Dossier Bewaarplicht

Dossier Bewaarplicht

vrijdag, 18 september 2009 18:05

Bewaarplicht (moties)

vrijdag, 18 september 2009 17:50

Inwerkingtreding bewaarplicht

Op 7 juli 2009 nam de Eerste Kamer (EK) de wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens aan, waarbij telecommunicatiebedrijven verplicht worden om datagegevens van iedere gebruiker volgens een in de wet genoemde termijn te bewaren. In de berichtgeving hierover wordt kortweg vermeld dat de bewaartermijn voor internetbedrijven…
Wederom richt Vrijbit het woord aan de Tweede Kamer middels een brief waarin Vrijbit ernstig bezwaar maakt tegen de voorgenomen opname van de vingerafdrukken in paspoort/ID kaart en instellen van één centrale elektronische overheidsdatabase per 21 september aanstaande. Ook uw invloed als burger uitoefenen?…
woensdag, 29 juli 2009 17:45

Het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is ingediend op 14 september 2007 Officiele titel: Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van…
Pagina 3 van 4