Toon items op tag: burgerrechten

zondag, 20 februari 2011 15:44

Actie Kies Keurig maart 2011

Oproep bezwaar te maken tegen aanvullende ID-plicht in eigen kieslokaal

Stemrecht

Op 2 maart 2011 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Waarvan de gekozen leden op 23 mei vervolgens de leden van de Eerste Kamer kiezen. En weer roept Vrijbit op om bezwaar te maken tegen het feit dat het stemrecht van alle kiezers door de nieuwe Kieswet afhankelijk wordt gemaakt van het kunnen beschikken over een identiteitsbewijs.

Deelname aan verkiezingen afhankelijk van de beschikking over een identiteitsbewijs.

Wie zelf zijn stem wil uitbrengen moet standaard een ( tot 5 jaar verlopen) identiteitsbewijs laten zien om aan te tonen dat men zich niet voor een ander uitgeeft. Van mensen die een onderhandse machtiging afgeven, door dit in te vullen op achterkant stempas, wordt een kopie van een identiteitsbewijs geëist.
Wie geen ID-bewijs heeft, of weigert aan de aanvullende ID-plicht te voldoen kan enkel via de ingewikkelde, onbekende en beperkte mogelijkheid van stemmen bij schriftelijke volmacht ervoor zorgen dat zijn stem niet verloren gaat. Maar ook op deze manier is het stemmen gekoppeld aan het tonen van een ID-bewijs omdat men enkel iemand kan machtigen die zelf wel een identiteitsbewijs moet tonen.

Wat is het probleem?

Stemrecht heeft iemand op grond van zijn staatsburgerschap. Dat betekent dat je een kiessysteem zo moet inrichten dat mensen met hun stempas moeten kunnen stemmen. De huidige Kieswet echter eist dat burgers moeten voldoen aan een aanvullende identificatieplicht.
Dat burgers principieel verdacht worden van verkiezingsfraude en systematisch allemaal, naast het overleggen van hun persoonlijke stempas, met een identiteitsdocument moeten aantonen dat zij zich niet voor een ander uitgeven, getuigt van een ongezond wantrouwen van de overheid tegenover de burgers. Dat is een overheid die de burgers heet te vertegenwoordigen onwaardig en beschadigend voor een democratische rechtsstaat. Bovendien worden hierdoor stemgerechtigden uitgesloten van deelname aan de verkiezingen.
Een opmerkelijke gevolg van de aanvullende ID-plicht is bovendien dat het rechtsongelijkheid schept tussen mensen die zelf komen stemmen, waarvoor een origineel ID-bewijs wordt geëist, en mensen die iemand anders machtigen, waarvoor een kopie van het ID-bewijs volstaat. Ook veroorzaakt de ontheffing van 5 jaar verlopen ID-bewijzen discriminatie van mensen die een langer verlopen document hebben.

Gepubliceerd in Dossier Identificatieplicht

Identificatie gebeurt steeds minder door mensen, maar door computers. Het tele-transport van alle persoonsgegevens voor paspoorten en ID-kaarten, inclusief de unieke lichaamseigen kenmerken die daarvoor moeten worden afgestaan, is onveilig en in commerciële handen. Wellicht binnenkort in buitenlands beheer van een slimme Mexicaan of rijke Rus.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
maandag, 27 december 2010 19:31

Britse ID-kaart en biometrische databank RIP

Persbericht

Op 21 januari worden de biometrische ID- kaarten in Groot Brittannië ongeldig en wordt de daaraan gekoppelde database met biometrische gegevens vernietigd.

 

Op 22 december 2010 werd met de ondertekening van koningin Elisabeth II uitvoering gegeven aan de belofte van de nieuwe Britse coalitieregering om de ID cards ongeldig te laten verklaren en het eraan gekoppelde National Identity Register te vernietigen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken Identity& Passport Service maakte bekend ‘Under the terms of the Act the National Identity Register will be destroyed within two months of the Act coming in to force. This means all personal information supplied during process of applying for an identity card, including photographs and fingerprints, will be destroyed by 21 Januari 2011’.

 

Deze wijziging in de Identity Documents Bill vormt de aftrap van het beleid van de huidige regering om ‘de macht van de Staat ten opzichte van de burgers terug te schalen en de burgerrechten te herstellen. Het is een eerste stap in het proces om de vrijheid te herstellen en in ere te houden’. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Green haalde ongenadig uit over het ID-card project wat hij kenschetste als ‘opdringerig, intimiderend, niet effectief en duur en het slechtste wat de overheid heeft kunnen doen’. Hij liet in een persbericht weten dat het zo geheten Identity Card Scheme ‘het slechtste is wat de overheid (2006) heeft kunnen doen.

