Toon items op tag: terreurbestrijding

petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl/

Tekst

Wij: vrijwilligers, vrijwillige besturen, goede doelen, actieve bewoners, fondsenbesturen

constateren: 

 1. Dat de Rijksoverheid wet- en regelgeving invoert vanwege incidenten en dat alle 396.000 verenigingen en stichtingen daar onnodig onder lijden, of ze nu een jaarbegroting van 500 of 500.000 euro hebben.
 2. Dat vrijwilligers in besturen én controlerende organisaties overuren draaien dankzij ineffectieve en inefficiënte regelzucht.
 3. Dat voor velen de wet- en regelgeving te complex, te onduidelijk, te technisch en een ver-van-hun-bed show is.en verzoeken De Rijksoverheid:
  1. Te beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun vrije tijd doen, vaak naast betaalde baan of zorgtaak.
  2. Waar mogelijk kleine organisaties (alsnog) uit te zonderen van wet- en regelgeving.
  3. Niet draagkrachtige organisaties niet voor de kosten op te laten draaien.
  4. Bij alle (komende) wet- en regelgeving te kijken wat in redelijkheid van organisaties en hun vrijwilligers verwacht kan worden.Burgerrechtenvereniging Vrijbit werkt samen met het NOV in de strijd tegen de verplichte UBO registratie bij de Kamer van Koophandel van niet belanghebbenden.

Aanbieding aan de minister 15-05-2023 

Organisatie: gezamenlijke koepels en ondersteuners van vrijwilligersorganisaties

Toelichting:

Vrijwilligers in besturen lijden onder onnodige overregulering. Denk aan registratie in het UBO-register, het verplicht aanpassen van statuten aan de WBTR of vragen van banken vanwege het 'risico' op witwassen of terrorismefinanciering. De overlast maakt het vrijwilligerswerk soms zelfs onmogelijk. 

Burgerrechtenvereniging Vrijbit werkt samen met het NOV in de strijd tegen de verplichte UBO registratie bij de Kamer van Koophandel van niet belanghebbenden. Vrijbit steunt de petitie van harte en roept iedereen, die het vrijwilligerswerk in Nederland niet kapot gecontroleerd wil zien gaan, op tot het ondertekenen van de petitie.

Op 30 september 2022 stuurde de Vereniging van Nederlandse vrijwilligers organisaties (NOV (www.nov.nl) samen met 17 vrijwilligersorganisaties ook al een brandbrief aan de minister van Financiën en collega-bewindslieden om aandacht te vragen voor de problemen die verenigingen en stichtingen hebben met de toegang tot het betalingsverkeer en de enorme regeldruk die daaruit voortkomt. Dit ten gevolge van het feit dat de overheid, op initiatief van de in Parijs gevestigde Financial Action Task Force, deze maatschappelijke organisaties ( ten onrechte) aanmerkt alsof zij per definitie allemaal een hoog risico vormen voor eventuele witwaspraktijken en terrorisme financiering. ‘Banken maken het hen daarom heel lastig’.

Men vroeg de regering om maatschappelijke organisaties per direct aan te wijzen als laag risico vormend, als kleine actie om de regeldruk te verminderen.

‘Veel organisaties ervaren dat zij hun werk nu niet of niet goed kunnen doen, vanwege de problemen met toegang tot het betalingsverkeer en de regeldruk. Daarmee kunnen zij niet goed werken aan allerlei nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken. Door goede doelen, fondsen, kerkelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties een laag risicoprofiel toe te kennen voor alle wetgeving rond witwassen en terrorismefinanciering, kunnen banken en payment service providers hun procedures en de toegang tot het reguliere betalingsverkeer voor deze organisaties versoepelen, vereenvoudigen en vooral versnellen’.

Lees hier de brief (hij is wat complex, sorry!)

Gepubliceerd in Dossier Registratie

'Geeft niks want ze worden toch niet gecontroleerd bij de douane', aldus de Nederlandse regering bij monde van minister Plasterk.

Nog voor de invoering van vingerafdrukken op paspoorten en ID-kaarten, was de regering al bekend dat ze onbruikbaar zijn voor verificatie. MAAR wee de gebeente als je geen vingerafdrukken wilt afstaan !!!!

Voor update uitstel uitspraak Raad van State in Hoger beroep van de 7 lopende Paspoortzaken tegen gebruik van biometrie en RF-ID chips in paspoorten en ID-kaarten lees verder

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet


Op maandag 10 september 2012 werden vanaf 6 uur ’s ochtends door het hele land 175.000 exemplaren uitgedeeld van de Nep-NRC Next. Deze gratis persiflage van de NRCnext roept op tot actie onder het motto ‘een andere wereld is mogelijk- maar dan moet je er wel iets voor doen’.

Burgerrechtenvereniging Vrijbit wordt in de krant genoemd als een van de organisaties die de makers inspireerden tot het maken van de krant. Dat doet ons deugt. Evenals het feit dat onze leden bereid waren om voor dag en dauw maandagochtend enthousiast mee te helpen om de kranten, onder andere op 50 stations in Nederland te helpen verspreiden.

zie video's Utrecht en uitdeel actie Almere

Gepubliceerd in Over Vrijbit

stembureauAlle partijen zijn nu met hun verkiezingsprogramma’s gekomen voor de verkiezingen op 9 juni a.s. Het is interessant om na te gaan in hoeverre zij aandacht besteden aan het beschermen van de privacy of het eigenlijk maar van ondergeschikt belang vinden.

Douwe Jansz keek met een kritische blik voor ons naar de diverse verkiezingsprogramma's die gemiddeld toch zo'n 50 tot 70 pagina's tellen en maakte een een korte maar krachtige samenvatting van de 'privacy standpunten' van de belangrijkste politieke partijen.

Gepubliceerd in Wet en Regelgeving