Deze juridische procedure gaat over het handhavingsverzoek van Vrijbit aan de toezichthouder CBP ( nu AP), om in te grijpen tegen de wijze waarop de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa) de medische diagnose- en behandelgegevens (DBC) van de gehele Nederlandse bevolking periodiek opeist van de…
Op 24 november 2021 deed de Raad van State uitspraak in de jaren slepende rechtszaak van Vrijbit tegen de Autoriteit Persoonsgegevens. Het ging in deze zaak om de weigering van de toezichthouder om handhavend op te treden tegen het gebruik van de Gedragscode Zorgverzekeraars…
Persbericht Dinsdag 2 november om 9:30 uur begint de zitting bij de Raad van State over het hoger beroep van Vrijbit tegen AP, omdat de toezichthouder nog steeds weigert om de Zorgverzekeraars Nederland te laten omgaan met medische gegevens volgens een Gedragscode die recht…
Update 31-10-2021 Dinsdag 2 november om 9:30 uur begint de zitting bij de Raad van State over het hoger beroep van Vrijbit tegen AP, omdat de toezichthouder nog steeds weigert om de Zorgverzekeraars Nederland te laten omgaan met medische gegevens volgens een gedragscode die…