dinsdag, 28 oktober 2008 20:37

Kort geding om stemgeheim

Op 3 november as. dient bij de rechtbank in Den Haag een kort geding dat de stichting Wij vertrouwen stemcomputers niet heeft aangespannen om de waterschappen te dwingen echt geheime verkiezingen te organiseren. De waterschappen willen op de stembiljetten een voor elke kiezer unieke reeks nummers afdrukken. Door die nummers is elke stem tot een specifieke kiezer te herleiden. Dit is in strijd met het stemgeheim. Het kort geding draait onder meer om elektronische bestanden waarin de namen, adressen en geboortedata van alle kiezers gekoppeld worden aan de per kiezer unieke nummers op de stembiljetten. Deze bestanden moeten door de drukker na afloop van het drukproces vernietigd worden. Gebeurt dit niet dan kan het stemgeheim van alle kiezers geschonden worden. Volgens de stichting worden de stembiljetten gedrukt door een Amerikaanse grafische multinational, die een schikking heeft moeten treffen in een rechtszaak omdat het bedrijf zijn eigen werknemers had bespioneerd en geïntimideerd. Het bedrijf dat bij deze waterschapsverkiezingen het scannen van de ingevulde stembiljetten verzorgt is Cendris Document Presentment B.V., een dochter van TNT. Dit bedrijf heeft in 2004 bij de waterschapsverkiezingen van het Hoogheemraadschap van Delfland grote fouten gemaakt. Hierdoor kregen 120.000 van de 846.000 kiezers twee stembiljetten terwijl 120.000 andere kiezers geen stembiljet kregen. Als gevolg hiervan moest de verkiezing opnieuw worden gehouden.

Lees het orginele artikel