Het aftellen tot het exacte moment van vernietiging van de database wordt tot op de seconde geklokt op de Identity card validity countdown.

‘ID card UK RIP, Scrapping ID cards is a momentous step’ zo kopten respectievelijk de Daily Mail en de Britse burgerrechten organisatie NO2ID.

Gepubliceerd in Dossier Registratie
maandag, 07 november 2011 23:41

Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Omdat Vrijbit een vereniging is die zich inzet voor burgerrechten, en zich als zodanig ook duidelijk naar buiten toe wil profileren hebben we, tijdens de Algemene leden vergadering van 12 september 2011, besloten een naamswijzing door te voeren. Op 31-10-2011 heeft de statutenwijziging plaatsgevonden en is de term ‘burgerrechten’ in onze naam opgenomen. Voortaan gaan we door het leven als Burgerrechtenvereniging Vrijbit zodat het voor iedereen helder is.
Ook onze doelstelling hebben we bij statutenwijziging scherper geformuleerd: “Het doel van de vereniging is het zich als organisatie, zonder binding met enige politieke of levensbeschouwelijke stroming of organisatie, in te zetten voor het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, lichamelijke integriteit en zelfbeschikkingsrecht over de eigen persoonsgegevens, in de ruimste zin des woords, van burgers in Nederland- en voor zover mogelijk en zo nodig daarbuiten- ongeacht leeftijd, geslacht, ras, nationaliteit, religie, seksuele voorkeur of maatschappelijke status. (art. 2 statuten)”.
Bij deze willen wij iedereen die onze contact gegevens administratief heeft vastgelegd, vriendelijk verzoeken om de vermelding 'vereniging Vrijbit'te wijzigen in Burgerrechten vereniging Vrijbit. Bij voorbaat dank voor de moeite!
Gepubliceerd in Over Vrijbit

laatste update 08-04-2020

Burgerrechtenvereniging Vrijbit startte de brieven actie PSD2 niet zonder mijn toestemming waarbij particulieren van de bank eisen dat hun financiële persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt, onder de nieuwe wet voor betalingsverkeer PSD2. Voor wie zich tot in detail over dit onderwerp  wil verdiepen houdt Vrijbit een chronologisch overzicht bij.

2008

Januari start Single EU Payment Aera(SEPA) Het doel is om in Europa één ‘betaalruimte’ te creëren waarin eurobetalingen credit transfer (SCT = SEPA Credit Transfer) (giro of overschrijving), direct debit (SDD = SEPA Direct Debit) (incasso / domiciliëringen) en betaalkaarten overal op vergelijkbare wijze zullen functioneren, zowel binnenlands als grensoverschrijdend. https://nl.wikipedia.org/wiki/Single_Euro_Payments_Area

2015

25-11-2015 Richtlijn betreffende betalingsdiensten in de interne markt goedgekeurd door EU Commissie officieel Payment Directive-2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN Richtlijn 2007/64/EG wordt ingetrokken met ingang van 13 januari 2018

2017

04-05-2017 Video Volksbank https://www.youtube.com/watch?v=1jyezuNYt5g

23-10-2017 AVRO TROS Radar mag de bank jouw gegevens delen https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/de-nieuwe-betaalrichtlijn-psd2-mag-je-bank-jouw-gegevens-delen/

12-9-2017 PSD2, een Europese strategische blunder-blog Bart Jacobs https://ibestuur.nl/weblog/PSD2-een-Europese-strategische-blunder

23-10-2017 voorstel van wet & Memorie van Toelichting op NL implementatie van de herziene PSD- PSD-2

25-10-2017 PSD2, de nieuwe richtlijn voor het vergroten van concurrentie op de betaalmarkt treedt al in januari in werking, maar de overgrote meerderheid van de Nederlandse banken is er vlgs onderzoek PwC nog niet klaar voor. https://www.agconnect.nl/artikel/banken-niet-klaar-voor-psd2

03-10-2017 Inval inspecteurs van de Europese Commissie invallen bij onder meer de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), omdat de sector zich zou verzetten tegen de nieuwe concurrentie. Later zeiden banken dat ze juist veel nieuwe kansen zien. https://nos.nl/l/2197039

18-10-2017 AP geeft betaaldienstverleners uitleg over uitdrukkelijke toestemming PSD2 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-geeft-betaaldienstverleners-uitleg-over-uitdrukkelijke-toestemming-psd2

