Toon items op tag: legitimatieplicht

Vrijbit is geen voorstander van de contactloze betaalmogelijkheden met RFID/NFC-bankpassen.

Banken zouden voor wie dat wil betaalpassen beschikbaar moeten stellen die ‘geen fysieke mogelijkheid hebben’ om voor contactloos betalen  gebruikt te kunnen worden. Vrijbit zet zich in voor het behoud van deze keuzevrijheid, net zoals we die voor de ‘slimme’meters hebben weten af te dwingen.

Daarnaast ijvert Vrijbit er voor dat banken bij de uitgifte van bankpassen die de mogelijkheid voor contactloze betaling wel hebben, deze betaalwijze niet automatisch activeert, maar pas nadat de klant daar vooraf, goedgeïnformeerd expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Naar aanleiding van de onbevredigend verlopen klachtenprocedure binnen de RABO bank is er nu formeel een klacht hierover voorgelegd aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

Gepubliceerd in Wet en Regelgeving
vrijdag, 12 maart 2010 11:22

Open brief aan Kies Keurige kiezers

stembureauHet stond volop in het nieuws te lezen, op veel plaatsen in ons land zijn protesten geweest tegen de ID-plicht voor stemgerechtigden. Wij ontvingen inmiddels persoonlijke meldingen uit 24 verschillende gemeenten.

Na de protesten in het stembureau vorige week, bleek er ook de mogelijkheid te bestaan om op de vrijdag ná de gemeenteraadsverkiezingen bij de stembureauvergadering nog een mondelinge klacht in te dienen.

Die kans hebben de Utrechtse Leden van Vereniging Vrijbit aangegrepen om alsnog een klacht over de identificatieplicht voor stemgerechtigden integraal te laten opnemen in het proces verbaal van de verkiezingen. Uit deze klacht blijkt zonneklaar dat we het niet alleen bij een protest op 3 maart 2010 willen laten maar proberen om een oplossing te forceren waardoor het uitsluiten van stemgerechtigden in de toekomst voorkomen kan worden.

Gepubliceerd in Dossier Identificatieplicht

De Hoge Raad der Nederlanden heeft vandaag uitspraak gedaan dat een gemeente geen leges mag heffen voor het verstrekken van een identiteitskaart. Mooie uitspraak voor de volhardende burger die sinds 2004 hierover in de clinch lag met de overheid. Maar uitglijder van de Hoge Raad in uitleg Wet op de  Uitgebreide ID-plicht.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet