dinsdag, 26 april 2011 21:18

Aanbieding petitie tegen opslag vingerafdrukken volgens paspoortwet

Op woensdag 27 april 2011 zullen leden van de vereniging Vrijbit de petitie aanbieden aan de leden van de Tweede Kamer commissie voor Binnenlandse Zaken.

Tijdstip: 12:15 uur

Lokatie: Den Haag, voor de ingang van het gebouw van de Tweede Kamer, Plein 2

 

Met het aanbieden van de petitie willen we de leden van de Tweede Kamer duidelijk maken dat duizenden Nederlanders via het tekenen van de petitie ‘geen foto’s en vingerafdrukken van onschuldige burgers in politieregisters’ hebben laten weten dat zij de vingerafdruk-registratie onacceptabel vinden en de Paspoortwet-2009 als onrechtmatige overheidsdaad beschouwen.

 

Aanleiding voor het aanbieden is het debat wat woensdag van 16-19 uur in de Tweede Kamercommissie zal plaatsvinden, over de veiligheidskenmerken van reisdocumenten en opslag van biometrische gegevens in het kader van de Paspoortwet.

 

Begin februari heeft de meerderheid van de Tweede Kamer al aangegeven inmiddels tegen de beoogde opslag, van vingerafdrukken + gezichtsscan + BSN+ NMA persoonsgegevens in één Centraal 7dgs/24uurs on- line Rijks database, te zijn.

 

De opzienbarende hoorzitting op 20 april j.l. maakte bovendien op niet mis te verstane wijze duidelijk dat de manier waarop momenteel de biometrische gegevens worden opgeslagen volkomen ondeugdelijk en onveilig is. Het feit dat op minstens 1 van de 5, sinds 21 september 2009, uitgegeven paspoorten en ID-kaarten de vingerafdrukregistratie bij verificatie niet overeen blijkt te komen met de afdrukken van de drager van het document zou volgens alle experts nog een geflatteerde score zijn. De burger mag er, nu dit bekend is gemaakt aan het parlement, vanuit gaan dat dit voldoende reden zal zijn voor de volksvertegenwoordiging om van de minister te eisen dat de huidige eis tot afgifte van vingerafdrukken onmiddellijk wordt gestaakt en de ondeugdelijke opgeslagen biometrische gegevens worden vernietigd.

 

Toch vinden we het belangrijk om te blijven benadrukken waar het bezwaar tegen de Paspoortwetgeving in wezen om gaat. Namelijk om het feit dat een overheid het recht niet heeft om van onschuldige burgers te eisen dat ze hun eigen lichaamskenmerken, die deel uitmaken van hun unieke identiteit, aan de Staat moeten afstaan.

 

Officieel kan men geen protest aantekenen tegen de Paspoortwet. Wie weigert om vingerafdrukken af te staan krijgt geen paspoort/ID-kaart. Dit reisdocument heeft men inmiddels in Nederland, volgens allerlei identiteitsverplichtingen wel nodig om normaal te kunnen deelnemen aan het gewone maatschappelijk verkeer. Wie niet over een geldig identiteitsbewijs beschikt wordt uitgesloten van normale deelname aan de samenleving, en worden essentiële levensbehoeften ontnomen. Desondanks gaven duizenden mensen, o.a. door het tekenen van de Vrijbit petitie, aan de eis tot afgeven van hun vingerafdrukken niet te tolereren.

 

Naast het aanbieden van de petitie zal Vrijbit aan belangstellenden ook de brief ter beschikking stellen die Vrijbit aan de Europese Commissaris Viviane Reding schreef over de misverstanden ten aanzien van het huidige gebruik van vingerafdrukken, en de combinatie daarvan met de digitale gezichtsopname, door inlichtingen- en veiligheidsdiensten en voor vaststelling van identiteit in het kader van de opsporing door politie en Justitie.

 

Organisatie: vereniging Vrijbit