maandag, 02 februari 2009 16:49

Slim meten is slinks weten

De ‘slimme’ meter maakt het mogelijk dat er bij het energiebedrijf op afstand per kwartier registreert wordt hoeveel gas- en elektriciteit er bij iedere klant verbruikt wordt. Door het vastleggen van deze gegevens wordt minutieus bijgehouden wanneer mensen niet thuis zijn, hoe zij zich binnenshuis gedragen. Men zet dit gebruik ook af tegen gemiddelden om afwijkende verbruik/gedragspatronen op te sporen.

Deze registratie vormt uiteraard een onacceptabele inbreuk op mensen hun persoonlijke leven. Bovendien zijn de gevaren evident.

Officieel heet het dat de invoering bedoeld is om mensen er bewuster van te maken dat ze minder energie moeten gaan gebruiken. Dat als reactie op Europese richtlijnen over zuiniger energieverbruik. Onzin uiteraard want er zijn beslist betere manieren om zuiniger energiegebruik te promoten.

Het College Bescherming Persoonsgegevens liet op 14 juni 2008 in een brief aan de minister van Economische Zaken weten dat het wetsvoorstel over de 'slimme' energiemeter strijdig is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. ‘Het verzamelen en beschikbaar stellen van gegevens over het energieverbruik, ongeacht de toestemming van de betrokkene, is niet toegestaan”.

Op 10 november 2008 riep De Consumentenbond de Eerste Kamer op het wetsvoorstel ‘slimme meters’ af te wijzen. Dit omdat het oordeel van de Universiteit van Tilburg die in opdracht van de Consumentenbond een  privacytoets  uitvoerde luidde dat: ‘De invoering van de slimme energiemeter in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)’.

Toch staat op 24 maart aanstaande de invoering van de ‘slimme’ energiemeter op de agenda van de Eerste Kamer. Als men daar de plannen niet rigoureus afwijst zou men instemmen met het goedkeuren van de wetsvoorstellen   31320  en  31374  die tegen alle fundamentele burgerrechten van onze grondwet en van het internationale verdrag van de rechten van de mens indruisen.

Dat deze voorstellen van het ministerie van Economische Zaken het tot behandeling in de Eerste Kamer hebben gebracht is onbegrijpelijk en geeft weinig reden om er gerust op te zijn dat de plannen zonder slag of stoot op 24 maart in de prullenbak verdwijnen.

Het is dus de hoogste tijd om uw stem te verheffen om de invoering van de plannen te verijdelen.

Stuur alstublieft een brief aan de Eerste Kamer met het verzoek de voorstellen niet te implementeren omdat u deze aantasting van uw privacy onacceptabel en gevaarlijk vind. Met afschrift aan het ministerie van Economische Zaken, waar deze plannen gesmeed werden en waar men ook het waterverbruik 'slim' wil gaan vastleggen.

U kunt gebruik maken van de bijgevoegde inhoudelijke argumenten in deze brief

Mensen die klant zijn bij Enexis (voorheen Essent) zouden we aanraden om stappen te nemen tegen de valse voorlichting en onwettige praktijken van deze leverancier. Enexis is namelijk al begonnen met het plaatsen van de meters en beweerd op hun website dat 'dit jaar 'Den Haag' besloten heeft dat de huidige gas- en elektriciteitmeters in Nederlandse huishoudens vervangen moeten worden door een Slimme Meter.

Wie al zo'n meter in huis heeft zou een proces kunnen overwegen, want al gebruikt men de op afstand uitleesbare meters nog uitsluitend op de oude manier, men heeft spionageapparatuur in uw huis geplaatst waar u geen genoegen mee hoeft te nemen. De Consumentenbond inschakelen of de media wakker schudden is ook een optie.Adressen:

Leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal

Postbus 20017, 2500 EA, Den HaagMinister van Economische Zaken

Mevr. van der Hoeven

Postbus 20101, 2500 EC Den HaagConsumentenbond
Telefoon: 070 - 445 45 45
Postadres: Postbus 1000, 2500 BA Den Haag


Enexis B.V.
Postbus 856
5201 AW 's-Hertogenbosch

Tel 0800-7808700