Toon items op tag: big brother

In oktober 2023 liet de eigenaar van Boon’s supermarkt in het centrum van Utrecht een camera surveillance systeem installeren dat gebruik maakt van artificiële/kunstmatige intelligentie (AI). Om onopgehelderde reden ontstond hier in februari dit jaar ineens landelijke media aandacht voor. Omdat toen pas doordrong dat er best grote bezwaren kleven aan de opmars van dergelijke systemen. Vrijbit heeft per brief aan B&W van Utrecht duidelijk gemaakt dat het daarbij niet uitsluitend om een private zaak van een particuliere ondernemer gaat maar wel degelijk ook een zaak van publiek belang vormt waar het stadsbestuur, vanwege de zorgplicht voor haar inwoners, een rol in dient te spelen.

Ogenschijnlijk gaat het hier immers om een particuliere winkel die zich met dit systeem hoopt te vrijwaren van winkeldiefstal en lijkt dit geen zaak van publiek belang omdat mensen niet verplicht zijn om in de betreffende winkel hun boodschappen te doen.

Dat zou op zich geen probleem zijn in geval deze kruidenier A. de enige ondernemer in Utrecht was die zo’n herkenningsdetectiesysteem zou gebruiken. En B. mits daarbij de mensen voordat zij die de winkel betreden duidelijk wordt gemaakt dat zij binnen constant zullen worden gefilmd. Zodat het beeldmateriaal- waaronder voor gezichtsherkenning geschikte opnamen- beschikbaar komen voor een zelflerend kunstmatige intelligentie systeem en uitwisseling met andere computersystemen.

Toch ligt dat volgens Vrijbit genuanceerder omdat het gaat over een onderneming die de inwoners voorziet van eerste levensbehoeften. Want wat nou als alle supermarkten de raad van de betreffende ondernemer ‘Ik raad dit iedere winkelier aan’ ter harte zouden nemen? En als de wildgroei van deze AI surveillance systemen zich zou uitstekken tot alle ondernemingen en instellingen waar iedereen van afhankelijk is voor de eerste levensbehoeften. Te denken valt dan aan apotheken en onderwijsinstellingen bijvoorbeeld. Dan ontstaat er een systeemdwang waarbij het fundamentele mensenrecht op bescherming van een privéleven voor onschuldige burgers wordt aangetast en waarbij de pijler van het onschuldsprincipe onder de rechtsstaat instort.

Vandaar dat Vrijbit het stadsbestuur heeft opgeroepen:

  • Om een inventarisatie bij te houden van waar in de stad dergelijke systemen worden geëxploiteerd,
  • Onderzoek te laten doen naar de manier waarop deze AI-surveillance systemen functioneren,
  • Te overwegen of ondernemers die de bewoners voorzien van eerste levensbehoeften wel gerechtigd zijn om bij gebruik van AI-surveillance systemen een vergunning te krijgen of te behouden.

Waarbij we niet moeten vergeten dat de consequenties van het gebruik van dergelijke particuliere camerasystemen door politie en justitie als een gratis aan te boren goudmijn zullen worden beschouwd, omdat men daarmee- net als met het ‘ Camera in Beeld’ systeem intensief gebruik kan maken bewakingscamera systemen ook wanneer deze niet voldoen aan wettelijke bepalingen.

Gepubliceerd in Dossier Registratie
zaterdag, 06 februari 2010 11:46

Big Brother Awards uitgereikt

Amsterdam, 5 februari 2009 – De grootste privacyschenders van de afgelopen jaren zijn bekendgemaakt. Op vrijdag 5 februari werden tijdens een stampvol symposium de Big Brother Awards 2009 uitgereikt aan Minister Ter Horst, de nieuwe vingerafdrukdatabank, T-Mobile en Vodafone en mobiele naaktscanners van de politie.

Met deze prijzen worden elk jaar personen, bedrijven, overheden en voorstellen te kijk gezet die de afgelopen jaren bij uitstek controle op burgers en inbreuken op privacy hebben bevorderd. Er was ook goed nieuws: Sophie in ‘t Veld (Europarlementariër D66) won de Winston Award, een positieve aanmoedigingsprijs.

Gepubliceerd in Dossier Verzet

Update: 3-1-2015 Privacynieuwsdienst Waarom A-H met bonuskaart systeem 15 jaar achterloopt maar via opschoning database vasthoudt aan personalisering van de klantkaart als ‘heilige graal’ van de mogelijkheden van het gebruik van Big data over het koopgedrag van miljoenen klanten. zie...

