Toon items op tag: persoonsgegevens

Vandaag heeft de Tweede Kamer zich (na ruim 4 ½ jaar eindelijk) uitgesproken tegen de privacyschendende en onveiligheid oproepende praktijk van de Belastingdienst om het zakelijke BTW nummer van kleine zelfstandigen standaard te koppelen aan het persoonlijke Burgerservicenummer van de eigenaar van een eenmanszaak.

Met algemene stemmen werd de motie van VVD en PvdA aangenomen om voor nieuwe ZZPers een BTW nummer te gebruiken dat niet gekoppeld is aan het Burgerservicenummer en bestaande ZZPers de mogelijkheid te bieden om een nieuw BTW nummer aan te vragen.

Al vanaf 2009 voert Burgerrechtenvereniging Vrijbit actie tegen de praktijk van de Belastingdienst om het zakelijke BTW nummer van kleine zelfstandigen te koppelen aan hun persoonlijke Burgerservicenummer. Bron:chronologisch verslag vanaf 2009

Zodra de regering deze motie omzet in ander te voeren beleid, komt daarmee een eind aan de praktijk waarvoor de Belastingdienst  drie jaar terug al de Big Brother Award 2010 ontving.

En wordt de energie beloond van enige volhardende ZZPers die jarenlang zowel via de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel als de politiek een verandering probeerden af te dwingen van de praktijk dat de KvK nieuwe ZZP aanmeldingen rechtstreeks aanmeldt bij de Belastingdienst die daar dan automatisch een BSN gekoppeld-BTW nummer voor uitreikt.

ZZP-ers die niet actief in gevaar wensten te worden gebracht door de risicovolle koppeling van een nummer zagen zich tot nu toe gedwongen om eindeloze correspondenties te voeren met de Belastingdienst en met juridische claims te dreigen, wilden ze de beschikking te krijgen over een BTW nummer wat niet gekoppeld is aan hun persoonlijke registratienummer (waar ALLE info aan gekoppeld is waar de overheid over deze persoon over beschikt).  Wie die moed en tijd niet opbracht zag zich gedwongen om ofwel zichzelf willens en wetens bloot te stellen aan het risico van identiteitsfraude –of diefstal of geen gevolg te geven aan het (correct) vermelden van hun BSN-gekoppelde -BTW nummer op alle correspondentie en op de website van hun bedrijf.  Daar lijkt nu een eind aan te komen.

Voortschrijdend inzicht

Op 11 Juni 2011 schreef de Directeur – Generaal van de Belastingdienst namens het ministerie van Financiën nog aan Vrijbit dat niet van zins was om het beleid op dit punt te wijzigen ‘omdat het parallele gebruik van twee registratienummers beduidend minder efficiënt zou zijn omdat het de overheid zou hinderen in de dienstverlening en handhavingsactiviteiten’. En beweerde deze nog dat ‘het BSN een neutraal karakter heeft wat geen persoonskenmerken bevat en waar geen andere informatie over de betrokkene kan worden afgeleid’.

Een stelling waar in het rapport  i-Overheid de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid(WRR) al begin maart 2011 gehakt van had gemaakt - en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in haar Jaarverslag 2012 eveneens korte metten mee maakte.

Gepubliceerd in Dossier BTW ZZP BSN
maandag, 27 december 2010 19:31

Britse ID-kaart en biometrische databank RIP

Persbericht

Op 21 januari worden de biometrische ID- kaarten in Groot Brittannië ongeldig en wordt de daaraan gekoppelde database met biometrische gegevens vernietigd.

 

Op 22 december 2010 werd met de ondertekening van koningin Elisabeth II uitvoering gegeven aan de belofte van de nieuwe Britse coalitieregering om de ID cards ongeldig te laten verklaren en het eraan gekoppelde National Identity Register te vernietigen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken Identity& Passport Service maakte bekend ‘Under the terms of the Act the National Identity Register will be destroyed within two months of the Act coming in to force. This means all personal information supplied during process of applying for an identity card, including photographs and fingerprints, will be destroyed by 21 Januari 2011’.

