zondag, 22 januari 2012 18:58

DNA dat ben je zelf. Maar voor hoe lang nog?

PERSBERICHT

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Europese dag van de Privacy organiseert Burgerrechtenvereniging Vrijbit een avond om het grootschalig verzamelen en gebruik van DNA aan de orde te stellen.

Doelen: Informatie verstrekken over de wijze waarop derden de beschikking willen krijgen over het DNA van alle burgers. Onderzoeken welke gevolgen het toenemend gebruik van DNA heeft voor de fundamentele rechten op zelfbeschikking, de persoonlijke vrijheid en lichamelijke integriteit van de mens. En praktische aanzet te geven tot een brede bewustwording over deze kwestie om te komen tot het hoognodige maatschappelijk debat dat hierover gevoerd moet worden.

Waar: Boekhandel de Rooie Rat Oude Gracht 65  3511 AD Utrecht

Tijd: 20:00- 22:30 uur (deur open vanaf 19:30 uur)

Toegang: Gratis. Aanmelden wordt op prijs gesteld maar is niet noodzakelijk.

Programma:

De ethische kwesties die opgeroepen worden door opslag en gebruik van DNAprofielen evenals de juridische gevolgen die dit heeft voor de rechtspositie van de burger, worden besproken door Mr. drs. Bart van der Sloot.

Bart van der Sloot is afgestudeerd in rechten en filosofie en werkzaam aan het Instituut voor Informatierecht (IVIR) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en coördinator van het Amsterdam Platform for Privacy Research (APPR), waaraan meer dan 50 privacyonderzoekers van de UvA en HvA zijn verbonden van verschillende faculteiten en disciplines.

Over de (on)mogelijkheden van DNA gebruik in de opsporing wordt gesproken door mevr. J.M.T.(Miek) Wijnberg. Met name zal het voorliggende wetsvoorstel voor DNA verwantschapsonderzoek aan de orde komen.

Miek Wijnberg is voorzitter van Burgerrechtenvereniging Vrijbit en bestuurslid van St.Meldpunt Misbruik ID-plicht.

Verder komen aan de orde:

- De opslag van DNA in bio-databanken en de wijze waarop bedrijven DNA als eigendom claimen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de verdere privatisering van het Nederlands Forensisch Instituut. Voor dit onderwerp zal Drs. M. (Martin) Boeckhout spreken vanuit zijn expertise met DNA opslag in biodatabanken voor medische doeleinden.


Drs. M. (Martin) Boeckhout geeft les aan de UvA (het Instituut voor Interdisciplinaire Studies) o.a.over het PhD project: ‘Governing scientific resources: the case of biobank governance’

- De internationale uitwisseling van biometrische gegevens binnen Europa in het kader van het Verdrag van Prüm.

- Hoe de gewenning aan het idee van gebruik van DNA profielen, bij mensen wordt ingeslepen door detectives en misdaadfilms en berichtgeving in de media.

- De framing van de onlosmakelijkheid van DNA gebruik en criminaliteitsbestrijding door de overheid. Met name de wijze waarop de gemeente Utrecht, het gebruik van 'kunstmatig DNA' voor een particulier bedrijf uit Harmelen promoot als 'smart crime protection', zal uitgebreid onder de loep worden genomen.

Tot slot verzorgt Meester T een DNA rap