Brief van Vereniging Vrijbit aan Eerste kamer i.v.m. debat EPD dinsdag 15 maart 2011 Landelijk EPD: zeg vanuit ethische,medische,privacy en veiligheid oogmerk astublieft NEEGeachte leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal,Morgen 15 maart 2011 staat (weer) het debat over invoering van het landelijk…
Brief van vereniging Vrijbit aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Ter zake van de geplande stemming over het wetsvoorstel Elektronisch Patiëntendossier (EPD 31466) Geachte leden van de Eerste Kamer, Dinsdag 6 juli komt u voor de laatste keer voor de…
Van SoFi naar BSN In oktober 2005 werd het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer (Pechtold D’66) om het gebruik van het sofinummer uit te breiden tot een uniek identificerend persoonsnummer voor alle burgers en niet-ingezetenen, het Burger Service Nummer(BSN). In het voortraject van…
dinsdag, 03 februari 2009 17:27

Het EPD de stand van zaken

Zoals ieder weet, komt er een elektronisch patiëntendossier (EPD), waarbij de zorgverleners (artsen, apotheken, ziekenhuizen, etc) verplicht worden zich aan te sluiten op het digitale landelijk schakelpunt. Daarmee kunnen de zorgaanbieders gegevens uitwisselen omtrent hun patiëntendossiers. De opzet is dat eind 2009 het overgrote…
Pagina 4 van 5