 

Deze wijziging in de Identity Documents Bill vormt de aftrap van het beleid van de huidige regering om ‘de macht van de Staat ten opzichte van de burgers terug te schalen en de burgerrechten te herstellen. Het is een eerste stap in het proces om de vrijheid te herstellen en in ere te houden’. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Green haalde ongenadig uit over het ID-card project wat hij kenschetste als ‘opdringerig, intimiderend, niet effectief en duur en het slechtste wat de overheid heeft kunnen doen’. Hij liet in een persbericht weten dat het zo geheten Identity Card Scheme ‘het slechtste is wat de overheid (2006) heeft kunnen doen.

Het aftellen tot het exacte moment van vernietiging van de database wordt tot op de seconde geklokt op de Identity card validity countdown.

‘ID card UK RIP, Scrapping ID cards is a momentous step’ zo kopten respectievelijk de Daily Mail en de Britse burgerrechten organisatie NO2ID.

Gepubliceerd in Dossier Registratie

thumb_bajesboot

Bij de ontruiming van het kraakpand Schijnheilig in Amsterdam op 5 juli 2011 werden 52 actievoerders in vreemdelingendetentie gezet omdat ze hun identiteit niet bekend wilden maken. De burgemeester van Amsterdam deelde mee dat dit een standaardprocedure is die in deze stad zo’n 10 à 15 keer per week wordt toegepast. Op 26 juli 2011 oordeelde de rechter in Utrecht dat de korpschef mensen waarvan de identiteit niet is vastgesteld aan de IND mag overdragen en dat deze instantie hen vervolgens als vreemdelingen mag opsluiten. Lees…

Wat drijft actievoerders om niet te vertellen wie zij zijn wanneer zij door de politie als verdachten worden opgebracht?

Antwoord op deze vraag luidt dat wie als verdachte wordt opgebracht, en eventueel vervolgens strafrechtelijk wordt vervolgd, zich naamloos wil kunnen verdedigen bij de rechter. De rechter beslist dan of de politie en het Openbaar Ministerie(OM) wel in hun gelijk staan met hun respectievelijke verdenking en beschuldiging van strafbare feiten. Bij vrijspraak of ontheffing van rechtsvervolging wordt de zaak dan afgedaan zonder dat er toch een zweem van verdenking aan de naam van de betrokkene blijft kleven.

Gepubliceerd in Dossier Identificatieplicht
zaterdag, 06 juli 2013 14:31

Experiment: hoe stom kan je als overheid zijn?

PASPOORTEN EN ID-KAARTEN AAN HUIS EN OP WERK BEZORGEN - Experiment ‘ hoe stom kan je als overheid zijn?’

Het magazine Binnenlands Bestuur maakte gisteren bekend dat er een experiment is gestart waarbij de aanvragers van een nieuw paspoort of ID-kaart deze niet meer hoeven op te halen op het gemeentehuis, maar ze voor een luttel bedrag thuis of op het werk kunnen laten bezorgen. Lees…

Vrijbit signaleert dat de gemeentes die op deze manier het uitgifte proces van de paspoorten en ID-kaarten in handen geven van een bodedienst, daarmee 50 % extra mogelijkheden creëren voor het plegen van identiteitsfraude bij het aanvraag-en uitgifte proces. Momenteel betreft dat de gemeentes Molenwaard, Haarlemmermeer, Amersfoort, Arnhem, Den Bosch en Dordrecht.

Als het niet zo ernstig was, zou dit nieuwe experiment opnieuw een lachwekkend voorbeeld vormen van hoe de overheid aan het klunzen is met haar eigen wet-en regelgeving. Maar helaas is de humor ver te zoeken als men beseft dat de verplichting tot het afgeven van vingerafdrukken sinds 21-9-2009 als noodzakelijke privacyinbreuk van groot maatschappelijk belang door het parlement werd geaccepteerd OMDAT met name de verificatie van persoonsgegevens bij uitgifte als essentieel werd gezien om look-a-like fraude bij het aanvraag en uitgifteproces te kunnen bestrijden.

Het hele Paspoortdossier begint ook op dit punt steeds meer te lijken op het script van een soap:

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

1- Waar bevindt een persoon zich, en heeft hij zich bevonden?

2- Met wie heeft de persoon contact en waar haalt hij of zij informatie vandaan?

3- Hoe komt de persoon aan inkomsten en hoe besteedt hij deze?

4- Hoe is de lichamelijke gesteldheid?