Anonieme bonuskaart eindelijk standaard.

Toen A-H begin 2012 op ongeoorloofde wijze handel ging drijven met de privégegevens van haar klanten, trad Burgerrechtenvereniging Vrijbit daar met succes tegen op. De actie ‘Mijn Bonus’ werd afgeblazen. Sinds 21 oktober 2013 wordt er nu een nieuw bonuskaartensysteem geïntroduceerd, omdat A-H de moed niet heeft opgegeven, om de schat aan persoonsgegevens waarover men beschikt te gaan verzilveren.

Mooi aan ‘de nieuwe Bonuskaart’ is dat de anonieme bonuskaart, die  A-H al sinds 1998 verplicht dient te verstrekken, nu als standaard kaart wordt uitgegeven. Het gedoe met invullen van formulieren, waarbij veel klanten ten onrechte dachten dat men alleen bonusvoordeel kon krijgen in ruil voor persoonsgegevens, is komen te vervallen. In alle filialen krijgen klanten bij de kassa ‘ de nieuwe bonuskaart’ die vanaf 6 januari 2014 de huidige klantenkaart gaat vervangen.

Van anonieme Bonuskaart naar een Persoonsgebonden klantenkaart

De clou van de nieuwe kaarten is dat deze bij uitgifte weliswaar anoniem zijn maar dat klanten verleid worden om ze zelf via de website van A-H te gaan omzetten tot persoonsgebonden kaarten. De kaart wordt zo 3x meer waard, men kan daarmee extra Air Miles sparen, krijgt verjaardagsaanbiedingen, en komt in aanmerking voor welkomstdeals als de kaart vóór 27 december wordt geactiveerd.

Met deze omzetting “wij van A-H noemen dat activeren” maakt de klant  een eigen AH-profiel aan en gaat men akkoord met de nieuwe A-H privacyvoorwaarden. Men geeft dan formeel toestemming aan A-H voor het bewaren en gebruiken van de aankoop (en eventueel websitebezoek) gegevens, in combinatie met iemands naam, geboortedatum , sekse en woon –en e-mailadres. De toestemming behelst dat de data:

  •  2 jaar en 4 maanden bewaard mogen worden,
  • Gebruikt mogen worden voor analyse van het eigen koop- en bezoekgedrag,
  • Gebruikt mogen worden voor vergelijking met het gedrag van andere klanten( in zelfde postcodegebied, van zelfde leeftijd, zelfde geslacht, zelfde of juist ander gedrag qua aankoop bepaalde producten, neiging tot gebruikmaken van kortingen, dagaanbiedingen, sensitief voor inrichting winkelschappen, tijdstip van winkelen, frequentie boodschappen doen, enz.
  • A-H gerechtigd is deze data en de gegevens die men aan data-analyse ontleend te gebruiken voor persoonsgerichte reclame die gemiddeld 2 keer per week per e-mail en/of per post worden gestuurd, en getoond worden via ah.nl en in de mobiele apps van Albert Heijn.

 Dat A-H deze gegevens bij vordering ook dient te verstrekken aan politie en sociale recherchediensten is bij de deal inbegrepen, en valt alleen voor wie dit al weet op te maken uit de versluierde voorlichting:  ‘Uitsluitend indien Albert Heijn hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Je persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte’ Lees…

Wettelijk kader

Volgens de wet voldoet A-H nu formeel aan de wettelijke verplichting dat de klantgegevens enkel gebruikt mogen worden voor doeleinden waarvoor de betrokkenen vooraf en goed geïnformeerd toestemming verleenden.  Al is dubieus of dat ook nog het geval is bij de clausule dat wie zijn kaart personifieert achteraf toestemming geacht wordt te geven voor de verwerking van de data over het koopgedrag van de voorgaande 3 maanden.  En in de praktijk kan men met recht wagen te betwijfelen of mensen daadwerkelijk overzien wat de consequenties zijn wanneer zij toestemming geven.

Ook valt praktisch moeilijk  te controleren of A-H zich wel houdt aan de vereisten van wetgeving met betrekking tot eerlijke handelspraktijken, met de wervingsactie dat de anonieme bonuskaart recht geeft op 1/3 bonusvoordeelwaarde in vergelijking met de gepersonifieerde klantenkaart.