23-10-2017 https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/de-nieuwe-betaalrichtlijn-psd2-mag-je-bank-jouw-gegevens-delen/

26-10-2017 AP: 'Privacyregels van AVG staan boven PSD2'

28-10-2017 online Petitie R Rustema https://bankgegevenszijnprive.petities.nl/

10-11-2017 Conceptbrief Ellen Timmer conceptbrief

19-12-2017'Banken kunnen hun macht misbruiken om nieuwe betaaldiensten uit te sluiten' https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/banken-kunnen-hun-macht-misbruiken-om-nieuwe-betaaldiensten-uit-te-sluiten/

19-12-2017 Rapportage AFM ‘Fintechs in het betalingsverkeerHet risico van uitsluiting’ https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2018-08/acm-studie-fintechs-in-het-betalingsverkeer-het-risico-van-uitsluiting.pdf

?? 2017  De Rekeninginformatiedienst- Edwin de Jong Baseadvocaten

https://www.baseadvocaten.nl/uploads/publicaties/E%20%20de%20Jong%20Privaatrecht%20in%20werking%20De%20Rekeninginformatiedienst.pdf

2018

05-07-2018 Brief over ‘stille derde’ van EU dataprotection Board(EDPB) aan Sofie in ’t Veld https://edpb.europa.eu/news/news/2018/letter-regarding-psd2-directive_nl

Directe link naar de brief van EDPB (pdf).

10-09-2018 Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Tweede Kamer met overzicht van welke onderwerpen hij met welke partijen gaat bespreken en op welke punten hij een evaluatie heeft  toegezegd.https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34813-24.html

11-11-2018 PSD2 aangenomen door Tweede Kamer

4-12-2018 PSD2 als hamerstuk aangenomen in Eerste Kamer

dec 2018 magazine Eigen Huis ‘bank kan gegevens rekening gaan delen

2019

07-01-2019 Radar uitzending Wat is PSD2 https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/de-nieuwe-betaalrichtlijn-psd2-mag-je-bank-jouw-gegevens-delen/

18-02-2019 Staatsblad publicatie implementatie NL van EU PSD2 Richtlijn

19 -2-2019 Op 19 februari 2019 is PSD2 in Nederland in werking getreden. Partijen kunnen nu bij DNB een PSD2-vergunning aanvragen. Een deel van de wetgeving zal echter pas vanaf 14 september 2019 van kracht worden. Info over alle aspecten van PSD2 op website van de Nederlandsche bank: https://www.dnb.nl/betalingsverkeer/psd2/index.jsp

19 -2-2019 PSD2 baart Privacy First grote zorgen https://www.privacynieuws.nl/buitenlands-nieuws/betalingsverkeer/20503-psd2-baart-privacy-first-grote-zorgen.html

19 -2-2019 Nederland voert EU-richtlijn PSD2 in: Banken moeten gegevens gaan delen -.- EuNu https://www.europa-nu.nl/id/vkw5i5pyvazc/nieuws/nederland_voert_eu_richtlijn_psd2_in?ctx=vhsjhdfktnpb&s0e=vhdubxdwqrzw

19-02-2019 Consumentenbond info PSD1,PSD2 standpunt Consumentenbond en meldpunt klachten PSD2 https://www.consumentenbond.nl/betaalrekening/psd2

20-02-2019  AD PSD-2 regeling van kracht

20-02-2019 NRC Walhalla voor fintechbedrijfjes?

21 -02- 2019 Samenwerkingsprotocol getekend tussen DNB en AP https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/Nieuws2019/dnb382273.jsp

Publicatie Staatscourant nr 10431

febr 2019 ‘Als ze ook je betaalgegevens hebben, weten ze alles van je- Jaap Koelewijn uitg. Eigen Huis

28-02-2019 Update DNB https://www.dnb.nl/nieuws/dnb-nieuwsbrieven/nieuwsbrief-banken/Nieuwsbriefbankenfebruari2019/dnb382365.jsp ( over vergunningen en onduidelijkheid of spaarrekeningen die niet onder de PSD1 vallen nu wel onder PSD2 vallen)

15-03-2019 Nederlander geen benul van PSD2 –DNB begint publiekscampagne

28-3-2019 opt-out PSD-2 reactie van een Nederlandse bank - Ellen Timmer https://ellentimmer.com/2019/03/28/psd2-24/

04-07-2019 Open banking: de (r)evolutie van betalingsverkeer info ABN-AMRO https://www.abnamro.com/nl/over-abnamro/in-de-maatschappij/innovatie/open-banking/index.html

