Zitting Rechtszaak Koopmans vrijdag 31 augustus door rechtbank Utrecht afgelast!

Rechtszaken donderdag, 30 augustus 2012 20:39

Persbericht

Op 29 augustus liet de rechtbank Utrecht weten dat de beroepszaak van Koopmans vs de burgemeester van Utrecht tot nader order niet doorgaat.

Als reden wordt opgegeven dat de Raad van State, die nog steeds geen uitspraak heeft gedaan in de 3 (van de 6) Hoger Beroepszaken in ‘vergelijkbare’ Paspoort/ID-kaartzaken, overwéégt om aan het EU Hof van Justitie in Luxemburg een vraag te gáán stellen over de rechtmatigheid van de Europese Verordening waarop de Nederlandse Paspoortwet is gebaseerd.

Op 29 augustus, twee dagen voor de zitting zou plaatsvinden, kwam het verzoek om uitstel van de landsadvocaat, terwijl het voornemen van de Raad van State, in  tegenstelling tot het bericht aan de rechtbank , haar al sinds 24 augustus bekend was. Zo werd de rechtbank Utrecht voor het blok gezet of men op dit verzoek zou ingaan, of dat de zitting wel gewoon zou plaatsvinden omdat de mogelijke vraagstelling van de Raad van State niets van doen heeft met de minimale vraag van eiser om hem tenminste voor de duur van 1 jaar een geldig identiteitsbewijs te verstrekken. Die documenten vallen namelijk helemaal niet onder de Verordening.

Nog diezelfde dag werd de zaak tot een nader te bepalen tijdstip uitgesteld, zo faxte de rechtbank aan de advocaat van Koopmans.

Vanwege dit uitstel is Koopmans er, naar het zich laat aanzien, weer voor onafzienbare tijd toe veroordeeld om zonder geldig identiteitsbewijs door het leven te gaan. De wetswijziging immers van de Paspoortwet, waarvan de minister toezegde dat daarin structureel geregeld zou worden dat er een ‘vingerafdruk-vrije Nederlandse ID kaart zou worden geïntroduceerd, is anderhalf jaar na die toezegging nog niet eens aan de Tweede Kamer aangeboden. En ook de toezegging van de minister aan de Tweede Kamer om alle aanbevelingen van het rapport Bekker over te zullen nemen, heeft niet geleid tot het scheppen van een uitzonderingspositie voor ( gewetens)bezwaarden tegen het gebruik van biometrie, waartoe het rapport oproept.

Mocht u dus van plan zijn geweest om de zitting bij te wonen dan kunt u zich een bezoek aan de rechtbank besparen. Jammer als u dat een onnodig opgenomen vrije dag kost of u ervoor terug kwam van vakantie. Maar uiteraard zijn de grootste slachtoffers van deze gang van zaken de miljoenen burgers waarvan de biometrische gegevens zijn afgenomen en het vertrouwen van de burger in een onafhankelijk rechtssysteem waarbij de burger een eerlijke kans wordt geboden om zich te verweren tegen onrechtmatige optreden van de Staat.

Wie hier het meeste baat heeft bij het rekken van de juridische procedures is de regering die hardnekkig vasthoudt aan het idee fixe dat de veiligheid van het Schengengebied gebaat is bij het registeren van vingerafdrukken en digitale gezichtsopnamen van de gehele bevolking. Ook indien, zoals gebleken is het systeem zodanig faalt dat enerzijds de vingerafdrukken in minstens een kwart van de gevallen niet blijken overeen te komen met die van de persoon die ermee geïdentificeerd zou moeten worden en anderzijds de opslag van de data in de databases, het vervoer ervan en de verwerking in de documenten allerminst afdoende beveiligd zijn tegen misbruik door onbevoegden.

Ook de rechtbank Utrecht spint garen bij het uitstel, omdat op deze manier Koopmans bij de rechter niet kan aankaarten dat de afwijzing van aanvraag voor een tijdelijke voorziening, vorig jaar op volkomen ridicule gronden door de voorzieningenrechter is afgewezen.

Zie voor recente informatie over het uitblijven van het Europese onderzoek naar uitvoering van de Verordening en de Nederlandse Paspoortwet:https://www.vrijbit.nl/dossier/registratie/dossier-paspoortwet/item/899-onderzoek-eu-commissie-naar-nederlandse-paspoortwet-gaat-voorbij-aan-alle-essenti%C3%ABle-bezwaren-en-gevaren.html

contact:

Koopmans wordt met raad en daad  bijgestaan door Burgerrechtenvereniging Vrijbit en door Mr. A.P. v Stralen- Pieters advocaten te Utrecht

Meer in deze categorie: « Zaak Schwarz Zaak Eversteijn »