Toon items op tag: red onze privacy

1- Waar bevindt een persoon zich, en heeft hij zich bevonden?

2- Met wie heeft de persoon contact en waar haalt hij of zij informatie vandaan?

3- Hoe komt de persoon aan inkomsten en hoe besteedt hij deze?

4- Hoe is de lichamelijke gesteldheid?

5- Hoe is de persoon te koppelen aan zijn gegevens en aan zijn reeds opgeslagen data/gedragsprofiel?

Gepubliceerd in Dossier Registratie

Oproep verspreid Statement: ‘stop gezichtsherkenning voor surveillance in de publieke ruimte onmiddellijk !’.

Het gebruik van gezichtsherkenning, en andere vormen van biometrische surveillance, hebben het potentieel in zich om een eind te maken aan onze recht op vrijheid in de publieke ruimte.

Van het verdenken van geobserveerde emoties die als verdacht worden beschouwd in Europa, tot de onderdrukking van demonstranten in Hong Kong, tot gewelddadige valse arrestaties van zwarte mensen in de USA, heeft gezichtsherkenning de mens wereldwijd omgetoverd in wandelende barcodes.

Daarom hebben een groot aantal burgerrechtengroeperingen op 26 september 2023 een oproep uit laten gaan aan alle regeringen in de wereld om een eind te maken aan deze gevaarlijke ontwikkeling. De coalitie die hiertoe oproep vertegenwoordigt een breed spectrum van 120 organisaties die zich inzetten voor mensen- en digitale rechten, antiracisme en migratie- en sociale rechtvaardigheidszaken. Ook 60 specialisten op dit gebied ondersteunen de oproep.

Deze groeperingen en individuen, die in hun werk direct geconfronteerd worden met de gevaarlijke gevolgen van deze, door Kunstmatige Intelligentie(AI) aangedreven biometrische surveillance technieken, zijn zich bij uitstek bewust van deze gevaarlijke- en ondemocratische systemen.

De 180 ondertekenaars ( waaronder Burgerrechtenvereniging Vrijbit) vragen aan hun regering om alle mogelijke inspanning te verrichten om de burgers te beschermen tegen het gebruik van deze systemen. Van het stopzetten van bestaande proefprojecten tot het tegenhouden van uitbreiding van politiebevoegdheden ( gedogen van onwettig gebruik) en wetgeving op dit gebied.

In Europa wordt de ‘Reclaim your Face’ campagne momenteel gesteund door 250.000 mensen, die een verbod op het gebruik van biometrische massasurveillance eisen.

Leden van het Europese Parlement hebben naar aanleiding van deze smeekbede in de zomer van 2023 het standpunt ingenomen dat deze praktijken verboden zouden moeten worden. De regeringen van de EU lidstaten daarentegen verzetten zich hiertegen door- zonder enige bewijs overigens- te stellen dat deze systemen noodzakelijk zijn voor de veiligheid. Terwijl in werkelijkheid het tegenovergestelde het geval is omdat niemand meer veilig is als elke beweging van iedereen, zonder concrete verdenking die dat rechtvaardigt, constant wordt geregistreerd en geanalyseerd.

download originele text: Global statement: stop facial recognition surveillance now!

OPROEP: Wie zich ook zorgen maakt over deze ontwikkelingen en daar een eind aan wil helpen maken, wordt verzocht om dit aan de eigen regering te laten weten.

Gepubliceerd in Dossier Cameratoezicht