26-04-2019 interview Erasmus universiteit met Vrijbit en Privacy First ( Engelstalig) https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-wet-en-regelgeving/item/download/475_2e9fdd8c48d27d8724151e9779342c8e.html

19-08-2019 NRC Geef bankzaken niet te gemakkelijk prijs

06-05-2019 NRC ING gebruikt betaalgegevens voor persoonlijke reclame

07-06-2019 NRC Betaalgegevens zijn privé, ING geen handel

19-06-2019 NRC Facebook lanceert eigen digitale munt

28-08-2019 DNB Update PSD2 https://www.dnb.nl/nieuws/dnb-nieuwsbrieven/nieuwsbrief-betaalinstellingen/nieuwsbrief-betaalinstellingen-augustus-2019/index.jsp

14-09-2019 PTS( authenticicatie eisen) treedt in werking zie update DNB 28-08-2019

23-09-2019 reactie ministerie op Wob verzoek

2020

24-02-2020 AP onderzoekt aanbieders van nieuwe online rekeningdiensten https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-onderzoekt-aanbieders-van-nieuwe-online-rekeningdiensten

..-02-2020 AP brieven aan rekeninginformatie- en betaalinitiatiediensten https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/informatiebrief_psd2.pdf

26-02-2020 info EU Commissie Punt 4 https://www.europa-nu.nl/id/vhkejco8liwc/bescherming_van_persoonsgegevens_in

19-03-2020 Brieven geen toestemming Hamers en Wijnberg naar Triodos, Rabobank&ABN-AMRO

23-03-2020 Web artikel Vrijbit ‘Actie PSD-2- niet- zonder –mijn- toestemming’ https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-wet-en-regelgeving/item/1100-vrijbit-in-actie-tegen-onrechtmatig-uitventen-van-onze-betalingsgegevens-via-nieuwe-wet-psd2.html

27-03-2020 reactie brief RABO In eerste alinea staat 'we geven geen data van u aan anderen als u geen toestemming geeft' en in volgende alinea' als een ander toestemming geeft kunnen uw data zo wel aan derden worden verstrekt’. Hun conclusie luidt: 'wij kunnen er niks aan veranderen' en 'u moet bij uw relaties zelf maar nagaan of ze eventueel toestemming gaven voor verstrekking aan derden van bestanden waar uw data in (kunnen) zitten'

30-03-2020ABN-AMRO reactie op brief ‘ontvangstbevestiging brief afdeling  klachtenmanagement’ gaat het onderzoeken.

04-04-2020 Privacynieuwsdienst bericht start Vrijbit brieven actie PSD2 niet zonder mijn toestemming waarbij particulieren van de bank eisen dat hun financiële persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt, onder de nieuwe wet voor betalingsverkeer PSD2 https://www.privacynieuws.nl/diverse/actie/21572-actie-psd-2-niet-zonder-mijn-toestemming.html

06-04-2020 Nieuwsbrief PSD-2 me niet registeractie Privacy First https://privacyfirst.email-provider.nl/web/krhdqjazfn/r6z8l0d4ly/7scrl13n57/fks2sm7lsv

2021

Januari 2021 (Uiterlijk 13-01-2021) planning evaluatie EU Commissie

Gepubliceerd in Wet en Regelgeving
Getagged onder

Update: 3-1-2015 Privacynieuwsdienst Waarom A-H met bonuskaart systeem 15 jaar achterloopt maar via opschoning database vasthoudt aan personalisering van de klantkaart als ‘heilige graal’ van de mogelijkheden van het gebruik van Big data over het koopgedrag van miljoenen klanten. zie...

Anonieme bonuskaart eindelijk standaard.

Toen A-H begin 2012 op ongeoorloofde wijze handel ging drijven met de privégegevens van haar klanten, trad Burgerrechtenvereniging Vrijbit daar met succes tegen op. De actie ‘Mijn Bonus’ werd afgeblazen. Sinds 21 oktober 2013 wordt er nu een nieuw bonuskaartensysteem geïntroduceerd, omdat A-H de moed niet heeft opgegeven, om de schat aan persoonsgegevens waarover men beschikt te gaan verzilveren.

Mooi aan ‘de nieuwe Bonuskaart’ is dat de anonieme bonuskaart, die  A-H al sinds 1998 verplicht dient te verstrekken, nu als standaard kaart wordt uitgegeven. Het gedoe met invullen van formulieren, waarbij veel klanten ten onrechte dachten dat men alleen bonusvoordeel kon krijgen in ruil voor persoonsgegevens, is komen te vervallen. In alle filialen krijgen klanten bij de kassa ‘ de nieuwe bonuskaart’ die vanaf 6 januari 2014 de huidige klantenkaart gaat vervangen.

