Toon items op tag: Diagnose Behandel Combinatie

Brief van vereniging Vrijbit aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Ter zake van de geplande stemming over het wetsvoorstel Elektronisch Patiëntendossier (EPD 31466)

Geachte leden van de Eerste Kamer,

Dinsdag 6 juli komt u voor de laatste keer voor de zomervakantie bijeen. En net als de afgelopen jaren is het aan u om op de valreep van het reces uw oordeel te vellen over een wetsvoorstel dat vergaande invloed zal hebben op het behoud dan wel inperking van de persoonlijke vrijheid en veiligheid van alle inwoners van ons land.

Na de gigantische stroom van informatie, waarschuwingen en bezwaren, die na de beruchte Klinkbrief in 2008 tot u zijn gekomen is het nagenoeg onvoorstelbaar dat u akkoord zou kunnen gaan met invoering van het wetsvoorstel. Een voorstel dat niet, zoals de naam doet vermoeden om het digitaliseren van patiëntgegevens gaat, maar beoogt een kader te scheppen voor een elektronisch zorgsysteem. Een systeem waarbij in de gehele medische zorg niet de patiënt en zijn medische behandeling het uitgangspunt vormen voor waar het in de zorgverlening om gaat, maar de zorg gereduceerd wordt tot product van een bedrijfsmatige en elektronisch geleide aanpak van volksgezondheidsproblemen.

Het ‘ontwikkeltraject’ voor landelijke verplichte invoering van het systeem gaat ondanks het ontbreken van een wettelijk kader onverminderd voort.

Gepubliceerd in Dossier EPD
donderdag, 28 april 2011 23:13

Function creep in de geestelijke gezondheidszorg

21-4-2011 interview met voorzitter van de koepel van Dbc vrije Praktijken

De overheid heeft zorgverleners in de GGZ verplicht om diagnose-informatie te vermelden op declaraties aan verzekeraars. In een beroepsprocedure tegen de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) heeft de bestuursrechter geoordeeld dat ten onrechte niet is gekeken naar een alternatief systeem. Het huidige systeem maakt volgens de rechter inbreuk op de privacy van patiënten en het beroepsgeheim van zorgverleners.  

Abraham van Eldijk is jurist en voorzitter van de Stichting KDVP. Hij is geschokt over de wijze waarop de Nza het oordeel van de hoogste bestuursrechter negeert.

Gepubliceerd in Dossier EPD

Op woensdag 13 december gaat de Raad van State de rechtszaak (201906618/1/A3) van Burgerrechtenvereniging Vrijbit tegen het DBC informatiesysteem (DIS) van de NZa behandelen. De openbare zitting begint om 12:00 uur.

Gepubliceerd in Dossier Gezondheidszorg

Update 06-02-2024 Vrijbit heeft over onderstaande RvS uitspraak een klacht ingediend bij de Raad voor de Rechtspraak betreffende de onderbouwing daarvan met onjuiste gegevens. Ook de Nationale Ombudsman werd verwittigd over dit zoveelste voorbeeld van het gebrek aan eerlijke en betrouwbare omgang tussen burger en overheid.

Op 17 januari 2024 deed de Raad van State(RvS) uitspraak in de hoger beroepszaak van Burgerrechtenvereniging Vrijbit tegen de Autoriteit Persoonsgegevens(AP). Zaak nr 16/4199 ECLI:NL:RVS:2024:149 .

Het oordeel luidde ‘ongegrond’. Waarmee na ruim 8 ¾ jaar juridische strijd van Vrijbit, tegen zowel het jarenlang onwettig gebruik van de grootste medische databank door de NZa als tegen het systematisch weigeren van de AP om daar onderzoek naar te doen en tegen op te treden, zodat deze instanties niet door de hoogste bestuursrechtbank werden veroordeeld en afgestraft.

Deze teleurstellende uitspraak bevestigt opnieuw * dat deze hoogste bestuursrechter liever overheidsinstanties – in deze de NZa en AP- de handen boven het hoofd houdt (letterlijke betekenis: Iemand beschermen, ook al weet je dat hij misschien niet helemaal onschuldig is) dan rechtsbescherming te bieden aan de burger.

Een opstelling die onverenigbaar is met de fundamentele taak van de Afdeling rechtspraak van de RvS om de belangen van burgers te beschermen waar sprake is van onjuiste bestuurs­handelingen van overheidsinstellingen.Een opstelling die   helaas ook alle gelijkenis vertoond met de wijze waarop deze in het  toeslagen-drama tot zulke desastreuze gevolgen leidde voor talloze burgers.

Gepubliceerd in Dossier Gezondheidszorg