Zaak Roest

Rechtszaken woensdag, 02 november 2011 00:00

Laatste update: 26-11-2015 om 10 uur staat de zaak Roest gepland op zitting bij de Raad van State. zie PDF persbericht

Op 25 augustus 2010 kreeg mevr. Roest bericht dat haar aanvraag voor een paspoort niet in behandeling werd genomen omdat zij niet de daarvoor volgens de Paspoortwet vereiste biometrische gegevens afstaat.

Zij ging in beroep tegen deze beslissing van de burgemeester van Amsterdam, die anderhalf jaar later uitspraak deed.

Op 17 maart 2012 verklaarde de bestuursrechtbank haar beroep ongegrond, omdat de rechtsgeldigheid van de EU Verordening niet werd aangevochten en de Paspoortwet geen gewetensbezwaren zou erkennen. Omdat dit een oneigenlijke argument is wat buiten het wettelijk kader van de zaak valt, en gemotiveerde toetsing van de relevante bezwaren achterwege is gebleven, tekende eiser tegen de uitspraak hoger beroep aan bij de Raad van State (NR 201205423/1/a3)

Op 19 juli om 10,00 uur dient bij de Raad van State het verzoek aan de voorzieningenrechter om - hangende de behandeling van de bodemprocedure- vanwege het spoedeisend belang te voorzien in een tijdelijke paspoort voor de duur van 1-jaar, zodat mevr. Roest kan beschikken over een geldig identificatiebewijs wat zij nodig heeft om onder behandeling van een arts te kunnen blijven, strafrechterlijke vervolging te ontlopen wegens niet kunnen voldoen aan de Wet op de Uitgebreide ID-plicht, en in de gelegenheid is om tijdens de komende Tweede Kamer verkiezingen zelf haar stem uit te kunnen brengen. Zie persbericht zitting 19-7-2012 persbericht zitting 19-7-2012

Op 28-9-2012 laat de Raad van State weten dat alle rechtszaken in Hoger Beroep voor onbepaalde tijd zijn stilgelegd en pas weer hervat zullen worden als het EU Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan over de betwistte rechtmatigheid van de EU verordening die aan de Paspoortwet ten grondslag ligt.

Voor chronologischeverslag, nadere uitleg, originele processtukken, contactgegevens en wijze waarop u steun kunt verlenene, lees verder:

Tegen het besluit van de burgemeester om haar geen paspoort te verstrekken, heeft zij diezelfde dag bezwaar gemaakt. Nadat zij op 5 oktober 2010 haar bezwaar gemotiveerd heeft toegelicht bij de hoorzitting van de gemeentelijke bezwaarschriften commissie, volhardde de burgemeester in zijn weigering haar een paspoort te verstrekken.

Mevr. Roest heeft tegen dit definitieve besluit beroep ingesteld bij de rechtbank te Amsterdam, sector bestuursrecht.

Na 14 1/2 maand zou de rechtbank deze zaak behandelen op 8 november 2011. Maar kort voor de zitting werd haar medegedeeld dat de juridische procedure weer bij voorbaat met maanden werd verlengd omdat bij nader inzien de zaak was overgedragen aan de meervoudige kamer.

De zitting bij de bestuursrechtbank vond plaats op  25 januari 2012. Dezelfde dag en tijd dat ook de zaak van Dhr. Jongenelen vs de burgemeester van Amsterdam diende omdat deze hem een ID-bewijs weigert te verstrekken.

Nadat de uitspraak in de zaak die voorzien was voor 5 maart met termijn van max 6 weken werd uitgesteld, verklaarde de rechtbankhaar beroep op 17 maart 2012 ongegrond.

Tegen dit vonnis tekent mevr. Roest op 30 mei 2012 Hoger Beroep aan bij de Raad van State.

Op 28 juni vroeg zij in een aanvullend beroepsschrift aan de voorzieningenrechter van de Raad van State als tijdelijke voorziening haar een paspoort zonder vingerafdrukken te laten verstrekken voor de duur van een jaar. Dit verzoek is gebaseerd op het speodeisende karakter om over een paspoort/ID-kaart te kunnen beschikkende vanwege medische risico's en het risoco om in strijd met de (straf)wet te geraken.

Processtukken:

15-4-2011 Beroepschrift

21-10-2011 Aanvullend beroepschrift

25-1-2012 Pleitnota zaak Jongenelen en Roest

25-1-2012 Persoonlijke toelichting

17-4-2012 Vonnis rechtbank 'beroep afgewezen' omdat de EU Verordening niet werd aangevochten en gewetensbezwaren niet worden erkend.

30-5-2012 formeel Hoger beroep aangetekend bij de Raad van State

22-6-2012 Indiening Hoger beroepsschrift Indiening Hoger beroepsschrift aan Raad van State ‘grieven hoger beroep weigering paspoort’nr 201205423/1/A3

28-6-2012 Aanvullend verzoekschrift aanvraag tijdelijke voorziening

09-7-2012 Aanvullend beroepsschrift verzoek tot tijdelijke voorzieningAanvullend beroepsschrift verzoek tot tijdelijke voorziening verstrekking paspoort zaak Roest

17-7-2012 Aanvullend beroepsschrift deel 3

19-7-2012 Zitting Raad van State voorzieningenrechter van de Raad van State betreffende vov Verzoek tot verstrekking van een tijdelijk paspoort voor de duur van 1-jaar.