Van anonieme Bonuskaart naar een Persoonsgebonden klantenkaart

De clou van de nieuwe kaarten is dat deze bij uitgifte weliswaar anoniem zijn maar dat klanten verleid worden om ze zelf via de website van A-H te gaan omzetten tot persoonsgebonden kaarten. De kaart wordt zo 3x meer waard, men kan daarmee extra Air Miles sparen, krijgt verjaardagsaanbiedingen, en komt in aanmerking voor welkomstdeals als de kaart vóór 27 december wordt geactiveerd.

Met deze omzetting “wij van A-H noemen dat activeren” maakt de klant  een eigen AH-profiel aan en gaat men akkoord met de nieuwe A-H privacyvoorwaarden. Men geeft dan formeel toestemming aan A-H voor het bewaren en gebruiken van de aankoop (en eventueel websitebezoek) gegevens, in combinatie met iemands naam, geboortedatum , sekse en woon –en e-mailadres. De toestemming behelst dat de data:

  •  2 jaar en 4 maanden bewaard mogen worden,
  • Gebruikt mogen worden voor analyse van het eigen koop- en bezoekgedrag,
  • Gebruikt mogen worden voor vergelijking met het gedrag van andere klanten( in zelfde postcodegebied, van zelfde leeftijd, zelfde geslacht, zelfde of juist ander gedrag qua aankoop bepaalde producten, neiging tot gebruikmaken van kortingen, dagaanbiedingen, sensitief voor inrichting winkelschappen, tijdstip van winkelen, frequentie boodschappen doen, enz.
  • A-H gerechtigd is deze data en de gegevens die men aan data-analyse ontleend te gebruiken voor persoonsgerichte reclame die gemiddeld 2 keer per week per e-mail en/of per post worden gestuurd, en getoond worden via ah.nl en in de mobiele apps van Albert Heijn.

 Dat A-H deze gegevens bij vordering ook dient te verstrekken aan politie en sociale recherchediensten is bij de deal inbegrepen, en valt alleen voor wie dit al weet op te maken uit de versluierde voorlichting:  ‘Uitsluitend indien Albert Heijn hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Je persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte’ Lees…

Wettelijk kader

Volgens de wet voldoet A-H nu formeel aan de wettelijke verplichting dat de klantgegevens enkel gebruikt mogen worden voor doeleinden waarvoor de betrokkenen vooraf en goed geïnformeerd toestemming verleenden.  Al is dubieus of dat ook nog het geval is bij de clausule dat wie zijn kaart personifieert achteraf toestemming geacht wordt te geven voor de verwerking van de data over het koopgedrag van de voorgaande 3 maanden.  En in de praktijk kan men met recht wagen te betwijfelen of mensen daadwerkelijk overzien wat de consequenties zijn wanneer zij toestemming geven.

Ook valt praktisch moeilijk  te controleren of A-H zich wel houdt aan de vereisten van wetgeving met betrekking tot eerlijke handelspraktijken, met de wervingsactie dat de anonieme bonuskaart recht geeft op 1/3 bonusvoordeelwaarde in vergelijking met de gepersonifieerde klantenkaart.

De folder waar de nieuwe bonuskaart aan vast gehecht is vermeld ‘Uw gegevens zijn in veilige handen’ En ook ‘wij vragen alleen om uw persoonlijke gegevens als wij die nodig hebben om u nog beter van dienst te kunnen zijn’. Aangezien A-H een bedrijf is wat simpelweg winst beoogt te maken, is dit als een misleidende reclame uiting aan te merken. Iets wat misschien wel acceptabel is als reclame uiting over welk wasmiddel al dan niet als het meest veilig wordt aangeprezen. Maar kwalijk waar het gaat over het verzamelen van persoonsgegevens waarmee een commercieel bedrijf tot in detail inzicht kan krijgen in het privéleven van miljoenen klanten en met deze kennis ook in staat is om zonder dat betrokkenen daar weet van hebben hun gedrag ten aanzien van heel elementaire levensbehoeften kan manipuleren.

Bezint eer u begint uw persoonlijke data zijn goud waard

Voor mensen die het niet nodig of ronduit bezwaarlijk vinden dat een supermarkt precies gaat bijhouden wanneer en waar men boodschappen doet , wat men koopt en hoe men zich gedraagt, verandert er niks.

