vrijdag, 29 april 2011 07:51

Eis van afgifte vingerafdrukken voor ID-bewijs op woensdag 27 april officieel afgeschaft, maar gaat wel door.

Woensdag 27 april 2011 om 16 uur heeft minister Donner van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer bekend gemaakt dat hij de opslag van vingerafdrukken volgens de nieuwe Paspoortwet-2009 afgeschaft.

Dat de Paspoortwet zou sneuvelen, stond inmiddels wel vast.

Een meerderheid van de Tweede Kamer had begin februari al aangegeven niet meer akkoord te gaan met het omsmelten van de de-centrale reisdocumentenadministraties naar de beoogde 7 daags/24 uurs bevraagbare on-line database.

Maar na de beerput die openging tijdens de hoorzitting een week eerder, kon de minister niet langer doorgaan met het laten afnemen en opslaan van vingerafdrukken waarvan inmiddels wijd en zijd bekend was geraakt dat daarvan alleen al minstens 21% zo ondeugdelijk is dat bij verificatie de afdrukken niet corresponderen met de drager van het document en de achterliggende database.

Feit dat er vanuit de Europese Commissie officieel onderzoek wordt gedaan in hoeverre de Nederlande Paspoortwet strijdig is met internationale wetgeving en verdragen, hielp ook een handje.

En het unaniem vernietigend oordeel van alle deskundigen inzake de ondeugdelijkheid van het ' fabrikant-afhankelijk' ingevoerde systeem, deed de rest.

Woensdag met het middaguur, nog voor de fractieleden(itt tot RTL, jawel) de brief met het besluit van de minister ontvingen, bood Vrijbit de Kamerleden de petitie aan. Daarmee gaven 8.549 ondertekenaars aan dat zij, ontdanks alle drempels daartoe, principieel bezwaar blijven maken tegen het feit dat de overheid de onvervangbare biometrische lichaamskenmerken, die een onlosmakelijk deel uitmaken van de identiteit van mensen, durft op te eisen. Met het aanbieden van de petitie vroeg Vrijbit aandacht voor waar de kwestie in essentie om draait ter voorkoming dat het debat zich uitsluitend op de veiligheidsaspecten zou richten.

Stand van zaken van de Paspoortwet verplichtingen nu is dat er:

1 - Voortaan geen vingerafdrukken meer hoeven worden versterkt voor het aanvragen van een  ID-bewijs (waarmee binnen  Europa gereisd kan worden)

    NB rechtzaak over de gratis verstrekking dient nog voor de rechtbank.

2- Voor de aanvraag van een paspoort moeten wel nog vingerafdrukken worden afgegeven, maar alleen voor opname in de chip van het document zelf

   NB rechtzaak over onveilige en privacy aantastende wijze waarop de gegevens in het paspoortdocument in worden opgeslagen dient 23 juni bij de bestuursrechtbank te Maastricht. Eiser accepteert niet dat zijn biometrische gegevens in op afstand uitleesbare RFID-chips worden opgeslagen maar wil een beveiliging op de chip zodat hij zelf de regie houdt over wanneer hij toestemming tot uitlezen verleend.

3- Alle reeds opgeslagen vingerafdrukken uit de de-centrale reisdocumentenadministraties worden verwijderd, Vingerafdrukken die nog aangeleverd moeten worden voor verwerking in een paspoort worden na aanmaak/uitgifte van het document automatisch uit de database gewist.

Nadere uitleg volgt, maar voorlopig is Vrijbit nu in de slag met de gemeente Utrecht, waarde hele volgende dag de afname en opslag van vingerafdrukken vrolijk doorging.