woensdag, 24 juli 2013 07:10

Google Glasses: Brillen die je niet moet willen

Vrijbit voert actie voor het verbieden van Google Glasses in de publieke ruimte en het weren ervan in besloten ruimten.

Begin 2013 heeft Google een nieuwe computer op de markt gebracht waarmee het arsenaal aan data dat deze internetgigant wereldwijd verzamelt, op spectaculaire wijze zal toenemen.

We hebben het over de ‘Google Glass’- brillen met een ingebouwde computer, die de drager - in ruil voor een beperkt zicht op de fysieke wereld - de mogelijkheid biedt om via een computerschermpje in het montuur gebruik te maken van uitgebreide functionaliteiten en internet. Deze Google Glass- brillen zijn qua functie vergelijkbaar met smartphones maar verweven het fysieke leven van de gebruiker nog nauwer met een parallelle virtuele wereld, omdat men letterlijk constant zicht heeft op beide werelden en de bril handsfree door middel van mondelinge opdrachten kan bedienen.

Nog los van de te vrezen gevaren die het gebruik van deze geavanceerde oogkleppen kan opleveren voor de gezondheid, zoals ongelukken en geestelijke schade, vergroot het gebruik van deze brillen ook excessief de kans op privacyschendingen. Alle personen en objecten in het blikveld van de GG-brildragende cyborg kunnen immers door de montuurcomputer ongemerkt en ongewild worden vastgelegd in beeld – of geluidsopnamen. Die dreiging komt bovenop de mogelijkheid die de smartphone al bood om ongemerkt gegevens van anderen op internet te publiceren. Zo is duidelijk dat waar iemand met een smartphone door de ramen een interieur staat te fotograferen of te filmen, dat veel heimelijker gebeurt wanneer men daar geen apart apparaat meer voor nodig heeft en met de hand moet bedienen maar een accessoire als een bril mondeling kan aansturen om opnames te maken en door te sturen of te publiceren via internet.

Ook valt met het gebruik van de bril niet meer te achterhalen wie de opnamen maakte, hoe het bedrijf Google de opnamen te gelde maakt en welk materiaal er via deze weg ter beschikking komt voor nationale en internationale politie-justitie en inlichtingen-en veiligheidsdiensten.

Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wettelijke bescherming tegen het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens zou daarmee de facto een farce worden.

Nu Google, als experiment ook in Nederland vrijwilligers heeft geworven om de brillen uit te proberen en het gebruik ervan te promoten, acht Vrijbit het de hoogste tijd om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

Wat onze bezorgdheid betreft staan we niet alleen. Vanuit de VS wordt het debat aangezwengeld over wat het betekent als Google gaat bepalen hoe wij naar de wereld kijken en actie gevoerd om Google Glasses uit te bannen via de organisatie Stop The Cyborgs

Privacytoezichthouders van over de hele wereld hebben gezamenlijk Larry Page, de hoogste baas (Chief Executive Officer) van Google aangeschreven, in verband met de gevolgen voor aantasting van de privacy door het gebruik van de bril. De brief is mede ondertekend namens alle Europese privacytoezichthouders. Zij verlangen antwoord van Google op acht vragen, onder meer over welke gegevens via de bril worden verzameld en gedeeld met derde partijen en op welke wijze Google denkt aan de privacywetgeving in de verschillende landen te kunnen en gaan voldoen. ​Lees de brief (288 KB).

Ban de Google Glass brillen

Burgerrechtenvereniging Vrijbit besloot de discussie tussen de toezichthouders en Google niet af te wachten en zelf actief te gaan lobbyen voor een algeheel verbod op het gebruik van computerbrillen met internet toegang.

Om te beginnen roepen we alle gemeenteraadsleden in ons land op om te bewerkstelligen dat het plaatselijke gemeentebestuur het gebruik van Google Glasses in de publieke ruimte middels een plaatselijke politieverordening verbiedt. Waarbij uitsluitend op medische gronden aan visueel gehandicapten ontheffing verleend kan worden indien zij gebaat zouden zijn met een computerbril.

Het College Bescherming Persoonsgegevens vragen we om ui eigen beweging een advies uit te brengen aan de Rijksoverheid om, een landelijk verbod uit te vaardigen tegen de verkoop en het gebruik van Google Glasses voor commerciële doeleinden, omdat de burger zich anders onmogelijk zal kunnen beschermen tegen de verregaande privacyaantasting die door het ontwerp van deze apparatuur veroorzaakt zal worden.

Particulieren en bedrijven vragen we om het gebruik van de brillen systematisch uit hun woon- of werkomgeving te weren, en binnen de wettelijke mogelijkheden daartoe expliciet te verbieden. Om op eenvoudige wijze de Google Glasses in woonhuizen, flats, kantoren, winkels, horeca gelegenheden enz. te weren heeft Vrijbit stickers laten maken om op de toegangsdeuren te plakken.

 

2 078edStickers

Grote en kleine ( 5/5 en 10/10 cm) stickers zijn aan te vragen bij het bestuur van Burgerrechtenvereniging Vrijbit, via e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of papierpost naar, Kruisweg 32, 3513 CT Utrecht of af te halen op de bekende verdeeladressen.

 

Meer informatie

Promotie Video Google Glass

3-5-2013 artikel de Limburger ‘3-5-2013 artikel google glass de Limburger_2812f.jpg’ n.a.v interview met Vrijbit

 

Tekst van de brief ‘the Caucus letter’ aan Google ( van de Bi-Partisan Privacy Caucus van het Amerikaanse Congres)

Google’s antwoord op de ‘Caucus’brief ‘dat men de privacy en veiligheid van de gebruikers als topprioriteit ziet en de verantwoordelijkheid aan hen toeschuift’

Stop The Cyborgs de ban de Google Glass organisatie

Gezamenlijke brief aan Google van de toezichthouders op Bescherming Persoonsgegevens wereldwijd waaronder het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)