Toon items op tag: DNA

zondag, 22 januari 2012 18:58

DNA dat ben je zelf. Maar voor hoe lang nog?

PERSBERICHT

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Europese dag van de Privacy organiseert Burgerrechtenvereniging Vrijbit een avond om het grootschalig verzamelen en gebruik van DNA aan de orde te stellen.

Doelen: Informatie verstrekken over de wijze waarop derden de beschikking willen krijgen over het DNA van alle burgers. Onderzoeken welke gevolgen het toenemend gebruik van DNA heeft voor de fundamentele rechten op zelfbeschikking, de persoonlijke vrijheid en lichamelijke integriteit van de mens. En praktische aanzet te geven tot een brede bewustwording over deze kwestie om te komen tot het hoognodige maatschappelijk debat dat hierover gevoerd moet worden.

Waar: Boekhandel de Rooie Rat Oude Gracht 65  3511 AD Utrecht

Tijd: 20:00- 22:30 uur (deur open vanaf 19:30 uur)

Toegang: Gratis. Aanmelden wordt op prijs gesteld maar is niet noodzakelijk.

Gepubliceerd in Dossier Registratie

Update landelijke score d.d. 23-3-2018: Opkomst 51,6%  Voor: 46,5  Tegen: 49,5

Het referendum tegen de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten(Wiv) vormde de laatste mogelijkheid van de bevolking om de politiek te bewegen alsnog de grootschalige en goed gefundeerde kritiek op tal van onderdelen van de nieuwe wet serieus te nemen. Voor de politiek is het de laatste kans om de wet alsnog voor die van kracht wordt ‘eigener beweging’ te wijzigen en te voorkomen dat men daartoe door de rechterlijke macht gedwongen zal worden.

Op 21 maart 2018 vindt het referendum plaats over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), zoals de sleepnetwet officieel heet. Met deze wet mogen Nederlandse inlichtingendiensten massaal online communicatie onderscheppen en afluisteren. De diensten krijgen ook gemakkelijker toegang tot digitaal opgeslagen gegevens, mogen deze onbeperkt koppelen met andere gegevens en ze vervolgens geautomatiseerd analyseren. Daarnaast introduceert de wet eveneens een geheime DNA databank.

stembureauAlle partijen zijn nu met hun verkiezingsprogramma’s gekomen voor de verkiezingen op 9 juni a.s. Het is interessant om na te gaan in hoeverre zij aandacht besteden aan het beschermen van de privacy of het eigenlijk maar van ondergeschikt belang vinden.

Douwe Jansz keek met een kritische blik voor ons naar de diverse verkiezingsprogramma's die gemiddeld toch zo'n 50 tot 70 pagina's tellen en maakte een een korte maar krachtige samenvatting van de 'privacy standpunten' van de belangrijkste politieke partijen.

Gepubliceerd in Wet en Regelgeving