vrijdag, 03 juni 2022 13:59

Vrijbit in actie tegen opzet Centrale 24/7 online biometrische databank van de gehele bevolking

Vrijbit in actie tegen opzet Centrale 24/7 online biometrische databank van de gehele bevolking Vrijbit.nl

Het ministerie van BZK heeft samen met het agentschap een conceptwetsvoorstel gelanceerd ter wijziging van de Paspoortwet. Voornaamste wijzigingen betreffen het alsnog invoeren van één Centrale 24/7 online biometrische database met een compleet pakket aan persoonsgegevens van de gehele bevolking. Die en passant ook daarna via inloggen rechtstrééks ter beschikking worden gesteld voor Veiligheids-Inlichtingen- opsporingsdiensten, alle gemeentes, het ministerie van Buitenlandse zaken, consulaten en via de aanwijzing door een algemene maatregel van rijksbestuur nog veel meer instanties.

-          Vrijbit bracht een vernietigende reactie in bij de internetconsultatie die hierover werd gehouden.

-          Vervolgens diende Vrijbit op 01-06-2022 hierover een officiële klacht in bij de voor het Paspoort/ID-kaart dossier verantwoordelijke staatsecretaris van BZK.

-          Tevens weden twee WOO verzoeken (voorheen WOB) ingediend om alle documenten boven tafel te krijgen aangaande de voorbereiding en daartoe gemaakte kosten aangaande de voorbereiding van het conceptwetsvoorstel, zowel waar deze rechtsreeks rusten onder het ministerie BZK, onder het agentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) als bij alle bij het programma ‘Verbeteren reisdocumentenstelsel (VRS) instanties en organisaties.

Voor de vernietigende inbreng van de internetconsultatie lees… dit betreft met name de moedwillig onjuiste vraagstelling van de consultatie die doet voorkomen dat het om een andere opslag van pasfoto’s zou gaan in plaats van over de beoogde centrale overheidsdatabase met voor gezichtsherkenning geschikte digitale scans van de gezichten van iedereen in Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden die een paspoort of ID-kaart aanvraagt. Daarnaast gaat het over veel onjuiste informatie en niet onderbouwde veronderstellingen in het concept wetsvoorstel zelf en de bijbehorende Memorie van Toelichting.

Vervolgens diende Vrijbit op 01-06-2022 hierover een officiële klacht in bij de voor het Paspoort/ID-kaart dossier verantwoordelijke staatsecretaris van BZK. Download PFD-klacht en WOO verzoeken.

De voorbereiding van de Centrale 24/7 online biometrische databank van de gehele bevolking, marcheert onder auspiciën van het agentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Dit is een intern verzelfstandigde organisatie van het ministerie. Deze organisatie heeft zich in het verleden al op tal van punten aantoonbaar misdragen om de invoering van biometrie voor paspoorten en ID-kaarten door te drukken.  Zoals gerapporteerd in de 3 WRR rapporten: i-Overheid, ‘Happy Landings? Het biometrische paspoort als zwarte doos ‘, ‘Het biometrische paspoort in Nederland: crash of zachte landing’, en het onderzoeksrapport over ‘besluitvorming biometrie in reisdocumenten’ uit 2012 van prof. mr. Roel Bekker en de annotatie van Vrijbit op rapport Bekker.

Om boven tafel te krijgen hoe de voorbereiding van deze risicovolle massale opslag van alle paspoort/IDkaart gegevens tot nu toe is verlopen en wat dat gekost heeft, deed Vrijbit haar brief aan de staatsecretaris vergezeld gaan van het opvragen van alle desbetreffende documenten op grond van de Wet Openbare Overheid.

Ook Stichting Privacy First reageerde verbijsterd op het voorstel lees…