dinsdag, 17 februari 2015 23:56

Offensief tegen Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens

Update 23-3-2015 Uitspraak rechter gebied tot onmiddellijke stopzetting wet Bewaarplicht metagegevens Telecommunicatie  + Commentaren op uitspraak met Vrijbit aandachtspunten

Op woensdag 18 februari dient om 11 uur in Den Haag het kort geding tegen de Nederlandse Staat om af te dwingen dat de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie van 18 juli 2009 onmiddellijk buiten werking stelt.

Toelichting kort geding

Het gaat om de wet die internetproviders ertoe verplicht om van iedereen een jaar lang ALLE metadata over telefoon en e-mail te bewaren en 6 maanden die over alle overige internetverkeer. Gegevens die, ook van mensen die nergens van verdacht worden en zonder dat daar een rechterlijk beval aan te pas komt, kunnen worden gebruikt door veiligheids- en opsporingsdiensten om iemands gedrag te controleren en risicoprofielen van de personen en groeperingen op te stellen. De wet is ingevoerd omdat dat ‘moest van Europa’. Die  EU Dataretentie Richtlijn uit 2006 is evenwel op 8 april 2014 door EU Hof voor Justitie in Luxemburg ongeldig is verklaard, en daarmee is de grondslag voor de nationale Bewaarplicht wet vervallen. Voor meer informatie zie agenda Vrijbit. Of lees de dagvaarding.

Stand van Zaken wetgeving

Dat  minister Opstelten en staatsecretaris Teeven nu al 10 maanden glashard weigeren om de bewaarplicht in te trekken betekent niet dat het kabinet zich natuurlijk wel realiseert dat men juridische fout zit door de wetgeving te handhaven terwijl die uitdrukkelijk is ingevoerd als implementatie van de inmiddels onrechtmatig verklaarde EU voorschriften. Men is dan ook naarstig aan de gang gegaan met het doen van voorstellen voor het wijzigen van de Bewaarplichtwet, die een beetje de scherpe kantjes zou afhalen van het totaal ongericht en oncontroleerbaar rechercheren van alle internetdata van de burger, maar die vooral probeert te regelen dat de wet dan een puur Nederlandse aangelegenheid zou worden die niet meer geënt is op de onrechtmatige EU voorschriften.

Het ‘speelveld’ van tegenstand tegen de pogingen van de Nederlandse regering om door te gaan met het strafbaar stellen van providers die niet meewerken aan de gecontinueerde bewaarplichtwetgeving ziet er op de vooravond van het kort geding nu als volgt uit:

  • Het wetsvoorstel voor wijziging van de Bewaarplicht stuit op grote weerstand uit de maatschappij. Voor info zie o.a. de artikelen hierover op de website van Bits of Freedom. Maar veelzeggend is ook dat zelfs de slappe toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens, het CBP,  zich vorige week ferm heeft durven uitspreken dat de regering na 4 ½ jaar nog steeds geen kans ziet om duidelijk te maken waarom de wet noodzakelijk zou zijn. Bron CBP …
  • De Tweede Kamer is kritischer dan 4 ½ jaar geleden toen ze de wetgeving goedkeurden en houdt dit keer in elk geval hoorzittingen om de zaak wat grondiger te bestuderen.
  • De Eerste Kamer zal pas aan bod komen, na de verkiezingen, maar was bij de invoering van de wet in 2009 eigenlijk al tegen ‘omdat het een wet was die enkel hielp tegen hele domme boeven’. Men stemde toen alleen voor omdat dat gezien de EU Richtlijn als onontkoombaar werd gezien ( sic wat dus niet gold in de landen die de wet nooit hebben toegepast en nu bewerkstelligd hebben dat het Hof van Justitie hen in het gelijk heeft gesteld)
  • Er is vandaag een campagne van start gegaan waarbij vrijwilligers van het Privacy Café internetgebruikers oproepen en helpen om rechtstreeks aan hun internetprovider te vragen om te stoppen met het bewaren van hun privégegevens omdat dit tegen de Grondwet indruist. Zie voor info Stopdebewaarplicht.nu
  • Burgerrechtenvereniging heeft, samen met de alliantie van internationale privacyorganisaties Freedom Not Fear, de nieuw aangetreden EU Commissie opgeroepen om direct te beginnen met het vervolgen van de lidstaten die doorgaan met de Dataretentie.
  •  Loesje voert actie met als tekst ‘In plaats van stiekem af te luisteren zouden ze ook kunnen luisteren naar al die mensen die al jaren van de daken schreeuwen’
  •  En morgen dient dus het kort geding van een brede coalitie van organisaties die de Nederlandse Staat voor de rechter dagen.

Update

Voor een volle zaal hoorde de rechter de pleidooien van eisers en het verweer van de landsadvocaat aan. Na afloop liet hij weten op 11 maart uitspraak te doen. klik HIER voor het pleidooi van de eisers (pdf) en HIER voor de pleitnota van de landsadvocaat (pdf)