zaterdag, 30 juli 2011 21:09

persbericht rechtszaak 4 augustus 2011 Amsterdam

jongenelenDonderdag 4 augustus 2011 om 9.30 uur dient bij de bestuursrechter te Amsterdam de volgende rechtszaak tegen de Paspoortwet  

Inzet: Eiser Dhr. Jongenelen tekent beroep aan tegen het besluit van de burgemeester om hem geen ID-kaart te verstrekken zolang hij daarvoor zijn vingerafdrukken niet afgeeft/ laat opslaan.

Bezwaren: Jongenelen maakt bezwaar tegen de opslag van zijn biometrische gegevens - in casu van zowel zijn gezichtsscan als vingerafdrukken- voor enig ander doel dan voor het verwerken van deze gegevens in het identiteitsdocument zelf.

Kernpunten:

  • De vingerafdrukeis druist in tegen fundamentele grondrechten tot bescherming van de persoonlijke vrijheid en lichamelijke integriteit. Daar kan eiser niet aan voldoen.
  • Met opslag van vingerafdrukken en digitale gezichtsscans wordt een infrastructuur gebouwd die een totalitaire Staat uitlokt. Iets waar eiser, op grond van zijn geweten en kennis van de geschiedenis, op geen enkele manier aan zal meewerken.
  • De vingerafdrukken voor afgifte van een ID-kaart zijn door de minister zelf op 26 april 2011 als totaal onbruikbaar bestempeld. Daarmee vervalt ieder belang voor de Staat om ze alsnog op te eisen.
  • Opslag is opslag. In tegenstelling tot beweringen van de minister dat er is gestopt met de opslag in de de-centrale databanken, worden de gegevens daar wel degelijk opgeslagen, zij het voor kortere termijn dan de oorspronkelijke 11 jaar. Ook worden ze gewoon voor 5 jaar in de documenten opgeslagen.
  • Vingerafdrukken uit de gemeentelijke databank zijn, in tegenstelling tot de recente uitspraak van de voorzieningenrechter in Utrecht op 18 juli j.l.,  wel degelijk te gebruiken door inlichtingen- en veiligheidsdiensten en te bevragen door de politie en justitie. Al ontlenen deze diensten hun bevoegdheid aan andere wetgeving dan de Paspoortwet zelf. Lees… en Hoger Beroepsschrift van Louise v L bij de Raad van State.
  • Of de logbestanden van de gegevens en uitwaaier, technisch verwijderbaar zijn is onbekend. Daar laat het ministerie fabrikant-afhankelijk onderzoek naar doenf.
  • De fabrikant Morpho, onderdeel van Frans monopolie bedrijf in de defensie- en beveiligingsindustrie, heeft een contractueel recht gekregen van de Nederlandse overheid om de gegevens voor onderzoek te gebruiken.
  • Hackers en bevoegden van binnenuit kunnen zich van de onvervangbare lichaamskenmerken meester maken. Daartegen bestaat maar 1 afdoende garantie dat dit niet kan gebeuren en dat is: niet opslaan.

De rechter wordt in deze omstandigheden gevraagd een oordeel te vellen. Over de situatie waarin de Staat enerzijds geen enkel belang heeft om de gegevens op te eisen en anderzijds met het vasthouden aan de eis burgers het leven nagenoeg onmogelijk maakt.

In dit geval kan Jongenelen niet meer veilig over straat zonder het risico te lopen dat hij beboet en/of gearresteerd wordt wegens het niet tonen van een geldig ID-bewijs. Zelfs dat de politie met fysiek geweld hem dwingt tot afgifte van vingerafdrukken en/of hem in vreemdelingenbewaring opsluit. Ook dreigt zijn bedrijf failliet te gaan, als hij zich niet bij de bank met een geldig paspoort of ID-bewijs kan vervoegen. Daarmee dreigt niet enkel hijzelf gedupeerd te worden, maar ook zijn werknemers en leveranciers.

En dit alles in het licht van de harde toezegging van de minister aan de Tweede Kamer dat de ID-bewijzen zo snel mogelijk vingerafdruk-vrij zullen worden en zowel de minister zelf op grond van de Paspoortwet art 1, als de burgemeester op grond van de Paspoortwet Uitvoeringsregeling(PUN art 28)de bevoegdheid hebben om geen vingerafdrukken te eisen. En zo in elk geval te kunnen voldoen aan Jongenelens secundaire eis om hem minstens voor de duur van een jaar een tijdelijk ID-bewijs te verstrekken.

Opmerkelijk: De stelling dat de inbreuk op het EVRM gerechtvaardigd zou zijn omdat de Paspoortwet via democratische besluitvorming tot stand is gekomen, blijkt onhoudbaar. Sinds de hoorzitting in de Tweede Kamer op 20 april 2011, 14 deskundigen op rij aan de Tweede kamer lieten weten dat het agentschap BPR( afdeling van het ministerie) het parlement systematisch alle relevante informatie over de bezwaren en gevaren van biometrie en met name het gebruik van vingerafdrukken heeft onthouden. Dat bracht de Kamerleden ertoe hardop te concluderen dat de wet eerder door maffia-achtige lobby dan door democratische besluitvorming tot stand was gekomen.

Stand van Zaken rechtszaken tegen de Paspoortwet: Dit is inmiddels de 12e bestuurlijke rechtszaak tegen de Paspoortwetgeving die aantoont dat de burger- enkel omdat hij wil dat zijn fundamentele burgerrechten worden gerespecteerd- zich gedwongen ziet te gaan procederen tegen de overheid. Tegen een overheid die intussen wel de macht heeft om zo’n burger buiten te sluiten van deelname aan het normale maatschappelijke verkeer.

Burgers die zich niet laten dwingen om aan zo’n verderfelijk systeem mee werken verdienen alle steun en respect. Helaas hebben zij deze strijd niet allen volgehouden of overleefd.

Momenteel lopen er minstens 9 bestuurlijke processen en worden er nog steeds nieuwe opgestart. Vrijbit steunt iedereen die het politiek of in rechte tegen de Paspoortwet opneemt en is in 6 van de huidige juridische procedures actief betrokken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met  advocaat Mr.J.Hemelaar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. T:071-5280025

Meer in deze categorie: « zaak Jongenelen zaak Wijnberg »