dinsdag, 03 februari 2009 13:52

Verzoek afwijzing invoering slimme meter

Vrijbit stuurde een brief aan de Eerste Kamer om nogmaals aan te dringen op het afkeuren van het wetsvoorstel dat de invoering van de zogenaamde 'slimme' energiemeters mogelijk moet maken. De belangrijkste bezwaren tegen de slimme meters en de inbreuk op de mensenrechten worden hierin nog eens uit de doeken gedaan. Daarnaast opende Vrijbit een petitie website: www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl waar binnen no time meer dan tienduizend handtekeningen binnen waren.

Maak ook bezwaar tegen de invoering van de 'slimme' energiemeters en stuur onze voorbeeldbrief naar de Eerste Kamer.

 

Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal

 

Onderwerp: ‘slimme’ energiemeters

 

Geachte leden van de Eerste Kamer,

Gelieve geen goedkeuring te verlenen aan de invoering van een ‘slimme’meter voor energie.
Ik vind het absoluut onacceptabel om zo’n meter in mijn huis te moeten dulden.

Het ‘slimme’metersysteem heeft niks te maken met het correct vastleggen van gegevens i.v.m. de te betalen kosten voor het verbruik (geen doelbindingspricipe).

Als men het systeem van een contractuele koopovereenkomst, waarbij de leverancier verplicht is te leveren en de klant om te betalen, gaat inzetten voor heel andere doeleinden betekent dat ‘function creep’.

Een energiemeter die mijn privé-leven thuis, op afstand, minutieus registreert vind ik een onacceptabele inbreuk op mijn persoonlijk leven. Ik vind dat een dergelijk registratiesysteem zowel mijn persoonlijke vrijheid als mijn veiligheid aantast.

Ik vind het onjuist dat dit systeem wordt voorgesteld alsof het zou leiden tot zuiniger energiegebruik en alsof het op grond van Europese Richtlijnen ingevoerd zou dienen te worden. Omdat deze voorstelling van zaken onjuist is en toch als argument voor invoering van de wetsvoorstellen wordt gebracht, ben ik van mening dat de burger hiermee wordt misleid door de minister van Economische Zaken.

Ik beroep mij op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en mijn fundamentele burgerrechten zoals vastgelegd zijn in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens om geen ‘slimme’meter te hoeven accepteren die mijn privéleven bespioneert en zal mij hiertegen tot het uiterste verzetten.

Ik doe een dringend beroep op u om het niet zover te laten komen dat burgers tot aan het Europese Hof van de Rechten van de Mens moeten gaan procederen om hun privé-leven te laten eerbiedigen door de energie -netwerk en -leveringsbedrijven.

 

Hoogachtend,

 

………………………….

ondertekening ( verplicht)

 


Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal, Postbus 20017, 2500 EA, Den Haag

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze voorbeeldbrief is een initiatief van de vereniging Vrijbit - www.vrijbit.nl