maandag, 22 september 2008 04:05

persbericht volksopstand

Persbericht: 

Utrecht
15 september 2008


Vrijbit roept op tot deelname aan de demonstratie/manifestatie Volksopstand 2008

De nog maar pas opgerichte vereniging Vrijbit organiseert op Zaterdag 11 oktober 2008 van 12:00 tot 17:00 uur de ludieke protest manifestatie 'Volksopstand2008' op het Plein in Den Haag.


Volgens de organisatoren is de aanleiding van deze demonstratie / manifestatie het steeds verder inperken van het burgerrecht op privacy in Nederland. In de afgelopen jaren zijn de door onze ouders, grootouders, en overgrootouders verkregen burgerrechten steeds vaker onder spanning komen te staan. Veelal onder het mom van de bestrijding van zware criminaliteit, kinderporno en terrorisme, in de wens naar een veiligere samenleving. Hierbij is de balans tussen veiligheid en burgerrechten zo verstoord dat we afsteven op een samenleving gebaseerd op angst en wantrouwen.

De organisatoren willen door middel van voorlichting en ludieke acties het publieke bewustzijn vergroten. Ze willen aandacht vragen voor het privacy vraagstuk in het algemeen, en dat vanuit zoveel mogelijk hoeken belichten. Diverse politieke en maatschappelijke organisaties zullen hun steun verlenen aan de demonstratie.

Wereldwijd zullen op deze dag onder de noemer 'Freedom Not Fear' in tientallen landen acties plaatsvinden in een roep vanuit de bevolking voor meer democratie, voor vrijheid van meningsuiting, voor mensenrechten en burgerlijke vrijheden, en tegen censuur, massa toezicht en het grootschalig opslaan van alle mogelijke persoonsgegevens.

Directe aanleiding voor het initiatief van de Volksopstand waren de 'vingerafdruk' plannen van de overheid,de wetsvoorstellen om een database aan te leggen met daarin de vingerafdrukken van alle Nederlanders vanaf zes jaar, de opname van vingerafdrukken in de paspoorten en ID kaarten per 28-6-2009 en de plannen om op straat direct van mensen waarvan men de identiteit graag wil weten ter plaatse vingerafdrukken te kunnen laten afnemen.

Vrijbit wil dat deze demonstratie / manifestatie de aanzet zal geven tot een grote onafhankelijke, structurele burgerrechtenbeweging die zich voor de langere termijn kan inzetten voor het behoud van burgerrechten op privacy in de ruimste zin van het woord. De vereniging Vrijbit heeft de ambitie om hierin een overkoepelende functie te gaan vervullen. Hoe meer mensen deze beweging steunen des te lastiger het wordt voor politici om de burger te negeren.

Vrijbit roept daarom iedereen op om door massaal naar de Volksopstand2008 te komen, te laten zien dat burgerrechten belangrijk zijn!
De sleutelwoorden van deze dag zijn: Ludiek protest, Voorlichting, en Samenwerken.

Iedereen die in Nederland actief is op privacy gebied, en een boodschap uit wil dragen krijgt daartoe op 11 oktober de kans.
Informatie stands vormen een heuse privacy markt, waar informatie over privacy schendende en privacy beschermende maatregelen te verkrijgen is, en waar pro-privacy organisaties zich anderszins in de kijker kunnen zetten. Het programma is volop in voorbereiding een samenvatting daarvan vind u op www.volksopstand2008.nl.

Voor meer informatie zie www.vrijbit.nl