maandag, 27 december 2010 19:31

Britse ID-kaart en biometrische databank RIP

Persbericht

Op 21 januari worden de biometrische ID- kaarten in Groot Brittannië ongeldig en wordt de daaraan gekoppelde database met biometrische gegevens vernietigd.

 

Op 22 december 2010 werd met de ondertekening van koningin Elisabeth II uitvoering gegeven aan de belofte van de nieuwe Britse coalitieregering om de ID cards ongeldig te laten verklaren en het eraan gekoppelde National Identity Register te vernietigen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken Identity& Passport Service maakte bekend ‘Under the terms of the Act the National Identity Register will be destroyed within two months of the Act coming in to force. This means all personal information supplied during process of applying for an identity card, including photographs and fingerprints, will be destroyed by 21 Januari 2011’.

 

Deze wijziging in de Identity Documents Bill vormt de aftrap van het beleid van de huidige regering om ‘de macht van de Staat ten opzichte van de burgers terug te schalen en de burgerrechten te herstellen. Het is een eerste stap in het proces om de vrijheid te herstellen en in ere te houden’. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Green haalde ongenadig uit over het ID-card project wat hij kenschetste als ‘opdringerig, intimiderend, niet effectief en duur en het slechtste wat de overheid heeft kunnen doen’. Hij liet in een persbericht weten dat het zo geheten Identity Card Scheme ‘het slechtste is wat de overheid (2006) heeft kunnen doen.

Het aftellen tot het exacte moment van vernietiging van de database wordt tot op de seconde geklokt op de Identity card validity countdown.

‘ID card UK RIP, Scrapping ID cards is a momentous step’ zo kopten respectievelijk de Daily Mail en de Britse burgerrechten organisatie NO2ID.

 

Analyse Vrijbit

 

Britse staatsburgers die een reisdocument nodig hebben om buiten de landsgrenzen te kunnen reizen moeten daarvoor een paspoort hebben. In het Vereningd Koninkrijk zijn de Britten daarmee grotendeels gevrijwaard van het afgeven van hun biometrische gegevens aan de eigen overheid. De vingerafdruk in het Britse paspoort is voorlopig geschrapt. Dit is mogelijk omdat de Britten niet gebonden zijn aan de Europese Verordening uit 2004 om biometrische gegevens, zijnde zowel een gedigitaliseerde pasfoto en 2 vingerafdrukken, in de chip van het paspoort te verwerken.

Er bestaat nog wel steeds een aparte infrastructuur voor het paspoort met de ingescande pasfoto's van paspoorthouders. Deze reisdocument-gegevens kunnen ook voor opsporingsdoeleinden worden gebruikt. De pasfoto's kunnen ook aan grensposten met E border facilities worden doorgegeven.

 

We feliciteren de Britse bevolking met een regering die het machtevenwicht wil herstellen tussen de overheid en de bevolking. Die de opdracht tot bescherming van hun burgers opvat als een kwestie van herstel van de fundamentele burgerrechten en het belang inziet van Vrijheid. De Nederlandse regering zou daar een voorbeeld aan dienen te nemen door zo snel mogelijk de opslag van biometrische gegevens van de bevolking in een dé- danwel centrale databank stop te zetten en terug te draaien.

Het bericht is een hart onder de riem voor de Nederlandse ‘vingerafdrukweigeraars’ en algeheel bezwaarden tegen biometrische identificatiemethoden.

 

We roepen alle betrokkenen hier ten lande op om onder ogen te zien dat de discussie in Nederland niet beperkt moet worden tot het al dan niet doorgaan van de plannen om een 24-uurs online bevraagbare centrale databank in te richten. Ook niet beperkt tot de omstreden kwestie dat biometrische gegevens ter beschikking worden gesteld van inlichtingen- en veiligheidsdiensten en voor justitieel gebruik. Het gaat in essentie niet over de wijze van opslag en het verstrekkingsregiem.

Maar over het principe dat een overheid zich geen lichaamskenmerken van de burgers dient toe te eigenen. Alleen wie strafbare feiten pleegt zou daarmee zijn recht op algeheel respect voor zijn of haar lichamelijke integriteit (deels) kunnen verspelen.

De discussie dé-danwel centrale opslag is in wezen een non-discussie. Lichaamskenmerken maken een onlosmakelijk deel uit van iemands identiteit. En laten we dat vooral zo houden.

Ofwel zoals de Britten stellen: Everybody is unique- Let’s keep it that way!

 

Zowel in de bestuursrechterlijke procedures als in de civiele rechtzaak wordt principieel strijd geleverd zowel tegen het verplicht moeten afstaan en opslaan van vingerafdrukken als tegen de opslag van deze gegevens samen met de gezichtsscan. Tegen opslag überhaupt, ongeacht of dit centraal danwel dé-centraal gebeurd.

 

Tot slot nog een praktische opmerking over de logistieke en financiële aspecten:

 

Uiteraard heeft het ongeldig verklaren van de huidige in omloop zijnde IDcards die als reisdocument worden gebruikt grote gevolgen voor Britten die met zo’n kaart buiten hun land in Europa verblijven of binnenkort op reis gaan. Ook zal met het vernietigen van de kaarten een financiële afwikkeling gepaard gaan omdat mensen betaald hebben voor een kaart die voortijdig ongeldig wordt.

Maar daarbij is het aardig te bedenken dat de Britse regering becijferd heeft dat de nodeloos gemaakte kosten een kapitaalvernietiging vormen van 292 miljoen pond. Maar dat daar tegenover staat dat het schrappen van het geld dat gereserveerd was voor toekomstige investeringen 835 miljoen pond bedraagt.

Misschien dat de Algemene Rekenkamer ook eens een doorberekening zou kunnen maken van het huidige Nederlandse Paspoortwet- drama.

 

 

Vereniging Vrijbit ondersteunt iedereen die de strijd aangaat om de Nederlandse Paspoortwet te doen intrekken danwel buiten werking te doen stellen.

Steun onze vereniging om dit werk te kunnen voortzetten en help bekendheid geven aan de petities:

Tegen vingerafdruk in digitaal overheidregister en tegen biometrische opslag in de chip van reisdocumenten.