De folder waar de nieuwe bonuskaart aan vast gehecht is vermeld ‘Uw gegevens zijn in veilige handen’ En ook ‘wij vragen alleen om uw persoonlijke gegevens als wij die nodig hebben om u nog beter van dienst te kunnen zijn’. Aangezien A-H een bedrijf is wat simpelweg winst beoogt te maken, is dit als een misleidende reclame uiting aan te merken. Iets wat misschien wel acceptabel is als reclame uiting over welk wasmiddel al dan niet als het meest veilig wordt aangeprezen. Maar kwalijk waar het gaat over het verzamelen van persoonsgegevens waarmee een commercieel bedrijf tot in detail inzicht kan krijgen in het privéleven van miljoenen klanten en met deze kennis ook in staat is om zonder dat betrokkenen daar weet van hebben hun gedrag ten aanzien van heel elementaire levensbehoeften kan manipuleren.

Bezint eer u begint uw persoonlijke data zijn goud waard

Voor mensen die het niet nodig of ronduit bezwaarlijk vinden dat een supermarkt precies gaat bijhouden wanneer en waar men boodschappen doet , wat men koopt en hoe men zich gedraagt, verandert er niks.

Mensen die geneigd zijn om de nieuwe bonuskaart te gaan activeren tot een persoonlijke klantenkaart willen we oproepen daar nog eens heel goed over na te denken. En om een idee te geven over wat het gevolg van het geven van toestemming kan betekenen, raden we iedereen aan om te kijken naar de recente video van de VPRO uitzending Tegenlicht waarin duidelijk wordt uitgelegd wat  data analyse van een winkelketen vermag. Hoe bijvoorbeeld op grond van het koopgedrag van een klant de supermarktketen al kan weten dat iemand zwanger is nog voordat de persoon dat zelf in de gaten heeft. Met het risico dat niet alleen de betrokkene en haar gezinsleden dit via een wel heel curieuze weg te weten komen, maar men ook de kans loopt om na het krijgen van een miskraam nog 2 jaar lang steeds persoonsgerichte reclame over babyvoeding te krijgen.

Zie video 28-10-2013 ‘uw persoonlijke data zijn goud waard’

Zo’n zelfde scenario tekent zich uit voor de waarschijnlijkheidsberekeningen die het bedrijfsleven kan maken op de vraag wie met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een ziekte onder de leden heeft. Zoals bijvoorbeeld Facebook, volgens een medewerker die hiertoe een opdracht had gekregen, makkelijk vrij nauwkeurig kan analyseren welke mensen binnenkort kanker zullen blijken te hebben.  (uitspraak bijeenkomst Platform Bescherming Burgerrechten 10 -12-2012 van persoon die de opdracht weigerde)

Herhaalde waarschuwing ’ Wat is het probleem?’ zie ook het artikel ‘A-H erlebnis, AH gaat klantgegevens verzilveren’ (17-1-2012)

Verlengstuk opsporingsdiensten
De b.v. Albert Heijn, fungeert met het vastleggen van gedragsgegevens als potentieel verlengstuk van de opsporingsdiensten. Met het gevaar dat klanten waarvan hun aankopen, tijdstip van aankopen doen en de combinatie met hoe zij de aankopen betalen, tot volkomen uit het verband gerukte conclusies kan leiden. De data maken bijvoorbeeld niet zichtbaar of men voor zichzelf inkopen deed, voor de buurvrouw of voor de sportvereniging, en zo kan men van een excessief drankgebruik worden verdacht omdat men voor de hele buurtvereniging inkopen doet.