5- Hoe is de persoon te koppelen aan zijn gegevens en aan zijn reeds opgeslagen data/gedragsprofiel?

Gepubliceerd in Dossier Registratie
dinsdag, 10 november 2009 20:36

Miek Wijnberg in Goedenmorgen Nederland

miek_wijnbergU ziet Vrijbit Voorzitter Miek Wijnberg in het KRO ontbijttelevisie programma 'Goedemorgen Nederland' van 5 november 2009. Onze immer strijdvaardige Miek geeft aan dat de aanhangige zaak bij het Europese Hof voor de Mensenrechten een hele grote slagings kans heeft.

De telefonisch geraadpleegde 'Privacy Jurist' Bart Schermer, plaats als kanttekening dat hij twijfelt of Vereniging Vrijbit wel als belanghebbende kan optreden, wat echter overduidelijk is omdat Vrijbit deze zaak voert namens haar gedupeerde leden die geen paspoort krijgen omdat ze pricipiëel weigeren hun biometrische kenmerken te grabbel te gooien.

Gepubliceerd in Videoarchief
vrijdag, 15 januari 2010 04:27

OM verwerpt aanklacht tegen Het Nieuwe Rijk

Persbericht Het Nieuwe Rijk 11 Januari 2009

Het Openbaar Ministerie laat weten Het Nieuwe Rijk niet te vervolgen voor het verspreiden van de tatoeagefolder eind november vorig jaar. In de folder, die leek op een folder afkomstig van de overheid, werden mensen opgeroepen hun burgerservicenummer te laten tatoeëren om zich hiermee nog makkelijker te identificeren. De folder was een actie tegen de opslag van vingerafdrukken en de alsmaar toenemende overheidscontrole, met als doel de aanzet te geven tot een publieke discussie over dit onderwerp. Staatssecretaris Bijleveld deed aangifte tegen de verspreiders van de folder, maar het OM ziet geen enkele grond om tot vervolging over te gaan.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
dinsdag, 01 september 2009 04:55

OV-Chipkaart in strijd met privacy

OV-Chipkaart in strijd met privacy, nu ook als verlengstuk voor justitiedoeleinden opgeëist.

Vervoersbedrijven mogen pasfoto’s, en de digitale opslag daarvan, niet in hun administratie opslaan, tenzij de klant daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. Geen pasfoto’s opslaan voorkomt dat ze voor commerciële toepassingen kunnen worden gebruikt, ingezet kunnen worden voor gezichtsherkennende camerasystemen of worden opgeëist door justitie.

Gepubliceerd in Dossier OV
donderdag, 31 oktober 2013 00:00

Privacy in gevaar als gemeenten meer taken krijgen

De privacy van burgers komt in gevaar nu gemeenten steeds meer taken moeten uitvoeren. Daarvoor waarschuwt het College Bescherming Persoonsgegevens. Het kabinet is bezig met een grote operatie, waarbij gemeenten steeds meer taken krijgen op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg voor chronisch zieken en ouderen. Wilbert Tomesen van het CBP.

Gepubliceerd in Videoarchief
Getagged onder

Vanuit Burgerrechtenvereniging Vrijbit wordt van meet af aan actie gevoerd tegen de op 27 maart 2022 van kracht geworden verplichte UBO registratie van pseudo/fake belanghebbenden.

Reden

De UBO wet is op 27 maart 2022 van kracht geworden en heeft onacceptabele gevolgen voor alle niet-belanghebbende bestuursleden van alle stichtingen en verenigingen met rechtsbevoegdheid. Ook als zij absoluut geen enkel financieel belang hebben moeten zij zich volgens de Nederlandse wetgever registreren in dit Ultimate Beneficial Owners register als zouden zij wèl belanghebbend zijn. Omdat de overheid op deze manier van burgers, die geen enkel financieel belang hebben bij hun deelname aan een organisatie, eist dat zij in feite zich met onjuiste/fake gegevens moeten laten registreren in een systeem wat gebaseerd is op preventieve verdenking.  Waardoor hun naam, BSN (evt. Taks Identification Number) geboortedatum, geboorteland, geboorteplaats, nationaliteit, woonadres en gegevens van het identiteitsbewijs direct gelabeld worden als ‘gekoppeld aan een register ter voorkoming en opsporing criminele activiteiten zoals fraude, witwassen en terrorismefinanciering.

