donderdag, 17 juni 2010 20:40

Bewaarplicht telecommunicatie gegevens steeds verder onder druk

De verfoeide [[wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens]] die sinds 1 september in Nederland van kracht is, licht nog steeds onder vuur. Minister Hirsch Ballin (CDA) werd allereerst bij aanname van de wet door de Eerste Kamer verplicht om via een herstelwetsvoorstel de bewaartermijn van belgegevens te zien terug te brengen tot een half jaar. In Zweden werd, ondanks dreigementen uit Europa dat de termijn waarop de Europese verordening zou moeten worden uitgevoerd, de wet niet ingevoerd.

In Duitsland verklaarde op 3 februari 2010 het Constitutionele Hof de bewaarplicht strijdig met de Duitse grondwet en moesten derhalve alle tot dan toe verplicht bewaarde telecommunicatie- ‘verkeers’gegevens worden vernietigd. De Duitse wet dient helemaal opnieuw te worden geschreven.

Inmiddels heeft de Ierse burgerrechtenorganisatie DRI bij het Europese Hof van Justitie te Luxemburg, een verzoek ingediend om de hele Europese Verordening nietig te laten verklaren omdat deze strijdig is met de fundamentele Rechten van de Mens. Op 6 mei 2010 werd deze zaak ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat indien dit Europese hof de verordening nietig verklaard alle daarop geënte nationale wetgeving, inzake het bewaren van bel, e-mail verkeer en internetgebruik, vanwege de onrechtmatige inbreuk op de privacy van 500 miljoen Europeanen ongeldig verklaard.

Om de druk verder op te voeren stuurden veel betrokken organisaties - waaronder Vrijbit-  een brief naar de Europese Commissie om hen te verzoeken, uit zichzelf de verordening te herroepen.

Ook de Europese federatie van Journalisten(EFJ) European Federation of Journalists stuurde op 28-7-2010 een verontruste brief namens zo'n 260.000 journalisten in ruim 30 Europese landen.

Meer inhoudelijk informatie is te lezen in de scriptie 'Alles onder controle?' waarmee Axel Arnbak van Bits of Freedom op 12 juni 2010 de scriptieprijs van de universiteit van Amsterdam won.