Koopgedrag van invloed op afsluiten ziektekostenverzekering

Sinds 4 november 2007 handelt A-H niet enkel in de verkoop van supermarkt producten, maar ook in het aanbieden van A-H polissen voor zorgverzekeringen.
In 2005 begon A-H met een systeem waarin de klant wordt duidelijk gemaakt welke producten A-H als gezond beschouwd. Dit systeem van het ‘gezonde klavertjes-logo’ werd in 2009 uitgebreid met een programma waarin de klant ook gericht wordt aangestuurd bewust de keuze te maken om de producten met dit logo te kopen.
De ontwikkeling dat, in plaats van de zorgverleners en de overheid, de zorgverzekeraars in toenemende mate gaan bepalen hoe de zorg in Nederland wordt ingericht heeft sinds enkele jaren een grote vlucht genomen. Dat daarbij de kostenbeheersing van de ziekenzorg het uitgangspunt vormt, is daaraan inherent. Dit gaat gepaard met een ontwikkeling waarbij het steeds minder als taboe wordt beschouwd om de toegang tot zorg ter discussie te stellen voor bepaalde groepen patiënten. Met name het er op na houden van een, als ongezond getypeerde levensstijl, wordt publiekelijk steeds vaker geopperd als mogelijkheid om deze mensen met minder voorrang te gaan behandelen of een grotere eigen bijdrage in de zorg van te eisen.
De koppeling binnen een bedrijf, tussen handel in ziektekostenverzekeringen en handel in producten waarvan de verkoper zelf bepaalt wat men als ‘gezonde producten’ beschouwt, geeft de aanzet tot mogelijke belangenverstrengeling tussen het uitbaten van particuliere bedrijfsbelangen en het inrichten van een goede zorgsector.

Wat weet A-H allemaal nog meer ?


Het bedrijf heeft de beschikking heeft over een schrikbarende hoeveelheid persoonsgegevens. Het gaat niet enkel om miljoenen namen, woonadressen, e-mailadressen, gezinssamenstellings- ,en koopgedrag gegevens. Maar ook om de banknummers van klanten die elektronisch betalen. Bovendien bezit A-H gegevens van klanten die via pre-paidkaarten voor toegang betalen tot bel- en internetverkeer. A-H heeft zelfs beschikking over biometrische gegevens, waarmee klanten die niet gevolgd kunnen worden via de persoonlijke bonuskaart of bankgegevens toch identificeerbaar zijn.  Momenteel gaat dat voornamelijk door middel van cameraopnames die gezichtsherkenning mogelijk maken, niet alleen voor de beveiliging van een filiaal zelf maar ook voor politie, of bewakingsdiensten binnen een bepaald winkelgebied. In de toekomst kan dat gebruik nog verder strekken: het bedrijf blijkt geïnteresseerd in het ontwikkelen van wijzen waarop mensen met hun lichaamskenmerken zouden kunnen betalen, zoals de doorontwikkeling van de proef uit 2008/2009 om met vingerafdrukken te kunnen betalen.

Keuzevrijheid in private sector gaat voor supermarktwereld niet meer op


Bij kwesties van privacyschending door het particulier bedrijfsleven speelt altijd de keuzevrijheid van klanten een voorname rol. Wie het beleid van een bedrijf niet bevalt gaat immers naar een ander en als bedrijven klanten kwijtraken gaan ze hun leven wel beteren, zo luidt de filosofie van het zelfreinigend vermogen door marktwerking. Keuzevrijheid om niet bij A-H te kopen is echter voor veel mensen inmiddels niet langer een reële optie.
Kleine winkels, werden eerst door supermarkten uit de markt geconcurreerd, dus de mogelijkheid om basisbehoeften bij kleine winkels in de nabije omgeving te kunnen kopen bestaat voor velen alleen nog tijdens verre reizen of in verhalen van oude mensen. Inmiddels is ook de keuzemogelijkheid tussen supermarkten sterk verkleind omdat A-H zich op steeds meer plaatsen een  monopoliepositie verwerft. Zie voor klachten die daarover zijn ingediend bij de Nederlandse Mededingings Autoriteit - NMa 23-1-2009.

Schijn bedriegt als u denkt A-H een onschuldige inkijk te geven in uw koopgedrag.

Hoe onschuldig die inkijk in uw koopgegevens is, zou u nog weleens rauw op het dak kunnen vallen als u nog jaren na aankoop van een A-H product bijvoorbeeld door justitie ter verantwoording zou worden geroepen om uit te leggen wat u in 2009 om 14.15 uur in een bepaald A-H filiaal aan drank en verbandmiddelen kocht ( vruchtensap en pleisters), waarom u die dag eerder ook al boodschappen deed voor een ‘kennelijk gezellige bedoeld etentje’(gezien uw inkomen is de aanschaf van deze kaas toch niet aan te merken als een normale boodschap’) en later die dag een schoonmaakmiddel kwam kopen (op de gebruiksaanwijzing staat dat het o.a. bloedvlekken verwijdert). Of wanneer de inspecteur van de sociale recherche is opgevallen dat u zodanig luxe producten koopt dat dit aanleiding geeft tot een verdenking van uitkeringsfraude of de veronderstelling dat de tarieven van een sociale toelage als te riant mogen worden aangemerkt. Waarmee het verstandig is om rekening te houden met het feit dat in het Nederlandse rechtsbestel, formeel weliswaar is gebaseerd op het onschuld principe maar de overheid in de praktijk iedereen in de praktijk steeds meer als potentieel verdachte is gaan beschouwen. En met het gegeven dat steeds vaker een (administratieve) verdenking al aanleiding is om mensen te bestraffen, al behoort volgens de wet iemand officieel pas als bestraft te worden nadat de persoon volgens wettig en overtuigend bewijs schuldig is bevonden.

