Op 3 mei 2022 lanceerde de EU Commissie de concept versie voor een EU-e-Health Data Space wetsvoorstel. Die beoogt een EU wijd infrastructuursysteem op te zetten voor het standaardiseren en uitwisselen van alle zorgdata van de 448,4 miljoen inwoners in de Europese Unie. Bij…
Update 06-02-2024 Vrijbit heeft over onderstaande RvS uitspraak een klacht ingediend bij de Raad voor de Rechtspraak betreffende de onderbouwing daarvan met onjuiste gegevens. Ook de Nationale Ombudsman werd verwittigd over dit zoveelste voorbeeld van het gebrek aan eerlijke en betrouwbare omgang tussen burger…
Hoger beroep handhaafverzoek tegen AP inzake Gedragscode Zorgverzekeraars Stichting KDVP eiste van de toezichthouder College Bescherming Persoonsgegevens tegenwoordig Autoriteit Persoonsgegevens (d.d. 02-03-2015!) om handhavend op te treden tegen de Gedragscode Zorgverzekeraars. Omdat deze door Zorgverzekeraars Nederland(ZN) gebezigde Gedragscode voor de omgang met medische persoonsgegevens…
dinsdag, 19 december 2023 11:24

Rechtszaak Dis nadert ontknoping

Afgelopen woensdag 13 december 2023 werd, na 8 ½ jaar, door de Raad van State de Hoger Beroepszaak van Vrijbit tegen de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) behandeld. Deze juridische procedure betreft de weigering van de AP om handhavend op te treden tegen de wijze waarop de…