vrijdag, 24 juni 2011 20:46

Oproep teken de petitie ID-bewijs zonder vingerafdrukken NU!

Minister Donner beloofde in april te stoppen met de opslag van vingerafdrukken in de decentrale reisdocumentenadministraties. Maar voor het aanvragen van een paspoort of ID-kaart worden nog steeds vingerafdrukken geëist en opgeslagen. Help mee om de minister woord te laten houden: teken de petitie vandaag nog, roep anderen op dat ook te doen en steun de rechtszaak op 1 juli!

De beslissing om te stoppen was niet van principiële aard maar het gevolg van de slechte vingerafdruktechnologie. Minstens 20% tot 25% van de vingerafdrukken die worden opgeslagen in de documenten en databases, bleek namelijk bij verificatie niet overeen te komen met de gegevens van de betrokken persoon. Een percentage dat bij gebruik voor identificatiedoeleinden nog vele malen hoger uitvalt.

Dat was de reden dat de minister aan de Tweede Kamer en in de pers liet weten dat het ‘onverantwoord’ en ‘onrechtvaardig’ zou zijn om nu door te gaan met de vingerafdrukopslag in de decentrale databases.

Wij constateren dat:

  • de minister zich niet aan zijn belofte houdt.
  • de overheid het afgeven van vingerafdrukken voor de aanvraag van een ID-bewijs en paspoort blijft eisen.
  • de overheid blijft doorgaan met het opslaan van deze gegevens in de decentrale databases.
  • de overheid blijft doorgaan met de opslag ervan in de documenten.
  • de overheid doorgaat met het opeisen van vingerafdrukken waarvan de foutmarge zo groot is dat ze totaal ongeschikt zijn, om gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze verzameld worden.
  • de overheid willes en wetens ondeugdelijke persoonsgegevens blijft opslaan waardoor burgers het risico lopen om voor een ander te worden aangezien of niet als zichzelf te worden herkend.
  • de minister de Tweede Kamer op 19 mei 2011 liet weten van plan te zijn om de toezegging pas op de lange termijn gestand te doen.
  • de minister op 30 mei aan Vrijbit liet weten dat hij geen tijdelijke oplossing denkt te kunnen bieden voor ’vingerafdrukweigeraars’ in acute nood.

Wij zijn van mening Dat het onacceptabel is dat de overheid, zelfs na 26 april jl., weigert om burgers een geldig identiteitsbewijs te verstrekken als van hen, wegens principiële bezwaren of uit veiligheidsoverwegingen, geen vingerafdrukken kunnen worden verkregen.

Actie Vrijbit De vereniging Vrijbit stelt alles in het werk om er NU voor te zorgen dat er een snelle oplossing komt voor 'vingerafdrukweigeraars', die dringend een ID-bewijs nodig hebben. Zodat zij niet gedwongen worden om zonder geldig identiteitsbewijs te leven, gedurende al die tijd dat een officiële wijziging van de Paspoortwet op zich laat wachten. naast de politieke lobby ondersteunen we ook de juridische strijd.

Wilt u de petitie niet on-line tekenen dan is er, als altijd bij Vrijbit, de mogelijkheid om uw ondertekening op papier te sturen naar vereniging Vrijbit Kruisweg 32, 3513CT in Utrecht.

Voor meer informatie

Rechtszaak 1 juli zaak Koopmans aanvraag tijdelijke voorziening ID-bewijs zonder vingerafdrukken.

persbericht Vrijbit 3 mei

open brief Vrijbit aan deTweede Kamer 17 juni