Actievoeren helpt

Vaak horen we mensen verzuchten dat het allemaal toch niks uitmaakt om op de bres te springen voor het behoud van de fundamentele rechten op bescherming van het privéleven. Of om op te komen voor een terughoudend en zorgvuldige omgang met het gebruik van persoonsgegevens.

Maar als niemand in 2012 in actie was gekomen, tegen de stiekeme wijziging van de privacyvoorwaarden door Albert Heijn B.V. en tegen de  actie ‘Mijn Bonuskaart’ was de supermarktketen ongestoord aan de haal gegaan met gegevens van een groot deel van hun klanten. Zonder dat ze daar toestemming voor hadden  en zonder dat de betrokkenen enige notie hadden gehad over wat er de afgelopen twee jaar met hun gegevenswas gebeurd.  

Dat liep anders omdat Burgerrechtenvereniging Vrijbit de moeite nam om een klacht in te dienen bij de directie van A-H en per brief aan het CBP te vragen om de actie een halt toe te roepen. Met per saldo als positief effect dat de privacy van miljoenen mensen die hun eten drinken toiletspullen enz. bij Albert Heijn kopen, door dit concern beter wordt gerespecteerd.

Dat een kleine Burgerrechtenvereniging als Vrijbit een groot bedrijf als A-H tot de orde kon roepen is beschouwen we als een succes wat moed geeft.  En als een stimulans om duidelijk te maken dat het wel degelijk zoden aan de dijk kan zetten als men in actie komt.

We roepen mensen daarom op om het niet gelaten te accepteren als hun privacy wordt aangetast. Om ook in actie te komen en/of om Vrijbit te steunen met een lidmaatschap of donatie om het werk te kunnen volhouden.

Gepubliceerd in Dossier Registratie
woensdag, 12 augustus 2009 15:39

De privacy van de burger (Radio Kassa)

Luister naar een opname van het Vara radioprogramma Radio Kassa van verslaggever Bert Molenaar.

U staat er misschien niet bij stil, maar vanaf het opstaan `s morgens wordt uw doen en laten gevolgd, bewaard, en kan het op een later tijdstip worden bekeken. Journalist Bert Molenaar nam de proef op de som, en voor hij van huis wegreed was hij al een keer of zes vastgelegd. Wat krijgt een burger eigenlijk te horen als hij vervolgens gaat navragen wie wat vastlegt, voor hoe lang, en wie daar bij kan?

luister!

Gepubliceerd in Dossier Verzet

Vrijbit voert actie voor het verbieden van Google Glasses in de publieke ruimte en het weren ervan in besloten ruimten.

Begin 2013 heeft Google een nieuwe computer op de markt gebracht waarmee het arsenaal aan data dat deze internetgigant wereldwijd verzamelt, op spectaculaire wijze zal toenemen.

We hebben het over de ‘Google Glass’- brillen met een ingebouwde computer, die de drager - in ruil voor een beperkt zicht op de fysieke wereld - de mogelijkheid biedt om via een computerschermpje in het montuur gebruik te maken van uitgebreide functionaliteiten en internet. Deze Google Glass- brillen zijn qua functie vergelijkbaar met smartphones maar verweven het fysieke leven van de gebruiker nog nauwer met een parallelle virtuele wereld, omdat men letterlijk constant zicht heeft op beide werelden en de bril handsfree door middel van mondelinge opdrachten kan bedienen.

