zondag, 18 april 2010 01:38

Groot aantal protesten tegen ID-plicht bij gemeenteraadsverkiezingen

Vrijbit is aangenaam verrast vanwege het grote aantal protesten tegen de ID-plicht bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Het grote aantal protesten komt naar voren uit een Evaluatieonderzoek van TNS Nipo in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken waaruit overduidelijk blijkt dat Nederland niet blij is met de aanvullende identificatieplicht bij verkiezingen.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

  • Bij 85 % van de stembureaus meldden zich mensen zonder (geldige) identificatie, per stembureau ongeveer zes. In totaal zijn dat 59 duizend kiesgerechtigden.
  • In totaal werden 44.000 volmachtstemmen geweigerd wegens het ontbreken van een kopie van het ID-bewijs van de volmachtgever.
  • Eén op de tien stembureaus nam klachten over de identificatieplicht op in het proces-verbaal;
  • 62% van de gemeenten ontving klachten over de identificatieplicht via het proces-verbaal.

Daarnaast dienden mensen rechtstreeks protesten in bij B&W van hun woonplaats en het ministerie van Binnenlandse Zaken. In totaal hebben naar schatting 650.000 stemgerechtigden door de aanvullende ID-plicht niet deel kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Vrijbit is aangenaam verrast met het grote aantal mensen dat moeite heeft genomen hun ongenoegen officieel kenbaar te maken.

De ontheffing van de Staatsecretaris waardoor bij de volgende verkiezingen mensen met een (max. 5 jaar) verlopen paspoort/id-kaart wel hun stem mogen uitbrengen biedt geen oplossing. Zolang de aanvullende ID-plicht in eigen stembureau niet word afgeschaft, zullen bij de parlementsverkiezingen van 9 juni aanstaande wederom honderdduizenden stemgerechtigde kiezers niet deel kunnen nemen aan de verkiezingen.

Daarmee zijn deze verkiezingen bij voorbaat ondemocratisch en vanwege het hoge aantal van deelname uitgesloten kiesgerechtigden, kan de ID-plicht bij verkiezingen invloed hebben op de uiteindelijke zetelverdeling. Daarmee bestaat het risico dat om die reden de komende verkiezingen ongeldig kunnen worden verklaard.