dinsdag, 10 november 2015 14:43

Persbericht Zitting 7 paspoort/ID-kaartzaken Raad van State

De Raad van State behandelt op 26 november en 3 december a.s. in hoger beroep de nog zeven lopende zaken over de Paspoortwet.

PERSBERICHT

Utrecht 9-11-2015 

Raad van State vervolgt, EINDELIJK de behandeling van de Bestuursrechterlijke Hoger Beroepzaken tegen de Paspoortwet.

Ruim 2 jaar nadat de zaken werden stilgelegd, staat de behandeling van  de zeven nog lopende beroepszaken, tegen de gechipte biometrische paspoorten en ID-kaarten, op zitting gepland.

Locatie: Raad van State Kneuterdijk 22 Den Haag

Planning 26 november:

10 uur mevr. Roest-(paspoort)  zaaknummer 201205423/3/A3                       

10.45 dhr..Jongenelen (ID-kaart) zaaknummer 201205593/1/A3

11.30 mevr. Wijnberg (ID-kaart) zaaknummer 201210953/A3

12.15 dhr. Eversteijn( paspoort) zaaknummer 201207583/1/A3                

Planning 3 december:

10.00 mevr.L.v. Luijck (paspoort) zaaknummer 201105172/2/A3                    

10.45 dhr .Kooistra ( ID-kaart ) zaaknummer 201110242/3/A3                 

11.30 dhr.Willems (paspoort) zaaknummer 201110934/3/A3

Publieke belangstelling wordt zeer op prijs gesteld!

Download persbericht pdf

Toelichting:

De juridische procedures zijn in gang gezet naar aanleiding van de wijziging van de Paspoortwet in 2009, die de afgifte van vingerafdrukken verplicht stelde. De bezwaren gaan echter niet alleen over de vingerafdrukken, maar ook over de in de documenten verwerkte digitale gezichtsopname en het gebruik van de op afstand uitleesbare RFID chip.

Deze bezwaren delen alle eisers, maar verder zijn de zaken niet identiek omdat alle eisers andere accenten leggen op de factoren die de Paspoortwetgeving voor hen onacceptabel maakt.

Voor nadere informatie:  zie: https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet.html

Contactpersonen: Mr. J.Hemelaar- Ad Astra advocaten 071-5280025

                                  Mr. T. ten Velde -   06-33891091   

                                  M.Wijnberg- Burgerrechtenvereniging Vrijbit- 030-2328788