Nog los van de te vrezen gevaren die het gebruik van deze geavanceerde oogkleppen kan opleveren voor de gezondheid, zoals ongelukken en geestelijke schade, vergroot het gebruik van deze brillen ook excessief de kans op privacyschendingen. Alle personen en objecten in het blikveld van de GG-brildragende cyborg kunnen immers door de montuurcomputer ongemerkt en ongewild worden vastgelegd in beeld – of geluidsopnamen. Die dreiging komt bovenop de mogelijkheid die de smartphone al bood om ongemerkt gegevens van anderen op internet te publiceren. Zo is duidelijk dat waar iemand met een smartphone door de ramen een interieur staat te fotograferen of te filmen, dat veel heimelijker gebeurt wanneer men daar geen apart apparaat meer voor nodig heeft en met de hand moet bedienen maar een accessoire als een bril mondeling kan aansturen om opnames te maken en door te sturen of te publiceren via internet.

Ook valt met het gebruik van de bril niet meer te achterhalen wie de opnamen maakte, hoe het bedrijf Google de opnamen te gelde maakt en welk materiaal er via deze weg ter beschikking komt voor nationale en internationale politie-justitie en inlichtingen-en veiligheidsdiensten.

Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wettelijke bescherming tegen het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens zou daarmee de facto een farce worden.

Nu Google, als experiment ook in Nederland vrijwilligers heeft geworven om de brillen uit te proberen en het gebruik ervan te promoten, acht Vrijbit het de hoogste tijd om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

Wat onze bezorgdheid betreft staan we niet alleen. Vanuit de VS wordt het debat aangezwengeld over wat het betekent als Google gaat bepalen hoe wij naar de wereld kijken en actie gevoerd om Google Glasses uit te bannen via de organisatie Stop The Cyborgs

Privacytoezichthouders van over de hele wereld hebben gezamenlijk Larry Page, de hoogste baas (Chief Executive Officer) van Google aangeschreven, in verband met de gevolgen voor aantasting van de privacy door het gebruik van de bril. De brief is mede ondertekend namens alle Europese privacytoezichthouders. Zij verlangen antwoord van Google op acht vragen, onder meer over welke gegevens via de bril worden verzameld en gedeeld met derde partijen en op welke wijze Google denkt aan de privacywetgeving in de verschillende landen te kunnen en gaan voldoen. ​Lees de brief (288 KB).

Ban de Google Glass brillen

Burgerrechtenvereniging Vrijbit besloot de discussie tussen de toezichthouders en Google niet af te wachten en zelf actief te gaan lobbyen voor een algeheel verbod op het gebruik van computerbrillen met internet toegang.

Om te beginnen roepen we alle gemeenteraadsleden in ons land op om te bewerkstelligen dat het plaatselijke gemeentebestuur het gebruik van Google Glasses in de publieke ruimte middels een plaatselijke politieverordening verbiedt. Waarbij uitsluitend op medische gronden aan visueel gehandicapten ontheffing verleend kan worden indien zij gebaat zouden zijn met een computerbril.

Het College Bescherming Persoonsgegevens vragen we om ui eigen beweging een advies uit te brengen aan de Rijksoverheid om, een landelijk verbod uit te vaardigen tegen de verkoop en het gebruik van Google Glasses voor commerciële doeleinden, omdat de burger zich anders onmogelijk zal kunnen beschermen tegen de verregaande privacyaantasting die door het ontwerp van deze apparatuur veroorzaakt zal worden.

Particulieren en bedrijven vragen we om het gebruik van de brillen systematisch uit hun woon- of werkomgeving te weren, en binnen de wettelijke mogelijkheden daartoe expliciet te verbieden. Om op eenvoudige wijze de Google Glasses in woonhuizen, flats, kantoren, winkels, horeca gelegenheden enz. te weren heeft Vrijbit stickers laten maken om op de toegangsdeuren te plakken.

 

2 078edStickers

Grote en kleine ( 5/5 en 10/10 cm) stickers zijn aan te vragen bij het bestuur van Burgerrechtenvereniging Vrijbit, via e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of papierpost naar, Kruisweg 32, 3513 CT Utrecht of af te halen op de bekende verdeeladressen.