Mensen die geneigd zijn om de nieuwe bonuskaart te gaan activeren tot een persoonlijke klantenkaart willen we oproepen daar nog eens heel goed over na te denken. En om een idee te geven over wat het gevolg van het geven van toestemming kan betekenen, raden we iedereen aan om te kijken naar de recente video van de VPRO uitzending Tegenlicht waarin duidelijk wordt uitgelegd wat  data analyse van een winkelketen vermag. Hoe bijvoorbeeld op grond van het koopgedrag van een klant de supermarktketen al kan weten dat iemand zwanger is nog voordat de persoon dat zelf in de gaten heeft. Met het risico dat niet alleen de betrokkene en haar gezinsleden dit via een wel heel curieuze weg te weten komen, maar men ook de kans loopt om na het krijgen van een miskraam nog 2 jaar lang steeds persoonsgerichte reclame over babyvoeding te krijgen.

Zie video 28-10-2013 ‘uw persoonlijke data zijn goud waard’

Zo’n zelfde scenario tekent zich uit voor de waarschijnlijkheidsberekeningen die het bedrijfsleven kan maken op de vraag wie met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een ziekte onder de leden heeft. Zoals bijvoorbeeld Facebook, volgens een medewerker die hiertoe een opdracht had gekregen, makkelijk vrij nauwkeurig kan analyseren welke mensen binnenkort kanker zullen blijken te hebben.  (uitspraak bijeenkomst Platform Bescherming Burgerrechten 10 -12-2012 van persoon die de opdracht weigerde)

Herhaalde waarschuwing ’ Wat is het probleem?’ zie ook het artikel ‘A-H erlebnis, AH gaat klantgegevens verzilveren’ (17-1-2012)

Verlengstuk opsporingsdiensten
De b.v. Albert Heijn, fungeert met het vastleggen van gedragsgegevens als potentieel verlengstuk van de opsporingsdiensten. Met het gevaar dat klanten waarvan hun aankopen, tijdstip van aankopen doen en de combinatie met hoe zij de aankopen betalen, tot volkomen uit het verband gerukte conclusies kan leiden. De data maken bijvoorbeeld niet zichtbaar of men voor zichzelf inkopen deed, voor de buurvrouw of voor de sportvereniging, en zo kan men van een excessief drankgebruik worden verdacht omdat men voor de hele buurtvereniging inkopen doet.

Koopgedrag van invloed op afsluiten ziektekostenverzekering

Sinds 4 november 2007 handelt A-H niet enkel in de verkoop van supermarkt producten, maar ook in het aanbieden van A-H polissen voor zorgverzekeringen.
In 2005 begon A-H met een systeem waarin de klant wordt duidelijk gemaakt welke producten A-H als gezond beschouwd. Dit systeem van het ‘gezonde klavertjes-logo’ werd in 2009 uitgebreid met een programma waarin de klant ook gericht wordt aangestuurd bewust de keuze te maken om de producten met dit logo te kopen.
De ontwikkeling dat, in plaats van de zorgverleners en de overheid, de zorgverzekeraars in toenemende mate gaan bepalen hoe de zorg in Nederland wordt ingericht heeft sinds enkele jaren een grote vlucht genomen. Dat daarbij de kostenbeheersing van de ziekenzorg het uitgangspunt vormt, is daaraan inherent. Dit gaat gepaard met een ontwikkeling waarbij het steeds minder als taboe wordt beschouwd om de toegang tot zorg ter discussie te stellen voor bepaalde groepen patiënten. Met name het er op na houden van een, als ongezond getypeerde levensstijl, wordt publiekelijk steeds vaker geopperd als mogelijkheid om deze mensen met minder voorrang te gaan behandelen of een grotere eigen bijdrage in de zorg van te eisen.
De koppeling binnen een bedrijf, tussen handel in ziektekostenverzekeringen en handel in producten waarvan de verkoper zelf bepaalt wat men als ‘gezonde producten’ beschouwt, geeft de aanzet tot mogelijke belangenverstrengeling tussen het uitbaten van particuliere bedrijfsbelangen en het inrichten van een goede zorgsector.

Wat weet A-H allemaal nog meer ?