Persbericht

7-8-2012 Voorzieningenrechter Raad van State weigert Roest vooralsnog een tijdelijk 1 jarig paspoort of ID-bewijs ter beschikking te stellen. lees:persbericht RvS

Voorlopige uitspraak (zaaknummer 201205423/2) 

15-11-2013 verzoek Raad van State tot beantwoording van vraag of de uitspraak van het EU Hof van Justitie in de Duitste zaak Schwarz voldoet om de prejudiciële die Nederland stelde in te trekken.

25-1-2013 reactie aan RvS dat het arrest Schwarz niet voldoet om antwoord te geven op de beoordeling van de Nederlandse situatie  

11-11-2013 brief RvS over inbreng reactie aanbrief 28-10 van EU Hof van Justitie inzake voortgang prej vragen n.a.v. uitspraak in zaak Schwarz

4-12-2013 RvS aan EU HvJ intrek ‘nulde’vraag, aangaande de rechtmatigheid Verordening. Ondanks inbreng van eisers in Hoger beroepszaken die i.t.t. de RvS van mening zijn dat de uitspraak in de zaak Schwarz geen afdoende antwoord heeft gegeven op deze vraag met betrekking tot de Nederlandse situatie.

7-1-2014 De president van het EU Hof van Justitie besluit om de behandeling van de prejudiciële vragen van de Raad van State verder te gaan behandelen. ( zie brief RvS 10-1-2014)

10-1-2014 kennisgeving Raad van State hervatting procedure EU Hof van Justitie en handhaving schorsing nationale procedures 

22-3-2014 Inbreng Roest bij HvJ over behandeling prejudiciële vragen RvS

13-4-2015 Klacht Roest tegen intrekken prejudiciële (ham) vraag bij het Hof van Justitie in Luxemburg ‘of de EU Verordening wel verbindend is op het punt van de verplichting om biometrische gegevens op te nemen in een interoperabel formaat( door de NL staat uitgelegd als opslag in een RF-IDchip). Roest vind dat dit ten onrechte gebeurde n.a.v. de uitspraak in de ( Duitse)zaak Schwarz omdat daarin helemaal geen argumenten zijn gewogen die zij in haar zaak heeft ingebracht.

 

Voor meer info of steunbetuigingen kunt u contact opnemen via: Mr. Hemelaar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. T:071-5280025 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer Rechtszaken

 • Zaak Schwarz
  De zaak Schwarz betreft de Duitse rechtszaak tegen de verplichting tot afgeven en opslaan van vingerafdrukken in paspoorten. Eiser in deze zaak is advocaat…
 • Zaak Janssen
  Sjef Janssen startte de 11e bestuursrechterlijke procedure die momenteel nog gevoerd worden tegen de Paspoortwet. Eiser weigert ten ene male om zijn vingerafdrukken af…
 • Civiele procedure en 11e beroepszaak tegen de Paspoortwet
  Stichting Privacy First en 19 mede-eisers dienden vandaag de Memorie van Grieven in bij de rechtbank Den Haag. Daarmee is het ( reeds formeel…
 • Update zaak Willems
  Uitspraak Raad van State 3-12-2012 VERZOEK TOT TIJDELIJKE VOORZIENING AFGEWEZEN. WILLEMS MOET 'GEWOON' WACHTEN OP DE UITSPRAAK IN ZIJN BODEMPROCEDURE. Dus tot het moment…
 • update opschorting rechtszaken tegen de Paspoortwet in Nederland en Duitsland
  Vanaf het allereerste verzet tegen de invoering van het gebruik van vingerafdrukken in paspoorten en reisdocumenten, hebben bezwaarden tegen dit gebruik van biometrie aangegeven…
 • Zitting Rechtszaak Koopmans vrijdag 31 augustus door rechtbank Utrecht afgelast!
  Persbericht Op 29 augustus liet de rechtbank Utrecht weten dat de beroepszaak van Koopmans vs de burgemeester van Utrecht tot nader order niet doorgaat.…
 • Zaak Eversteijn
  zaak Eversteijn vs burgemeester van Maastricht Dhr. Eversteijn maakte op 29-9-2010 bezwaar tegen het feit dat de burgemeester van Maastricht hem geen geldig paspoort…
 • Impressie rechtzaak zaak Boers vs de Burgemeester van Utrecht
  Op 8 maart jl. boog de bestuursrechter zich over de vraag of mevrouw Boers tijdelijk of permanent recht heeft op een paspoort zonder daarvoor…
 • zaak Willems
  Laatste nieuws 14-12-2017 met verzoek aan EHRM om informatie te geven over wanneer de klacht uit 2015, die pas aan hoogste mensenrechtenhof mocht worden…
 • Zaak Roest
  Laatste update: 26-11-2015 om 10 uur staat de zaak Roest gepland op zitting bij de Raad van State. zie PDF persbericht Op 25 augustus…
 • zaak Jongenelen
  Laatste nieuws: Raad van State laat 28-9-2012 weten dat alle rechtszaken in Hoger Beroep voor onbepaalde tijd zijn stilgelegd en pas weer hervat zullen…
 • zaak Wijnberg
  Laatste update 28-06-2020 Wijnberg voert al sinds 2006 strijd tegen het gebruik van biometrie- in het bijzonder van vingerafdrukken en digitale gezichtsscan- in paspoorten…
Lees alle berichten in onze dossiers