zaterdag, 12 maart 2016 12:53

Vingerafdrukken in de RF-ID chip op paspoorten in 10 tot 15 % van de documenten op zijn kop

geen vingerafdruk geen paspoort geen vingerafdruk geen paspoort Burgerrechtenvereniging Vrijbit

'Geeft niks want ze worden toch niet gecontroleerd bij de douane', aldus de Nederlandse regering bij monde van minister Plasterk.

Nog voor de invoering van vingerafdrukken op paspoorten en ID-kaarten, was de regering al bekend dat ze onbruikbaar zijn voor verificatie. MAAR wee de gebeente als je geen vingerafdrukken wilt afstaan !!!!

Voor update uitstel uitspraak Raad van State in Hoger beroep van de 7 lopende Paspoortzaken tegen gebruik van biometrie en RF-ID chips in paspoorten en ID-kaarten lees verder

In 2012 maakte toenmalig minister Donner (CDA) bekend dat ze in 25-30% niet matchen en dus totaal onbruikbaar zijn voor verificatie of identificatiedoeleinden.

Vanaf 21-9-2009 wordt je dan geen paspoort verstrekt! En tot 21-1-2014 kon je dan zelfs geen identiteitskaart aanvragen die nodig is om aan het gewone maatschappelijke verkeer deel te nemen.

Wie het daar niet mee eens is en zich in rechte verzet is gedwongen daar jarenlange processen tegen te gaan voeren.

Net als de zeven zogenaamde‘vingerafdrukweigeraars’, die een juridische strijd begonnen en waarvan de uitspraak in hoger beroep na 7 ½ jaar opnieuw is uitgesteld door de Raad van State.

Update voortgang rechtszaken: De Raad van State heeft op 18 februari j.l. de betrokkenen laten weten dat men ook in de verlengde termijn, voor uitspraak over de zaken die op 26-11 en 3-12-2015 op zitting kwamen, nog steeds geen uitspraak kon doen. De termijn is dit keer verlengd tot respectievelijk 17 maart en 24 maart 2016.

Waarmee deze hoogste rechtbank- met inmiddels dezelfde heer Donner als vicevoorzitter- de vervolgprocedure bij het EU Hof voor de Rechten van de Mens nog steeds blokkeert.

Daar mogen de bezwaarden tegen het gebruik van biometrie en RFID technologie in de paspoorten en ID-kaarten namelijk pas aankloppen als alle pogingen om in het gelijk te worden gesteld binnen de nationale rechtsgang zijn uitgeput. NB Voor het indienen van een klacht waarvan de behandeling, volgens deskundigen, vervolgens opnieuw zo’n 10 jaar kan gaan duren.

11-3-2016 Privacynieuwsdienst Plasterk informeert de Tweede Kamer over de verkeerd om opgenomen vingerafdrukken in de chip op het paspoort. zie…

12-3-2016 AD Foute vingerafdruk in deel Nederlandse paspoorten lees…

12-3-2016 Grapje website Rijksoverheid: Het Nederlandse paspoort bevat vingerafdrukken in een chip om vervalsing en misbruik te voorkomen. zie…