zondag, 20 februari 2011 15:44

Actie Kies Keurig maart 2011

Oproep bezwaar te maken tegen aanvullende ID-plicht in eigen kieslokaal

Stemrecht

Op 2 maart 2011 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Waarvan de gekozen leden op 23 mei vervolgens de leden van de Eerste Kamer kiezen. En weer roept Vrijbit op om bezwaar te maken tegen het feit dat het stemrecht van alle kiezers door de nieuwe Kieswet afhankelijk wordt gemaakt van het kunnen beschikken over een identiteitsbewijs.

Deelname aan verkiezingen afhankelijk van de beschikking over een identiteitsbewijs.

Wie zelf zijn stem wil uitbrengen moet standaard een ( tot 5 jaar verlopen) identiteitsbewijs laten zien om aan te tonen dat men zich niet voor een ander uitgeeft. Van mensen die een onderhandse machtiging afgeven, door dit in te vullen op achterkant stempas, wordt een kopie van een identiteitsbewijs geëist.
Wie geen ID-bewijs heeft, of weigert aan de aanvullende ID-plicht te voldoen kan enkel via de ingewikkelde, onbekende en beperkte mogelijkheid van stemmen bij schriftelijke volmacht ervoor zorgen dat zijn stem niet verloren gaat. Maar ook op deze manier is het stemmen gekoppeld aan het tonen van een ID-bewijs omdat men enkel iemand kan machtigen die zelf wel een identiteitsbewijs moet tonen.

Wat is het probleem?

Stemrecht heeft iemand op grond van zijn staatsburgerschap. Dat betekent dat je een kiessysteem zo moet inrichten dat mensen met hun stempas moeten kunnen stemmen. De huidige Kieswet echter eist dat burgers moeten voldoen aan een aanvullende identificatieplicht.
Dat burgers principieel verdacht worden van verkiezingsfraude en systematisch allemaal, naast het overleggen van hun persoonlijke stempas, met een identiteitsdocument moeten aantonen dat zij zich niet voor een ander uitgeven, getuigt van een ongezond wantrouwen van de overheid tegenover de burgers. Dat is een overheid die de burgers heet te vertegenwoordigen onwaardig en beschadigend voor een democratische rechtsstaat. Bovendien worden hierdoor stemgerechtigden uitgesloten van deelname aan de verkiezingen.
Een opmerkelijke gevolg van de aanvullende ID-plicht is bovendien dat het rechtsongelijkheid schept tussen mensen die zelf komen stemmen, waarvoor een origineel ID-bewijs wordt geëist, en mensen die iemand anders machtigen, waarvoor een kopie van het ID-bewijs volstaat. Ook veroorzaakt de ontheffing van 5 jaar verlopen ID-bewijzen discriminatie van mensen die een langer verlopen document hebben.

Uitsluiting van stemgerechtigden

In 2005 werd iedere Nederlander vanaf 14 jaar, weer net als in de oorlog, verplicht om zich te kunnen identificeren met een geldig ID-bewijs. Wie dit niet op vordering toonde kon een boete krijgen of worden gearresteerd. In 2006 verplichtte het ministerie ziekenhuizen om patiënten enkel nog na identificatie te behandelen. In het onderwijs werd identificatie vervolgens verplicht. Inmiddels kan men officieel niet meer aan het gewone maatschappelijk leven deelnemen als men niet over een geldig ID-bewijs beschikt.
Desondanks beschikte volgens de overheid vorig jaar nog zo’n 10% van de burgers niet over een geldig ID-bewijs. En toonde de cijfers aan dat dit verschijnsel redelijk gelijk over de verschillende leeftijdscategorieën is verdeeld. Het gaat dus niet enkel over bejaarden die hun verlopen paspoort niet meer laten verlengen, zoals de overheid graag doet voorkomen, maar treft ook burgers die om principiële en/of veiligheidsredenen geen identiteitsbewijs hebben.

Dat gaat dan in eerste instantie om de burgers die zich verzetten tegen de Wet op de Uitgebreide ID-plicht uit 2005. Die zich niet lieten afdwingen om voor binnenlands gebruik een reisdocument (paspoort/of ID-kaart) te moeten aanvragen. Maar in toenemende mate ook om mensen die principieel bezwaar hebben tegen de op afstand uitleesbare biometrische paspoorten en ID-kaarten, die augustus 2006 werden ingevoerd. Om degenen die bezwaar hebben tegen het feit dat in 2007 het sofi nummer op paspoort en ID-kaart is omgezet in een algeheel persoonsregistratie nummer (BSN). En om de mensen die sinds 21 september 2009 geen identiteitsdocument meer kunnen aanvragen omdat men de afgifte van vingerafdrukken (en de registratie hiervan samen met de gezichtsscan) in de documenten zelf, in een digitale overheidsdatabank en/of voor gebruik door inlichtingen- en veiligheidsdiensten en justitieel gebruik, onaanvaardbaar acht.
Vrijbit blijft van mening dat de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen in eigen kieslokaal dient te worden afgeschaft.

Voorzitter Miek Wijnberg: “WEG MET HET WANTROUWEN VAN DE OVERHEID NAAR DE BURGERS! Weg met praktijken waarbij voorzitters van stemlokalen gedwongen worden om van hun naasten, hun ouders, kinderen, partner, buren en vrienden te eisen dat zij, met een identiteitsdocument aantonen dat zij zich niet voor een ander uitgeven en anders op verdenking van verkiezingsfraude worden uitgesloten van deelname aan de verkiezingen.”
Vrijbit roept kiezers op om uit solidariteit en als signaal aan de overheid bezwaar aan te tekenen tegen de aanvullende ID-plicht van stemgerechtigden in eigen kieslokaal.

Hoe te protesteren?

Dit kan door uw bezwaar mondeling of schriftelijk kenbaar te maken bij de voorzitter van het stembureau, die van ieder protest verplicht is aantekening te maken.
Hierbij kunt u vrijelijk gebruik maken van onze  Voorbeeld Protest Verklaring.
*Daags na de verkiezingen is er de mogelijkheid mondeling bezwaar te uiten in de openbare vergadering van het hoofdstembureau van de gemeente in uw woonplaats.

Protesteren kan bij het plaatselijke bureau Verkiezingen ( brief adresseren aan de burgemeester)
En bij de landelijke Kiesraad ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Rechtstreeks kunt u het parlement en/of de verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken informeren over uw mening.
Met het verzoek nog voor de verkiezingen de aanvullende ID-plicht af te schaffen of ten behoeve van de aangekondigde evaluatie van de komende verkiezing. ‘Adresseren aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of aan minister Tonner, ministerie Binnenlandse  Zaken, Postbus 20011,2500 EA Den Haag.

Steun de actie KIES KEURIG

Help mee om aan te tonen dat aan de bezwaren tegen de ID-plicht bij verkiezingen niet tegemoet is gekomen door de ’ 5-jaar verlopen regeling’ en dat de protesten niet verstommen.

Wilt u daarbij Vrijbit op de hoogte stellen in welke gemeente of op welke andere wijze u protesteerde tegen de aanvullende ID-plicht in eigen stemlokaal?
En steun u het werk van Vrijbit met uw lidmaatschap en/of donatie?