zaterdag, 02 mei 2020 14:08

Persbericht

Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Utrecht 2 mei 2020

In de ochtendkrant van heden zaterdag kondigde het Algemeen Dagblad in de Utrechtse editie aan dat men op 5 mei Bevrijdingsdag met een drone de inwoners van Utrecht gaat filmen.

Omdat Vrijbit opkomt voor het fundamentele mensenrecht van (onschuldige) burgers om onbespied te kunnen leven riepen we AD middels bijgaande brief op om deze actie alsnog af te blazen.

Toelichting

Het AD heeft in een ongetwijfeld ludiek bedoelde, actie gemeend om het vieren van de Vrijheid op 5 mei in Utrecht te gaan opluisteren door met een drone boven de stad opnamen te gaan maken.

Vrijbit is van mening dat dit een onacceptabele inbreuk maakt op het fundamentele recht van mensen om onbespied te kunnen leven.

We vinden het onbegrijpelijk en stuitend dat men, uitgerekend op Bevrijdingsdag, met een drone het gedrag van de inwoners van Utrecht in kaart te gaan brengen. Beeldopnames gaat maken die niet alleen voor een eenmalige papieren kranteneditie gebruikt kunnen gaan worden maar ook online voor altijd kunnen blijven circuleren.

Principieel maakt dit soort praktijken op onwettige wijze een inbreuk op het fundamentele mensenrecht op bescherming van het privéleven, van iedereen die op die dag op eigen erf, tuin of dakterras graag van de Vrijheid wil genieten.

Praktisch is het daarnaast bezwaarlijk dat alleen een klein deel van de bewoners van Utrecht en ook pas vlak van tevoren van de actie in kennis worden gesteld. Tevens dat het mensen die er bezwaar tegen hebben opzadelt met het idee dat men ongezien gefilmd kan worden en actief in verzet moeten komen om een ongerechtvaardigde inbreuk op hun privéleven te voorkomen of achteraf ongedaan te kunnen laten maken. Het feit dat velen momenteel aan huis gekluisterd zijn maakt alles nog eens extra wrang.

Dat er voor de actie een vergunning is verleend acht Vrijbit onrechtmatig. Dit omdat noch het 'fun' filmen noch promoten van het gebruik van de krant en website een juridisch( en moreel) gerechtvaardigd argument kan vormen voor het inbreuk mogen maken op een fundamenteel mensenrecht zoals vastgelegd in wet-en verdrag. Juridisch heeft daarom ook de vergunningverlener, wegens gebrek aan een vereist groot maatschappelijk belang en vereisten aan proportionaliteit en subsidiariteit, met het verlenen van toestemming onrechtmatig gehandeld. De persvrijheid- ook een voornaam recht- komt beslist niet in het gedrang als men Bevrijdingsdag-activiteiten niet met een drone observeert.

AD is formeel, juridisch gevraagd om alsnog van de actie af te zien en het besluit hierover bekend te maken. We hopen dat ook in Utrecht 5 mei de viering van de Vrijheid niet ontsiert gaat worden met een vliegend Panopticon- project waardoor mensen er rekening mee moeten houden dat iedereen die zich in de tuin, op het erf of dakterras bevind bespied kán worden.

Reacties op de actie Stop drone surveillance op 5 mei in Utrecht kunnen gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

woensdag, 01 oktober 2014 19:17

Op zaterdag 4 oktober organiseert Burgerrechtenvereniging Vrijbit in Den Haag een publieksactie tegen het gebruik van onbemande vliegtuigjes voor massa surveillance en het zonder enige vorm van juridisch proces executeren van personen.

Tijstip: 14-18 uur

Locatie: In aanbouw zijnd gebouw van het Internationaal Strafhof te Den Haag (ter hoogte van voormalige oude Alexanderkazerne hoek Waalsdorperweg en de Van Alkemadelaan)

Doel: Aandacht vragen voor gebruik van drones voor zover dat in strijd is met internationale verdragen inzake fundamentele mensenrechten zoals vastgelegd in het EU Verdrag voor de Rechten van de Mens en Volkenrechterlijke verdragen.

Kader: De actie maakt deel uit van de 1ste internationale actiedag 'stop drones for surveillance & targeted killing’ http://globaldayofaction.nationbuilder.com/

We roepen mensen die mee willen doen aan de demonstratie op om aandacht te vestigen:

  • Op het feit dat Nederland als natie direct betrokken is bij het aanleveren van informatie ter ondersteuning van de VS praktijk om drones in te zetten in het Midden- Oosten, Pakistan, Afghanistan en Oost Afrika voor het permanent bespioneren van gemeenschappen waar terroristen verondersteld worden zich te bevinden en gericht bombarderen van verdachten en mensen die zich in hun omgeving bevinden.
  • Op de bezwaren tegen de inzet van drones voor massa surveillance

Oproep: Doe mee op 4 oktober 2014  met de eerste wereld actiedag tegen het gebruik van drones voor bewaking en gevechtsdoeleinden

Als wereldburgers die geloven in het belang van wetgeving aangaande volkenrecht en fundamentele mensenrechten , verzetten wij ons tegen het gebruik van drones met wapens en voor het observeren van personen en mensenmassa's.

Omdat drones worden ingezet voor:

  • Het observeren van personen en mensenmassa's. Wat een schending vormt van het recht op bewegingsvrijheid, vrije meningsuiting, samenkomst in de openbare ruimte en het recht om niet aan controle en onderzoek te worden onderworpen zonder gerichte verdenking
  • Onwettige doelgerichte executies op basis van verdenking zonder recht op fair trial. Wat in strijd is met het internationaal volkenrecht.
  • Het terroriseren van bevolkingsgroepen in bepaalde gebieden. Waarmee haat wordt gezaaid en een toename van geweld veroorzaakt.
  • Het verlagen van de drempel tot oorlogvoering. Wat leidt tot een nieuwe wapenwedloop en de ontwikkeling van ongecontroleerde autonome killer robots die nieuwe oorlogsverschrikkingen mogelijk maken.

Wij eisen dat alle regeringen de productie en inzet van gewapende drones verbieden en stoppen met het doen van onderzoek en door ontwikkelen er van. Ook dringen we er op aan dat de inzet van satellieten, grondstations en militaire bases om bewaking en gerichte executies door drones mogelijk te maken verboden moeten worden.

We roepen iedereen, waar ook ter wereld, op om mee te doen met de Wereld Actiedag op 4 oktober 2014.  

Voor meer informatie zie:

Als je plannen hebt voor een actie of demonstratie en dat internationaal bekend wilt maken, stuur dan een email met een korte beschrijving aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dan wordt het vermeld op de website  van het ad hoc comité van anti-drone activisten uit meerdere landen KNOWDRONES.COM. http://www.knowdrones.com/

De mededeling kan in elke taal worden aangeleverd, maar we bevelen aan om een Engelse vertaling mee te sturen zodat mensen wereldwijd het ook kunnen lezen. Geef liefst ook de plaats aan van de actie met vermelding van de postcode zodat op de kaart een overzicht kan worden gegeven van waar allemaal acties zullen plaatsvinden.  Je kunt ook een URL sturen of een bijlage als PDF of JPEG bestand met persberichten, foto's en verslagen.

Voor meer informatie over de demonstratie in den Haag kan contact opgenomen worden met het bestuur van Burgerrechtenvereniging Vrijbit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.