Toon items op tag: ov chipkaart

Zaterdagavond 26-9-2009, vermoeid na een drukke dag in Den Haag ging ik retour naar Utrecht. De heenweg was al niet zonder perikelen verlopen. Na eerst vertraging bij vertrek van Utrecht CS door chaos op het spoor omdat er weer eens een treinbotsing ravage aanrichtte nadat er door ‘rood’ gereden was slipte in Gouda een jonge vrouw van de treeplank tussen trein en perron. Ook dat leverde oponthoud op omdat de conducteurs zich er eerst van wilde overtuigen of het slachtoffer haar reis wel kon vervolgen.

De terugreis liep echter uit op een soort rel door mijn weigering mijn abonnementkaart te laten uitlezen door een chipuitleesapparaat.

Dit ging als volgt:

Gepubliceerd in Dossier OV

download PDF


(aankruisen wat van toepassing is, handtekening verplicht)


Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………

Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………………………….

Klantnr: (evt).……………………………………………………………………………………………………………………

Datum:…………………………………………………………………………………………………………………………..Aan de directie van: Connexxion,  GVB,  HTM,  NS,  RET,  Translink
(doorstrepen wat niet van toepassing is)


Geachte leden van het bestuur,

Ik heb grote bezwaren tegen de opslag van mijn gezichtsopname behoudens de verwerking op mijn persoonlijke abonnementkaart. Ik heb geen toestemming verleend/ verleen geen toestemming aan de opslag van mijn pasfoto en digitale opslag daarvan in uw administratie.

  • Bij deze verzoek ik u om mijn pasfoto en digitale opslag daarvan uit uw administratie te verwijderen en beroep mij daarbij op de uitspraak van de Geschillencommissie OV 12-6-2009
  • Ik verzoek u mij binnen 14 dagen schriftelijk te bevestigen mijn pasfoto en digitale opslag daarvan zijn verwijderd uit uw databestand.
  • Ik heb grote bezwaren tegen het uithanden geven en/of laten uitlezen van mijn abonnementkaart door uw personeel.
  • Ik verleen geen toestemming om mijn reisgedrag door u te laten vastleggen/ ik verleen geen toestemming om mijn abonnementkaart tussen het inchecken en uitchecken bij de OV-chip tolpoorten te laten uitlezen.
  • Ik verzoek u mij een abonnementkaart te verstrekken waarbij de geldigheidsdatum correct is vermeld zodat controlerend personeel, zonder RFID-chip uitleesapparatuur de geldigheid kan verifiëren. Ik beroep mij wat betreft de bescherming van mijn persoonlijke vrijheid op de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Wat betreft het vermelden van juiste geldigheidsdatum beroep ik mij op de Wet Oneerlijke Handelspraktijken (OHP)
  • Ik verzoek u mij binnen 14 dagen een schriftelijke reactie te geven op mijn verzoek om een abonnementkaart met vermelding van correcte geldigheidsduur.
Handtekening:Trans Link Systems B.V.: Stationsplein 151 – 157, 3818 LE  Amersfoort
Connexxion :Postbus 224, 1200 AE Hilversum
GVB Klantenservice: Postbus 2131,1000 CC Amsterdam
HTM Personenvervoer NV: Postbus 28503, 2502 KM  Den Haag
RET: Antwoordnummer 50525, 3050 WB Rotterdam
NS: p/a Klantenservice, Postbus 2372,3500 GJ Utrecht


Deze voorbeeldbrief is een initiatief van de vereniging Vrijbit, Kruisweg 32,3513CT Utrecht  www.vrijbit.nl

Gepubliceerd in Dossier OV
dinsdag, 01 september 2009 04:55

OV-Chipkaart in strijd met privacy

OV-Chipkaart in strijd met privacy, nu ook als verlengstuk voor justitiedoeleinden opgeëist.

Vervoersbedrijven mogen pasfoto’s, en de digitale opslag daarvan, niet in hun administratie opslaan, tenzij de klant daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. Geen pasfoto’s opslaan voorkomt dat ze voor commerciële toepassingen kunnen worden gebruikt, ingezet kunnen worden voor gezichtsherkennende camerasystemen of worden opgeëist door justitie.

