Toon items op tag: privacy

Op 19 maart 2012 heeft Burgerrechtenvereniging Vrijbit aangifte gedaan over tal van strafbare feiten die in het Amsterdamse ziekenhuis gepleegd zijn in het kader van het televisie productie project '24 uur tussen leven en dood'. De strafbare feiten behelzen zowel het mee kijken en luisteren van niet behandelend medisch personeel, als het maken van opnamen van de behandelingen op de afdeling Eerste Hulp van het ziekenhuis.

Update 14-6-2012: OM liet weten de aangifte niet in behandeling te nemen omdat men enkel mensen die tijdens de t.v. opnamen op de spoedeisende hulp behandeld werden als gedupeerden beschouwd. Vrijbit protesteerde daartegen en tekende 14-6-2012 bezwaar aan tegen de beslissing.

Voor chronologisch overzicht nieuwsberichten vanaf uitzending Nieuwsuur 22-2-2012 zie...

Gepubliceerd in Dossier Gezondheidszorg
Getagged onder
maandag, 28 oktober 2013 00:00

Alessandro Acquisti: Why privacy matters

The line between public and private has blurred in the past decade, both online and in real life, and Alessandro Acquisti is here to explain what this means and why it matters. In this thought-provoking, slightly chilling talk, he shares details of recent and ongoing research -- including a project that shows how easy it is to match a photograph of a stranger with their sensitive personal information.

What motivates you to share your personal information online? Alessandro Acquisti studies the behavioral economics of privacy (and information security) in social networks.

Gepubliceerd in Videoarchief
Getagged onder
zaterdag, 06 februari 2010 11:46

Big Brother Awards uitgereikt

Amsterdam, 5 februari 2009 – De grootste privacyschenders van de afgelopen jaren zijn bekendgemaakt. Op vrijdag 5 februari werden tijdens een stampvol symposium de Big Brother Awards 2009 uitgereikt aan Minister Ter Horst, de nieuwe vingerafdrukdatabank, T-Mobile en Vodafone en mobiele naaktscanners van de politie.

Met deze prijzen worden elk jaar personen, bedrijven, overheden en voorstellen te kijk gezet die de afgelopen jaren bij uitstek controle op burgers en inbreuken op privacy hebben bevorderd. Er was ook goed nieuws: Sophie in ‘t Veld (Europarlementariër D66) won de Winston Award, een positieve aanmoedigingsprijs.

Gepubliceerd in Dossier Verzet
zaterdag, 15 augustus 2009 12:09

Bits of Freedom is terug

bits of freedom

Amsterdam, 14 augustus 2009 - Bits of Freedom gaat opnieuw digitale burgerrechten verdedigen. Veel mensen maken zich zorgen over de toenemende verzameldrift en beperking van hun digitale vrijheid door de overheid en het bedrijfsleven. Zij constateren dat hun burgerrechten daarbij onvoldoende serieus worden genomen. Bits of Freedom is terug, en zal zich door het voeren van een constructieve lobby en actieve campagnes inzetten voor de verdediging van de digitale grondrechten van de Nederlandse burger.

Gepubliceerd in Dossier Verzet

Brief van Vereniging Vrijbit aan de informateurs prof.dr.U.Rosenthal en prof.drs.J.Wallage

Onderwerp: Vrijheid en privacy

Privacy – een species van het vrijheidsrecht, het recht op bescherming van de persoonlijke vrijheid - is de afgelopen 10 jaar dramatisch ingeperkt. Enerzijds is dit te wijten aan de technologische ontwikkelingen van de afgelopen tijd, anderzijds is privacy binnen overheidsbeleid het onderschoven kindje sinds de aanslagen van 11 september 2001.(1)

Meer dan dertig nieuwe wetten werden de afgelopen 10 jaar ingevoerd die de persoonlijke vrijheid beknotten.

Zonder noemenswaardig overleg met parlement en mensen uit het veld of de uitwerking wel effectief zou zijn. Niet gehinderd door het feit dat ze strijdig zijn met de Nederlandse Grondwet en/of hogere internationale wet- en regelgeving. Ook niet gehinderd door inzicht in de omvang of kennis van zaken over de negatieve effecten die de uitvoering met zich mee kan brengen.

Gepubliceerd in Wet en Regelgeving


Brief van Vereniging Vrijbit aan Eerste kamer i.v.m. debat EPD dinsdag 15 maart 2011

Landelijk EPD:  zeg vanuit ethische,medische,privacy en veiligheid oogmerk astublieft NEE

Geachte leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal,
Morgen 15 maart 2011 staat (weer) het debat over invoering van het landelijk EPD op uw agenda. Wij maken ons vreselijk ongerust over dit wetsvoorstel, over het debat en over uw beoordeling ervan. We hopen u met deze brief ervan te doordringen om geen goedkeuring aan dit wetsvoorstel te verlenen. En vragen uw aandacht voor de overwegingen die wij u hierbij aanbieden.

Gepubliceerd in Dossier EPD
Getagged onder
woensdag, 12 augustus 2009 15:39

De privacy van de burger (Radio Kassa)

Luister naar een opname van het Vara radioprogramma Radio Kassa van verslaggever Bert Molenaar.

U staat er misschien niet bij stil, maar vanaf het opstaan `s morgens wordt uw doen en laten gevolgd, bewaard, en kan het op een later tijdstip worden bekeken. Journalist Bert Molenaar nam de proef op de som, en voor hij van huis wegreed was hij al een keer of zes vastgelegd. Wat krijgt een burger eigenlijk te horen als hij vervolgens gaat navragen wie wat vastlegt, voor hoe lang, en wie daar bij kan?

luister!

Gepubliceerd in Dossier Verzet
zondag, 17 mei 2009 13:24

Het EPD volgens Ab Klink

Ab KlinkIn deze video kondigt Minister Ab Klink vol vertrouwen de invoering van het EPD aan. Inmiddels is gebleken dat de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier minder goed doordacht was dan Klink het deed voorkomen. Zo bleek het EPD gemakkelijk te hacken, en kwam een groot deel van de bevolking in beweging door massaal bezwaar tegen opname in het EPD aan te tekenen. Zelfs een groot percentage van de Nederlandse huisartsen gaf te kennen niet in het EPD opgenomen te willen worden vanwege de inbreuk op de privacy, en het gevaar van diefstal van de gegevens.

Gepubliceerd in Videoarchief
Getagged onder

Utrecht, 18 september 2009

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft 18 september aan Vrijbit bevestigd dat er geen interim-maatregelen kunnen worden genomen tegen de registratie en opslag van vingerafdrukken van Nederlanders vanaf 21 september. Vrijbit had deze week haar eerdere verzoek om schorsing van de registratie en opslag van biometrische gegevens herhaald en verder juridisch onderbouwd.

Het Hof in Straatburg legde dit evenals 24 augustus 2009, zonder hier inhoudelijk op in te gaan, opnieuw terzijde.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
zaterdag, 23 januari 2010 09:26

Huiszoeking bij uitkeringsgerechtigden

huiszoeking_CustomHet kabinet heeft bij de Tweede Kamer een pdf wetsvoorstel ingediend om bij wet te regelen dat controleambtenaren van uitkeringsorganisaties verplicht huiszoekingen mogen gaan doen bij burgers die gebruik maken van sociale voorzieningen, zonder dat er zelfs maar een verdenking tegen hen is dat zij zich schuldig zouden maken aan strafbare feiten.

De officiële titel van het wetsvoorstel:
"Voorstel van wet houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek."
Gepubliceerd in Wet en Regelgeving
Pagina 1 van 3