Een register dat van oorsprong ook nog eens door iedereen zonder opgave van reden als openbare informatie kon worden opgevraagd. Waarvan betrokkenen niet verwittigd werden en dus geen idee konden hebben van wie er hun gegevens opvroeg, waar deze aan gekoppeld werden, voor welke analyses ingezet of voor welke andere doeleinden ze gebruikt werden. Deze verstrekking is op last van het EU Hof van Justitie inmiddels iets ingeperkt, maar blijft gehandhaafd voor Wwft-toezichthouders, De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, Bureau Financieel Toezicht, Bureau Toezicht Wwft, Kansspelautoriteit, Dekens van de Orde van Advocaten, Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU), Belastingdienst, Opsporingsinstanties, Douane, Dienst Justis, Bureau Bibob, Nationale Politie, Openbaar Ministerie, Algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst, Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst, Koninklijke Marechaussee, Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW-DO), Inlichtingen- en opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT/IOD), de Rijksrecherche, Bureau Economische Handhaving en particulieren als deze aannemelijk maken dat zij bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek naar fraude doen.

Verzet

Burgerrechtenvereniging Vrijbit is van meet af aan tegen deze UBO plicht voor niet belanghebbenden in verzet gekomen. In eerste instantie door rechtstreeks te protesteren bij de minister en de beheerder van het UBO systeem de Kamer van Koophandel (KvK).

Toen dat geen enkele ruimte bleek te bieden om de wet op dit punt te wijzigen, of zelfs maar een ontheffingsregeling te treffen, diende Vrijbit op 17-01-2022, een handhavingsverzoek in bij de Autoriteit Persoonsgegevens(AP). Omdat deze toezichthouder immers de taak en middelen heeft om een eind te maken aan de onjuiste opslag en verwerking van de UBO gegevens van mensen die niet belanghebbend zijn als er sprake is van strijdigheid met het EVRM, Handvest van de EU en Algemene Verordening Gegevensverwerking(AVG).

Net als in tal van eerdere handhavingsverzoeken van Vrijbit (e.a.) bleek deze toezichthouder weer te excelleren in het vertragen van besluitvorming over een handhavingsverzoek. Met als resultaat dat pas na het indienen van een schadeclaim wegens overschrijden van een redelijke termijn de AP zich gedwongen zag om op 16-04-2024 Vrijbit eindelijk een definitief besluit(pdf) te nemen. Inhoudende dat AP niet handhavend wenste te gaan optreden. Het handhavingsverzoek werd niet-ontvankelijk verklaard  ‘omdat de registratieplicht nou eenmaal bij wet is vastgelegd’.

Daarna kon Vrijbit toen eindelijk de weigering van de AP handhavend op te treden aan de rechter voorleggen en diende daartoe op 15-05-2024 een beroepsschrift (pdf) in bij de rechtbank Midden-Nederland.  Ze tekende beroep aan tegen meerdere onderdelen van het AP besluit op grond van het feit dat het besluit is gebaseerd op:

  • Ten dele onjuiste en deels gemankeerde informatie,
  • Op ongefundeerde conclusies,
  • Er geen toetsing aan fundamentele mensenrechten heeft plaatsgevonden,
  • De motivatie geënt is op algemene doelstelling van de EU Richtlijn die niet ter zake doen in geval van niet-belanghebbenden,
  • Niet onderbouwde redenering aangaande de opgeworpen onevenredigheid,
  • Ongefundeerde aannames t.a.v. administratieve lasten en de gevolgen daarvan,
  • Onjuiste definiëring van de organisaties waar de klacht en het handhavingsverzoek op zien,
  • Een onacceptabel ondermaats verslag van de tweede hoorzitting juni 2023.

Waarmee de heroverweging van het eerdere gelijkluidende besluit, waar Vrijbit bezwaar tegen had gemaakt, niet voldoen aan de eisen van een zorgvuldige afweging die de Algemene Wet bestuursrecht daar als voorwaarde aan stelt.

Het wachten is nu op een zittingsdatum om de zaak inhoudelijk te behandelen.