 

Meer informatie

Promotie Video Google Glass

3-5-2013 artikel de Limburger ‘3-5-2013 artikel google glass de Limburger_2812f.jpg’ n.a.v interview met Vrijbit

 

Tekst van de brief ‘the Caucus letter’ aan Google ( van de Bi-Partisan Privacy Caucus van het Amerikaanse Congres)

Google’s antwoord op de ‘Caucus’brief ‘dat men de privacy en veiligheid van de gebruikers als topprioriteit ziet en de verantwoordelijkheid aan hen toeschuift’

Stop The Cyborgs de ban de Google Glass organisatie

Gezamenlijke brief aan Google van de toezichthouders op Bescherming Persoonsgegevens wereldwijd waaronder het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) 

Gepubliceerd in Dossier Cameratoezicht
Getagged onder

Geheugenopfrisser

slimlicht_spotlightHet vorige kabinet kwam in 2009 met wetsvoorstellen (31320 en 31374) tot wijziging van de elektriciteits- en gaswet, waarbij de huidige energiemeters zouden worden vervangen door meters die op afstand door de netwerkbeheerder en energieleverancier kunnen worden afgelezen. Deze digitale meters worden aangeduid als ‘slimme’ meters. 

Aanleiding voor de invoering van de digitale meter vormde Europese Richtlijnen  die officieel bedoeld zijn om via beter inzicht in energieverbruik de consument tot energie-efficiënter gedrag te brengen.

De manier waarop de Nederlandse wetgever de richtlijn wilde gaan uitvoeren, ging zo veel verder dan de internationale voorschriften dat het zelfs in strijd kwam met de fundamentele grondrechten zoals deze zijn vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In het wetsvoorstel werden alle kleinverbruikers van energie verplicht om deze digitale meters in hun woning of werkplaats te laten installeren. Dat betekende dat de netbeheerder en de energieleverancier voortdurend het energiegebruik van de afnemers zouden kunnen nagaan.

Gepubliceerd in Dossier Slimme Energiemeter
zaterdag, 23 januari 2010 09:26

Huiszoeking bij uitkeringsgerechtigden

huiszoeking_CustomHet kabinet heeft bij de Tweede Kamer een pdf wetsvoorstel ingediend om bij wet te regelen dat controleambtenaren van uitkeringsorganisaties verplicht huiszoekingen mogen gaan doen bij burgers die gebruik maken van sociale voorzieningen, zonder dat er zelfs maar een verdenking tegen hen is dat zij zich schuldig zouden maken aan strafbare feiten.

De officiële titel van het wetsvoorstel:
"Voorstel van wet houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek."
Gepubliceerd in Wet en Regelgeving

1- Waar bevindt een persoon zich, en heeft hij zich bevonden?

2- Met wie heeft de persoon contact en waar haalt hij of zij informatie vandaan?

3- Hoe komt de persoon aan inkomsten en hoe besteedt hij deze?

4- Hoe is de lichamelijke gesteldheid?

5- Hoe is de persoon te koppelen aan zijn gegevens en aan zijn reeds opgeslagen data/gedragsprofiel?

Gepubliceerd in Dossier Registratie
zaterdag, 26 april 2014 21:27

Jacob Applebaum - ArenaNETmundial Brasil

Experts in defense for privacy and digital security participated in the panel, which was a kind of “side B” NETMundial, an event that brings together city representatives in more than 90 countries to discuss Internet governance.

Among the panelists were Jacob Appelbaum, one of the leading names behind the Tor Anonymity Network, Roy Singham, ThoughtWorks, Natália Viana, Brazil responsible for WikiLeaks and even Julian Assange, founder of WikiLeaks itself.

The basis of the discussion was the case of former analyst at the National Security Agency of the United States (NSA), Edward Snowden, which revealed a number of confidential documents that point to an indiscriminate surveillance by the U.S. government.

Gepubliceerd in Videoarchief
Getagged onder
dinsdag, 10 november 2009 20:36

Miek Wijnberg in Goedenmorgen Nederland

miek_wijnbergU ziet Vrijbit Voorzitter Miek Wijnberg in het KRO ontbijttelevisie programma 'Goedemorgen Nederland' van 5 november 2009. Onze immer strijdvaardige Miek geeft aan dat de aanhangige zaak bij het Europese Hof voor de Mensenrechten een hele grote slagings kans heeft.

De telefonisch geraadpleegde 'Privacy Jurist' Bart Schermer, plaats als kanttekening dat hij twijfelt of Vereniging Vrijbit wel als belanghebbende kan optreden, wat echter overduidelijk is omdat Vrijbit deze zaak voert namens haar gedupeerde leden die geen paspoort krijgen omdat ze pricipiëel weigeren hun biometrische kenmerken te grabbel te gooien.

Gepubliceerd in Videoarchief
Pagina 1 van 2