woensdag, 17 maart 2010 16:13

En weer ligt de Paspoortwet onder vuur

vingerafdrukIn Zaanstad weigerde onlangs iemand om vingerafdrukken af te staan voor het verkrijgen van een paspoort. Roland van Braam (voormalig SP raadslid) stelde naar aanleiding hiervan schriftelijk vragen aan het college van B& W dat verantwoordelijk is voor de opname en opslag van de vingerafdrukken, de uitgifte van de paspoorten/IDkaarten en het beheer van de digitale reisdocumenten-administratie.

De vragen luidden of bewoners van Zaanstad op de hoogte zijn gesteld van de vingerafdruk eis, of ze wel weten dat allerlei instanties hun gegevens kunnen inzien en of de gemeente bereid is de inwoners voor te lichten over wat er met hun gegevens gebeurt. Of mensen die geen vingerafdrukken willen afgeven nog wel een identiteitsbewijs kunnen krijgen, wat de gemeente informatie is wanneer mensen weigeren en of men ergens wettelijk de mogelijkheid heeft om tegen de eis in beroep te gaan.

Ook stelde hij vragen over de manier waarop de gegevens zijn opgeslagen, en hoe veilig of onveilig dat gebeurt. En tot slot ook over de wijze waarop omgegaan wordt met slachtoffers van identiteitsfraude.

B&W antwoordde dat in de voorlichting van het Rijk duidelijk was gemaakt dat de vingerafdrukken tot nu toe in een de-centraal register worden opgeslagen en uitsluitend de autoriteiten, instellingen en personen die belast zijn met de uitvoering van de Paspoortwet toegang kunnen krijgen tot de vingerafdrukken die in de reisdocumentenadministraties zijn opgeslagen.

Dat veiligheids- en inlichtingendiensten integraal en Justitie op grond van de Wet Vorderen Gegevens ook toegang hebben is de verantwoordelijken van de databank in Zaanstad kennelijk niet bekend. Men stelt zelfs letterlijk ‘vingerafdrukken mogen dus niet worden afgegeven aan opsporingsambtenaren’.

Als de gegevens niet meer onder de verantwoordelijkheid van B&W vallen wanneer de centrale database operationeel wordt, belooft men de inwoners alsnog te gaan informeren over het gebruik van hun vingerafdrukken.(?)

Zoals te verwachten stelt B&W dat ook in deze gemeente de regel geldt dat mensen voor het aanvragen van een paspoort?IDkaart hun vingerafdrukken moeten afgeven. Wie daar niet aan voldoet kan onder geen voorwaarde een identiteitsbewijs krijgen. Toch vindt de overheid dat men daarmee niet weigert om de burger een ID-bewijs te verstrekken. Formeel wordt simpelweg de aanvraag zonder vingerafdrukken niet in behandeling genomen en stelt B&W dat ze dan dus geen besluit hoeven te nemen om iemand een ID-bewijs te weigeren. Nadat mensen hier bezwaar tegen maken en de burgemeester vragen om hen op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens hen wel een identiteitsbewijs te verstrekken zonder vingerafdrukken op te slaan, telt dit in rechte als een fictieve weigering, maar dat willen B&W -zo melden zij-  dan eerst van een rechter horen.

Vervolgens doet men uit de doeken hoe de opslag van de vingerafdrukken is geregeld. De gemeente is verantwoordelijk voor de opname van de vingerafdrukken en voor het beheer van de database. Men is dus ook aansprakelijk in geval het mis gaat en onbevoegden met de gegevens aan de haal gaan. Maar de database zelf, het zogenoemde Reisdocumenten Aanvraag en Archief Station (RAAS), is eigendom van het ministerie van Binnenlandse Zaken (agentschap BPR). Het beheer van deze database is in handen van een Frans commercieel bedrijf, Sagem Identification genaamd.

Mocht dit nou toch allemaal niet goed gaan en mensen de dupe worden van identiteitsfraude dan worden de slachtoffers doorverwezen naar het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude in Den Haag. Alwaar men te horen krijgt dat het een veelvoorkomend probleem is, dat men er notitie van neemt maar dat slachtoffers zelf moeten zien uit te vinden waar er ergens iets is fout gegaan met de persoonsgegevens, wie daar verantwoordelijk voor is en zelf voor elkaar moet zien te krijgen dat men schadeloos wordt gesteld. Van herstel kan in het geval het om kopiëren of verdwijnen van vingerafdrukken gaat uiteraard geen sprake zijn.

De schriftelijke vragen aan het college van B&W van Zaanstad hebben een groot landelijk effect gekregen. Op heel veel websites en via Twitter worden Nederlandse jongeren (en ouderen) opgeroepen raadsleden in hun gemeenten te bewegen dezelfde vragen aan de colleges van B&W in hun gemeente te stellen.In diverse andere gemeenten zijn dan ook inmiddels vergelijkbare vragen gesteld of worden vragen voorbereid.

SP-Kamerlid Ronald van Raak inspireerde het tot het stellen van de Kamervragen over het beheer van vingerafdrukken door Sagem, waarom dit gebeurt door een commercieel bedrijf, onder welke afspraken en wat gebeurt er als dat bedrijf failliet gaat. Ook vraagt hij naar de beveiliging, of de gegevens versleuteld zijn, wie toegang kan krijgen en of de gegevens te kraken zijn.

Saillant hierbij is dat een van de hete hangijzers van de Paspoortwet het gebruik van de gegevens van onschuldige burgers door Justitie is. Tot voor kort was minister van Binnenlandse Zaken ter Horst (PvdA) eindverantwoordelijke voor dit onderwerp, waar haar staatssecretaris mevr Bijleveld(CDA) de scepter over zwaaide. Inmiddels is echter na de val van het kabinet niet de betreffende staatssecretaris verantwoordelijk voor dit dossier, maar…. De minister van Justitie.

Wie helpt  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aan aanvullende vragen over de decentrale databanken?

http://weblogs.nrc.nl/opklaringen/2010/03/17/uw-vingerafdrukken-bij-de-franse-militaire-industrie/