Achtergrond informatie

De registratieplicht vloeit voort uit de implementatie van de 4e EU Witwas- en Terrorismefinancieringsrichtlijn en de wijze waarop Nederland dit heeft vormgegeven. Het register is ondergebracht bij de KvK- waar alle bestuursleden van de betreffende organisaties al bekend zijn en normaal als bestuurslid geregistreerd staan in het Handelsregister zonder dat daar een preventieve verdenking van fraude aan gelabeld is.  En waar in geval van een geréde verdenking opsporingsdiensten, mocht dat nodig zijn, dus eenvoudig de identiteit van bestuursleden al kunnen achterhalen.  

Zowel de registratie van het UBO register als de verstrekkingen van informatie daaruit is ondergebracht bij de KvK. De organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren en actueel houden van alle opgeëiste persoonsgegevens. Nalaten hiervan wordt gesanctioneerd door de Belastingdienst en is strafrechtelijk bepaald als een economisch delict, waarvoor forse boetes, dan wel vervangende gevangenisstraf kan worden opgelegd evenals een vermelding in het persoonlijke justitiële strafregister van de betrokkenen (met alle consequenties van dien).  

Vrijbit acht de UBO registratieplicht voor niet-belanghebbenden onacceptabel. Zowel vanwege het principe dat dit strijdig is met de fundamentele rechten op bescherming van iemands privéleven. Omdat onjuiste/fake persoonsgegevens opeisen een uitwas van onbehoorlijk bestuur vormt en het zoveelste bewijs dat de overheid onschuldige burgers criminaliseert. Ook uit veiligheidsoverwegingen, omdat de gegevens- ook al zijn ze niet correct- bij ( en via) zo’n 14 verschillende overheidsinstanties kunnen gaan ‘zwerven’ en in handen kunnen komen van personen of organisaties met crimineel oogmerk.

We baseren ons bij onze eis tot afschaffing van deze plicht op het feit dat het strijdig is met EVRM, Handvest van de EU en de AVG. En tevens, voor zover de Nederlandse regering zich baseert op de vermeende EU-verplichting burgers op deze manier te registreren, op de ons inziens onjuistheid van deze aanname en strijdigheid met het evenredigheidsbeginsel.

Zie voor nadere uitleg het Vrijbit webartikel 29-03-2024 https://vrijbit.nl/onze-dossiers/dossier-registratie/item/1155-ubo-registratieplicht-niet-belanghebbenden-nog-steeds-niet-van-de-baan

Bizarre ontwikkeling

Inmiddels is er een 6e EU wetgeving inzake witwas en terrorismefinanciering gelanceerd.  Daarmee komt er een eind aan de registratieplicht voor niet-belanghebbenden. Goed nieuws lijkt dat op het eerste gezicht omdat dat de protesten tegen het registreren van pseudo/fake belanghebbenden kennelijk toch geland zijn in de hogere wetgevingsregionen. MAAR schijn bedriegt, want zoals het er nu naar uitziet, verandert er enkel iets aan de aanduiding ’belanghebbend’. Vanaf 2025 zou de regeling namelijk gewoon hetzelfde blijven behalve dan dat de bestuursleden niet langer als ‘belanghebbend’ naar voortaan als gezaghebbend moeten worden geregistreerd. Ook komt de plicht voor het aanleveren van een extra kopie ID-bewijs dan te vervallen, wat ook geen wezenlijke verbetering vormt omdat de KvK in het Handelsregister daar toch al over beschikt en op grond van de nieuw in te voeren Wet gegevensuitwisseling samenwerkingsverbanden (Wgs) ook voor andere doeleinden dan identificatie bij inschrijving in het Handelsregister kunnen worden opgevraagd.Zie...

Te vrezen valt dat door deze cosmetische taalkundige aanpassing de hele behandeling van het beroep op formele gronden nog kan worden getorpedeerd, zonder dat er in feite iets aan de bezwaren verandert.

Wie geïnteresseerd is in meer details over de kwestie, zoals toelichting op de geschetste traineerpraktijk van AP, ontwikkeling van het UBO als openbaar register naar een nagenoeg verstrekkingssysteem of inzage in de processtukken kan contact opnemen met het bestuur van Vrijbit via e-mail- Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk via Burgerrechtenvereniging Vrijbit Kruisweg 32, 3513CT Utrecht

Gepubliceerd in Dossier Registratie
Pagina 1 van 2