Het bedrijf heeft de beschikking heeft over een schrikbarende hoeveelheid persoonsgegevens. Het gaat niet enkel om miljoenen namen, woonadressen, e-mailadressen, gezinssamenstellings- ,en koopgedrag gegevens. Maar ook om de banknummers van klanten die elektronisch betalen. Bovendien bezit A-H gegevens van klanten die via pre-paidkaarten voor toegang betalen tot bel- en internetverkeer. A-H heeft zelfs beschikking over biometrische gegevens, waarmee klanten die niet gevolgd kunnen worden via de persoonlijke bonuskaart of bankgegevens toch identificeerbaar zijn.  Momenteel gaat dat voornamelijk door middel van cameraopnames die gezichtsherkenning mogelijk maken, niet alleen voor de beveiliging van een filiaal zelf maar ook voor politie, of bewakingsdiensten binnen een bepaald winkelgebied. In de toekomst kan dat gebruik nog verder strekken: het bedrijf blijkt geïnteresseerd in het ontwikkelen van wijzen waarop mensen met hun lichaamskenmerken zouden kunnen betalen, zoals de doorontwikkeling van de proef uit 2008/2009 om met vingerafdrukken te kunnen betalen.

Keuzevrijheid in private sector gaat voor supermarktwereld niet meer op


Bij kwesties van privacyschending door het particulier bedrijfsleven speelt altijd de keuzevrijheid van klanten een voorname rol. Wie het beleid van een bedrijf niet bevalt gaat immers naar een ander en als bedrijven klanten kwijtraken gaan ze hun leven wel beteren, zo luidt de filosofie van het zelfreinigend vermogen door marktwerking. Keuzevrijheid om niet bij A-H te kopen is echter voor veel mensen inmiddels niet langer een reële optie.
Kleine winkels, werden eerst door supermarkten uit de markt geconcurreerd, dus de mogelijkheid om basisbehoeften bij kleine winkels in de nabije omgeving te kunnen kopen bestaat voor velen alleen nog tijdens verre reizen of in verhalen van oude mensen. Inmiddels is ook de keuzemogelijkheid tussen supermarkten sterk verkleind omdat A-H zich op steeds meer plaatsen een  monopoliepositie verwerft. Zie voor klachten die daarover zijn ingediend bij de Nederlandse Mededingings Autoriteit - NMa 23-1-2009.

Schijn bedriegt als u denkt A-H een onschuldige inkijk te geven in uw koopgedrag.

Hoe onschuldig die inkijk in uw koopgegevens is, zou u nog weleens rauw op het dak kunnen vallen als u nog jaren na aankoop van een A-H product bijvoorbeeld door justitie ter verantwoording zou worden geroepen om uit te leggen wat u in 2009 om 14.15 uur in een bepaald A-H filiaal aan drank en verbandmiddelen kocht ( vruchtensap en pleisters), waarom u die dag eerder ook al boodschappen deed voor een ‘kennelijk gezellige bedoeld etentje’(gezien uw inkomen is de aanschaf van deze kaas toch niet aan te merken als een normale boodschap’) en later die dag een schoonmaakmiddel kwam kopen (op de gebruiksaanwijzing staat dat het o.a. bloedvlekken verwijdert). Of wanneer de inspecteur van de sociale recherche is opgevallen dat u zodanig luxe producten koopt dat dit aanleiding geeft tot een verdenking van uitkeringsfraude of de veronderstelling dat de tarieven van een sociale toelage als te riant mogen worden aangemerkt. Waarmee het verstandig is om rekening te houden met het feit dat in het Nederlandse rechtsbestel, formeel weliswaar is gebaseerd op het onschuld principe maar de overheid in de praktijk iedereen in de praktijk steeds meer als potentieel verdachte is gaan beschouwen. En met het gegeven dat steeds vaker een (administratieve) verdenking al aanleiding is om mensen te bestraffen, al behoort volgens de wet iemand officieel pas als bestraft te worden nadat de persoon volgens wettig en overtuigend bewijs schuldig is bevonden.

Actievoeren helpt

Vaak horen we mensen verzuchten dat het allemaal toch niks uitmaakt om op de bres te springen voor het behoud van de fundamentele rechten op bescherming van het privéleven. Of om op te komen voor een terughoudend en zorgvuldige omgang met het gebruik van persoonsgegevens.

Maar als niemand in 2012 in actie was gekomen, tegen de stiekeme wijziging van de privacyvoorwaarden door Albert Heijn B.V. en tegen de  actie ‘Mijn Bonuskaart’ was de supermarktketen ongestoord aan de haal gegaan met gegevens van een groot deel van hun klanten. Zonder dat ze daar toestemming voor hadden  en zonder dat de betrokkenen enige notie hadden gehad over wat er de afgelopen twee jaar met hun gegevenswas gebeurd.  

Dat liep anders omdat Burgerrechtenvereniging Vrijbit de moeite nam om een klacht in te dienen bij de directie van A-H en per brief aan het CBP te vragen om de actie een halt toe te roepen. Met per saldo als positief effect dat de privacy van miljoenen mensen die hun eten drinken toiletspullen enz. bij Albert Heijn kopen, door dit concern beter wordt gerespecteerd.

