Toon items op tag: bewaarplicht telecomgegevens

donderdag, 19 augustus 2010 21:09

ACTA onderhandelingen bedreigen vrij internet.

Vrijbit steunt de oproep om een eind te maken aan de geheime onderhandelingen over het handelsverdrag ACTA. Wij willen dat het Anti-Namaak Handels Verdrag (ACTA) zich beperkt tot het bestrijden van namaakproducten. En dat het niet gebruikt wordt als mogelijkheid om strafrechtelijke en civielrechtelijke maatregelen overeen te komen die een eind maken aan het vrije gebruik van internet. We dringen erop aan dat de onderhandelingen bovendien niet langer in het geheim plaatsvinden, maar dat het transparant is hoe het verdrag tot stand komt.

Gepubliceerd in Wet en Regelgeving
vrijdag, 15 januari 2010 02:58

Bewaarplicht januari 2010

Zoals in een vorig artikel is aangegeven, is deze wet op 7 juli 2009 door de Eerste Kamer aangenomen na een lang en levendig debat. Hierbij hadden alle partijen, ook de fracties die uiteindelijk voor de wet stemden, veel kritiek op het wetsvoorstel. Met name wat de bewaartermijn voor internetgegevens aangaat. Daar Hirsch Ballin, minister van Justitie, vreesde dat het wetsvoorstel niet zou worden aangenomen, beloofde hij de Eerste Kamer om een “reparatiewet” naar de Tweede Kamer te sturen.

Gepubliceerd in Dossier Bewaarplicht
vrijdag, 29 januari 2010 16:23

Bewaarplicht januari 2010 (2)

In oktober 2009 zond de minister van Justitie, Hirsch Ballin, het wetsvoorstel voor wijziging van de bewaartermijn voor telecommunicatiegegevens naar de Tweede Kamer, zoals hij in juli 2009 aan de Eerste Kamer had beloofd. In dit wetsvoorstel wordt de bewaarplicht voor internetgegevens terug gebracht van 12 naar 6 maanden, terwijl de bewaartermijn voor telefonie 12 maanden blijft.

Gepubliceerd in Dossier Bewaarplicht

De verfoeide [[wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens]] die sinds 1 september in Nederland van kracht is, licht nog steeds onder vuur. Minister Hirsch Ballin (CDA) werd allereerst bij aanname van de wet door de Eerste Kamer verplicht om via een herstelwetsvoorstel de bewaartermijn van belgegevens te zien terug te brengen tot een half jaar. In Zweden werd, ondanks dreigementen uit Europa dat de termijn waarop de Europese verordening zou moeten worden uitgevoerd, de wet niet ingevoerd.

In Duitsland verklaarde op 3 februari 2010 het Constitutionele Hof de bewaarplicht strijdig met de Duitse grondwet en moesten derhalve alle tot dan toe verplicht bewaarde telecommunicatie- ‘verkeers’gegevens worden vernietigd. De Duitse wet dient helemaal opnieuw te worden geschreven.

Inmiddels heeft de Ierse burgerrechtenorganisatie DRI bij het Europese Hof van Justitie te Luxemburg, een verzoek ingediend om de hele Europese Verordening nietig te laten verklaren omdat deze strijdig is met de fundamentele Rechten van de Mens. Op 6 mei 2010 werd deze zaak ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat indien dit Europese hof de verordening nietig verklaard alle daarop geënte nationale wetgeving, inzake het bewaren van bel, e-mail verkeer en internetgebruik, vanwege de onrechtmatige inbreuk op de privacy van 500 miljoen Europeanen ongeldig verklaard.

Om de druk verder op te voeren stuurden veel betrokken organisaties - waaronder Vrijbit-  een brief naar de Europese Commissie om hen te verzoeken, uit zichzelf de verordening te herroepen.

Ook de Europese federatie van Journalisten(EFJ) European Federation of Journalists stuurde op 28-7-2010 een verontruste brief namens zo'n 260.000 journalisten in ruim 30 Europese landen.

Meer inhoudelijk informatie is te lezen in de scriptie 'Alles onder controle?' waarmee Axel Arnbak van Bits of Freedom op 12 juni 2010 de scriptieprijs van de universiteit van Amsterdam won.

Gepubliceerd in Dossier Bewaarplicht
vrijdag, 05 februari 2010 18:24

CIOT vind gretig aftrek

Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie CIOT (Het telefoonboek van de opsporingsdiensten) vindt gretig aftrek en dijt uit. Bij het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) komen de gretigheid en slordigheid van opsporingsdiensten sterk tot uitdrukking. Via deze centrale bevragingsmodule vroegen politie en justitie in 2008 circa drie miljoen (!) keer de klantgegevens van telecomgebruikers op – een verbluffend aantal dat jaarlijks met 33% stijgt.

Gepubliceerd in Dossier Bewaarplicht
woensdag, 29 juli 2009 17:45

Het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is ingediend op 14 september 2007

Officiele titel:

Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

Gepubliceerd in Dossier Bewaarplicht
vrijdag, 18 september 2009 17:50

Inwerkingtreding bewaarplicht

Op 7 juli 2009 nam de Eerste Kamer (EK) de wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens aan, waarbij telecommunicatiebedrijven verplicht worden om datagegevens van iedere gebruiker volgens een in de wet genoemde termijn te bewaren. In de berichtgeving hierover wordt kortweg vermeld dat de bewaartermijn voor internetbedrijven 6 maanden is. Dat is echter wat voorbarig. De Eerste Kamer nam het wetsvoorstel aan nadat de minister van Justitie, Hirsch Ballin, de toezegging had gedaan om een "reparatiewet" met spoed naar de Tweede Kamer te sturen.

Gepubliceerd in Dossier Bewaarplicht
maandag, 02 november 2009 02:23

Lancering Belgische website tegen bewaarplicht

Ook in België is de ernst van het naderende onheil van de bewaarplicht doorgedrongen en heeft een breed platform van organisaties (m.n. Liga voor Mensenrechten, Ligue des Droits de l'homme, Ordre des barreaux francophones et germanophone, Orde van Vlaamse Balies, Vlaamse Vereniging van  Journalisten, Association générale des Journalistes Professionnels, Orde van Geneesheren en Tik vzw) afgelopen week een website gelanceerd met de naam: www.bewaarjeprivacy.be met daarop een petitie tegen de Belgische omzetting van de Europese databewaringsrichtlijn. Deze Europese richtlijn zou binnenkort worden omgezet in Belgisch recht en verplicht telecomoperatoren en internetproviders om de communicatiegegevens van alle burgers te bewaren als instrument in de strijd tegen terreur en ernstige criminaliteit.

Het platform van bovenstaande organisaties nam het initiatief tot deze campagne vanuit de oprechte overtuiging dat een algemene bewaarplicht geen oplossing kan brengen voor het veronderstelde veiligheidsprobleem. De organisaties klagen niet alleen de schending van het recht op privacy aan, maar ook de aantasting van het beroepsgeheim van artsen, advocaten, geestelijken en het bronnengeheim van journalisten. De bewaarplicht biedt bovendien geen absolute garantie tegen terreur of criminaliteit. Zij roepen daarom de burgers op om de petitie te ondertekenen.

 

Gepubliceerd in Dossier Bewaarplicht
Pagina 1 van 2