lees Persbericht

Zaak W. Koopmans

Koopmans maakt bezwaar tegen de beslissing van de burgemeester van Utrecht om hem nog steeds geen identiteitskaart te verstrekken zonder dat hij daarvoor zijn vingerafdrukken moet afgeven.

Hij gaat ervanuit dat de overheid in rede geen vingerafdrukken meer van hem kan verlangen. Nu duidelijk is dat 20% tot 25% mismatch geeft bij verificatie en een nog groter percentage bij identificatie gebruik.

Op grond van de uitlatingen van de de minister van Binnenlandse Zaken 'voor NU te stoppen met de opslag van vingerafdrukken in de decentrale databanken', dat ' het onverantwoord is' en 'onrechtvaardig' om door te gaan met de vingerafdruktechnologie beroept hij zich op de gewijzigde omstandigheid inzake de paspoortwetgeving sinds 26-4-2011.

Omdat hij dringend een identiteitsbewijs nodig heeft kan niet van hem verwacht worden dat hij geduld oefent totdat de identiteitskaart structureel via wetgeving vingerafdrukvrij wordt. Hangende de bezwaarprocedure tegen het besluit van de burgemeester vraagt hij de rechtbank om hem, desnoods vast voor de duur van één jaar  een identiteitsbewijs te laten verstrekken. Daarbij beroept hij zich op het vertrouwensbeginsel en geeft aan dat hij eventueel gebruik wil maken van de mogelijkheid van een tijdelijke belemmering tot afgeven van vingerafdrukken, zoals deze is vastgelegd in de Paspoortwet |Uitvoeringsregeling PUN art. 28A

Voortgang juridische procedure:

Op 1 juli 2011 diende bij de Rechtbank te Utrecht, sector Bestuursrecht een aanvraag voor een tijdelijke voorziening ( zaaknummer: 11028AB(AB)

Op 15 juli 2011 besloot de bestuursrechter tot Afwijzing van de  tijdelijke voorziening

De rechter ging in haar motivatie voorbij ging aan de principiële bezwaren van eiser tot AFGIFTE van zijn vingerafdrukken EN OPSLAG van vingerafdrukken ( en een digitale gezichtsscan) in de reisdocumentendatabase. De afweging om geen tijdelijke voorziening te verstrekken berustte op de motivatie dat de opslag in de gemeentelijke database slechts van zo korte duur zou zijn, dat eisers bezwaren tegen opslag in de gemeentelijke niet van belang zouden zijn. Daarbij werd in de motivatie deze beslissing uitdrukkelijk gebaseerd op de informatie van verweerder dat de gegevens niet ter beschikking zouden staan voor gebruik door veiligheids-en inlichtingendiensten omdat die toestemming niet via de paspoortwet zelf geregeld zou zijn. ( sic. een onbegrijpelijke beoordelingsfout van de rechtbank waar men zondermeer op de hoogte dient te zijn van de bevoegdheden die AIVD en MIVD op grond van de (eigen) Wet IVD(2002) hebben. Ook de bezwaren tegen de mogelijkheid van bevragen van data, gedurende de periode van opslag, voor identiteitsvaststelling van verdachten door politie- en justitie werd terzijde geschoven als niet relevant ( omdat dit bij een nadere invulling van de Paspoortwet nog stringenter geregeld zou worden!) Bezwaar tegen de risico's van gebruik van de data door en via de fabrikant, werden eveneens niet gehonoreerd als van belang zijnde.

Kennisgeving en eerste annotatie op de uitspraak: persbericht Vrijbit d.d.18 juli 2011

De bodemprocedure tegen het niet verstrekken van een ID-kaart dient 31 augustus 2012 13:30 uur bij de beroepsrechtbank te Utrecht

Op 13 september 2011 stelde Koopmans, na afloop van de uitgebreide bezwaarprocedure,  beroep in tegen het definitieve besluit van de burgemeester van Utrecht om hem geen ID-kaart te verstrekken, zolang hij geen vingerafdrukken afgeeft.

Beroepschrift lees...

Koopmans wordt met raad en daad  bijgestaan door Burgerrechtenvereniging Vrijbit en door Mr. A.P. v Stralen- Pieters advocaten te Utrecht

Contact met eiser loopt via zijn advocaat of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kosten van de procedure voor eigen bijdrage

Leges tijdelijke voorziening  en bodemprocedure 2x € 152,00. Eigen bijdragen aan advocatenkosten voor de hoorzitting, tijdelijke voorzieningzaak en bodemprocedure belopen  €75,00 €101,00 + €50,50 samen €226,50. Ontdanks rechtsbijstand bedroegen daarmee de kosten voor eigen bijdrage d.d. 5-12-2011 €530,00.

Iedere financiële bijdrage in de kosten is meer dan welkom. Overmaken kan op triodos no 786.722.479 tnv Burgerrechtenvereniging Vrijbit te Utrecht o.v.v. 'paspoortzaken' of 'zaak Koopmans'

Gepubliceerd in Rechtszaken