Dat een kleine Burgerrechtenvereniging als Vrijbit een groot bedrijf als A-H tot de orde kon roepen is beschouwen we als een succes wat moed geeft.  En als een stimulans om duidelijk te maken dat het wel degelijk zoden aan de dijk kan zetten als men in actie komt.

We roepen mensen daarom op om het niet gelaten te accepteren als hun privacy wordt aangetast. Om ook in actie te komen en/of om Vrijbit te steunen met een lidmaatschap of donatie om het werk te kunnen volhouden.

Gepubliceerd in Dossier Registratie

thumb_bajesboot

Bij de ontruiming van het kraakpand Schijnheilig in Amsterdam op 5 juli 2011 werden 52 actievoerders in vreemdelingendetentie gezet omdat ze hun identiteit niet bekend wilden maken. De burgemeester van Amsterdam deelde mee dat dit een standaardprocedure is die in deze stad zo’n 10 à 15 keer per week wordt toegepast. Op 26 juli 2011 oordeelde de rechter in Utrecht dat de korpschef mensen waarvan de identiteit niet is vastgesteld aan de IND mag overdragen en dat deze instantie hen vervolgens als vreemdelingen mag opsluiten. Lees…

Wat drijft actievoerders om niet te vertellen wie zij zijn wanneer zij door de politie als verdachten worden opgebracht?

Antwoord op deze vraag luidt dat wie als verdachte wordt opgebracht, en eventueel vervolgens strafrechtelijk wordt vervolgd, zich naamloos wil kunnen verdedigen bij de rechter. De rechter beslist dan of de politie en het Openbaar Ministerie(OM) wel in hun gelijk staan met hun respectievelijke verdenking en beschuldiging van strafbare feiten. Bij vrijspraak of ontheffing van rechtsvervolging wordt de zaak dan afgedaan zonder dat er toch een zweem van verdenking aan de naam van de betrokkene blijft kleven.

Gepubliceerd in Dossier Identificatieplicht
zaterdag, 23 januari 2010 09:26

Huiszoeking bij uitkeringsgerechtigden

huiszoeking_CustomHet kabinet heeft bij de Tweede Kamer een pdf wetsvoorstel ingediend om bij wet te regelen dat controleambtenaren van uitkeringsorganisaties verplicht huiszoekingen mogen gaan doen bij burgers die gebruik maken van sociale voorzieningen, zonder dat er zelfs maar een verdenking tegen hen is dat zij zich schuldig zouden maken aan strafbare feiten.

De officiële titel van het wetsvoorstel:
"Voorstel van wet houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek."
Gepubliceerd in Wet en Regelgeving

1- Waar bevindt een persoon zich, en heeft hij zich bevonden?

2- Met wie heeft de persoon contact en waar haalt hij of zij informatie vandaan?

3- Hoe komt de persoon aan inkomsten en hoe besteedt hij deze?

4- Hoe is de lichamelijke gesteldheid?

5- Hoe is de persoon te koppelen aan zijn gegevens en aan zijn reeds opgeslagen data/gedragsprofiel?

Gepubliceerd in Dossier Registratie

mobiele_scanner_politieHet ministerie van Veiligheid en Justitie begint dit najaar met een proef met mobiele vingerscanners. Circa 125 politieagenten zullen worden uitgerust met een vingerscanner waarmee de vingerafdrukken van personen die staande worden gehouden, kunnen worden gescand. De proef zou in eerste instantie bedoeld zijn voor opsporing van illegale vreemdelingen maar als de proef succes heeft, wil het ministerie het gebruik uitbreiden om te kijken of iemand nog een boete heeft openstaan.

Function creep van onderop

Het begint met illegalen maar breidt zich langzaam uit naar andere groepen en personen in de samenleving. Tien jaar geleden waren het ook asielzoekers die het twijfelachtige genoegen hadden als eerste groep deel te nemen aan een proef waarbij zij zich regelmatig met hun duim aan een inlogzuil moesten identificeren. Ze kregen ook een kaart met biometrische gegevens. Deze function creep van onderop lijkt zich nu te herhalen met de mobiele vingerscan, het breidt zich langzaam uit tot daklozen, junks, hangjongeren en tenslotte vraagt oom agent van iedereen de vingerafdruk om te kijken of er nog een boete openstaat.

Gepubliceerd in Politie en Justitie
Pagina 1 van 3