woensdag, 01 maart 2023 12:07

Vrijbit in actie tegen onderbelichting in het regeringsbeleid van de belangen van analoge data vastlegging en communicatie versus digitale zaken

update 25-04-2023 reactie staatsecretaris van Huffelen download pdf

Al jaren zien wij vanuit Vrijbit met lede ogen aan dat de belangen van burgers die niet gedwongen wensen te worden tot de uitsluitende mogelijkheid om deel te nemen aan de maatschappij via digitale systemen, door de regering zoveel mogelijk genegeerd worden.

Zo blijkt uit het regeringsbeleid ‘ Besluit Sturing Digitale Overheid 2022’ getiteld, geen enkel begrip voor de belangen van de burgers die uit veiligheidsoverwegingen en/of omdat zij daar principiële bezwaren tegen hebben, verschoond wensen te blijven van de drang-en dwangsystemen die analoge gegevensuitwisseling en omgang bemoeilijken tot (in veel gevallen) nagenoeg onmogelijk maken.

Vrijbit heeft daarover haar beklag gedaan in brieven aan de premier, de staatsecretaris voor (uitsluitend) Digitale Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de leden van de Tweede Kamer. Waarbij we voorstellen om het takenpakket van de, vorig jaar in het leven geroepen, functie van de staatsecretaris voor Digitale Zaken te veranderen in een takenpakket wat ziet op Digitale -en Analoge Zaken.

We benadrukken het feit dat de regering geen uitvoering geeft aan het dienen van de belangen van alle burgers. Met verregaande consequenties dat deze burgers meer en meer worden uitgesloten van een volwaardige deelname aan de samenleving.

We breken er derhalve een lans voor dat de ontstane disbalans, tussen burgers die wel en die niet ondergeschikt wensen te worden aan dwingende digitaliseringssytemen, hersteld behoort te worden.

En dat het niet gepast is om de belangen van burgers die niet afhankelijk willen zijn van een door de techniek gedreven maatschappij af te doen met de veronderstelling dat dit geen burgers zijn die dat niet willen, maar enkel van mensen die niet ‘mee’ kunnen komen omdat zij niet digitaal- en/of taalvaardig zijn.

Vrijbit komt daarmee op voor met name de principieel bezwaarden tegen de verregaande digitalisering omdat dit naar hun mening de ontmenselijking van een maatschappij tot gevolg heeft. Of die niet afhankelijk en onderworpen wensen te worden gemaakt van totaal niet te overziene - nón-transparante- wijze waarop technische machthebbers en bedrijfsgeheime algoritmes en Kunstmatige Intelligentie toepassingen, in toenemende mate dicteren en bepalen hoe we als burgers onze samenleving vormgeven.