Gepubliceerd in Dossier OV
zondag, 28 maart 2010 12:07

OV-chipkaart Prijswinnaar Flaterprijzen

Op 1 januari 2010 werd de OV-chipkaart  door de lezers van Webwereld uitgeroepen tot 'ict-flop van het afgelopen jaar'. Daarnaast won op 15 maart 2010 dit 'slechtste product van het jaar' de 'Flater Award' van de Consumentenbond.

De OV-chipkaart heeft deze twijfelachtige eer te danken aan gedoe met in- en uitchecken, onterecht afgeschreven bedragen, onduidelijkheid bij het overstappen en soms een hogere ritprijs, 40.000 studenten die geen kaart kregen waar ze recht op hebben, pasfoto’s die zoekraken, terreur van omroepberichten op stations en in de treinen, grootschalige politie-inzet voor bewaking van tolpoorten, studenten met nood-OVkaart bedreigd door conducteurs, intimidatie van weigeraars chipuitleessysteem abonnementkaarten, 7 jaar vastleggen reisgegevens van mensen met vrij-reizen-kaart enz...

Gepubliceerd in Dossier OV
dinsdag, 08 december 2009 03:37

Over de OV-chipkaart

Het OV-chipkaartsysteem schendt het recht op bescherming van de persoonlijke vrijheid.

Inherent aan het systeem, wat beoogt een nieuw betaalsysteem te introduceren voor alle vormen van openbaar vervoer, is namelijk het vastleggen van het reisgedrag der klanten.

Dit druist in tegen de fundamentele burgerrechten om ongestoord en onbespied te kunnen gaan en staan waar men wil ( zolang men anderen geen schade berokkend).

Gepubliceerd in Dossier OV
Getagged onder
dinsdag, 23 februari 2010 20:58

Studenten eisen actie CBP tegen OV-chipkaart

Vijf studenten willen niet dat iedere reisbeweging met hun studentenkaart in een database terechtkomt, zonder dat duidelijk is wat er mee gebeurt. Zij eisen actie van toezichthouder CBP. De studenten, die allemaal rechten studeren, hebben een OV-studentenkaart waarmee ze op bepaalde tijden vrij in het openbaar vervoer mogen reizen. Dat ze bij die reizen verplicht zijn om zich bij het systeem aan en af te melden of anders een boete riskeren, is volgens hen overbodig. Gegevensverwerker Trans Link Systems bewaart die gegevens vervolgens zeven jaar.

Gepubliceerd in Dossier OV
maandag, 28 september 2009 17:10

Wachten op de kraak

Artikel van Corien Prins op het blog van het Nederlands Juristen Blad njblog.nl

Ze hebben er vast hun gedachten over laten gaan. De wetenschappers van de universiteit Nijmegen die vorig jaar de beveiliging van de OV-chipkaart kraakten. Met die actie brachten ze de verantwoordelijk minister ernstig in verlegenheid en dwongen ze via de band van de politiek een onderzoek naar de beveiliging van het systeem af. Valt ook de chip op ons paspoort te kraken? Het paspoort en de identiteitskaart bevatten al langer een chip waarop gegevens over de houder van het document zijn opgeslagen. Maar vanaf afgelopen maandag is daar een aantrekkelijke set aan toegevoegd: de unieke kenmerken van onze beide wijsvingers. Gegevens over lichaamskenmerken dus.

Lees het volledige artikel: njblog.nl

 

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

stembureauAlle partijen zijn nu met hun verkiezingsprogramma’s gekomen voor de verkiezingen op 9 juni a.s. Het is interessant om na te gaan in hoeverre zij aandacht besteden aan het beschermen van de privacy of het eigenlijk maar van ondergeschikt belang vinden.

Douwe Jansz keek met een kritische blik voor ons naar de diverse verkiezingsprogramma's die gemiddeld toch zo'n 50 tot 70 pagina's tellen en maakte een een korte maar krachtige samenvatting van de 'privacy standpunten' van de belangrijkste politieke partijen.

Gepubliceerd in Wet en Regelgeving