CHRONO PSD-2 Overzicht dossier bankgegevens voor commerciële doeleinden

Wet en Regelgeving woensdag, 08 april 2020 13:28

laatste update 08-04-2020

Burgerrechtenvereniging Vrijbit startte de brieven actie PSD2 niet zonder mijn toestemming waarbij particulieren van de bank eisen dat hun financiële persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt, onder de nieuwe wet voor betalingsverkeer PSD2. Voor wie zich tot in detail over dit onderwerp  wil verdiepen houdt Vrijbit een chronologisch overzicht bij.

2008

Januari start Single EU Payment Aera(SEPA) Het doel is om in Europa één ‘betaalruimte’ te creëren waarin eurobetalingen credit transfer (SCT = SEPA Credit Transfer) (giro of overschrijving), direct debit (SDD = SEPA Direct Debit) (incasso / domiciliëringen) en betaalkaarten overal op vergelijkbare wijze zullen functioneren, zowel binnenlands als grensoverschrijdend. https://nl.wikipedia.org/wiki/Single_Euro_Payments_Area

2015

25-11-2015 Richtlijn betreffende betalingsdiensten in de interne markt goedgekeurd door EU Commissie officieel Payment Directive-2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN Richtlijn 2007/64/EG wordt ingetrokken met ingang van 13 januari 2018

2017

04-05-2017 Video Volksbank https://www.youtube.com/watch?v=1jyezuNYt5g

23-10-2017 AVRO TROS Radar mag de bank jouw gegevens delen https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/de-nieuwe-betaalrichtlijn-psd2-mag-je-bank-jouw-gegevens-delen/

12-9-2017 PSD2, een Europese strategische blunder-blog Bart Jacobs https://ibestuur.nl/weblog/PSD2-een-Europese-strategische-blunder

23-10-2017 voorstel van wet & Memorie van Toelichting op NL implementatie van de herziene PSD- PSD-2

25-10-2017 PSD2, de nieuwe richtlijn voor het vergroten van concurrentie op de betaalmarkt treedt al in januari in werking, maar de overgrote meerderheid van de Nederlandse banken is er vlgs onderzoek PwC nog niet klaar voor. https://www.agconnect.nl/artikel/banken-niet-klaar-voor-psd2

03-10-2017 Inval inspecteurs van de Europese Commissie invallen bij onder meer de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), omdat de sector zich zou verzetten tegen de nieuwe concurrentie. Later zeiden banken dat ze juist veel nieuwe kansen zien. https://nos.nl/l/2197039

18-10-2017 AP geeft betaaldienstverleners uitleg over uitdrukkelijke toestemming PSD2 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-geeft-betaaldienstverleners-uitleg-over-uitdrukkelijke-toestemming-psd2

23-10-2017 https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/de-nieuwe-betaalrichtlijn-psd2-mag-je-bank-jouw-gegevens-delen/

26-10-2017 AP: 'Privacyregels van AVG staan boven PSD2'

28-10-2017 online Petitie R Rustema https://bankgegevenszijnprive.petities.nl/

10-11-2017 Conceptbrief Ellen Timmer conceptbrief

19-12-2017'Banken kunnen hun macht misbruiken om nieuwe betaaldiensten uit te sluiten' https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/banken-kunnen-hun-macht-misbruiken-om-nieuwe-betaaldiensten-uit-te-sluiten/

19-12-2017 Rapportage AFM ‘Fintechs in het betalingsverkeerHet risico van uitsluiting’ https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2018-08/acm-studie-fintechs-in-het-betalingsverkeer-het-risico-van-uitsluiting.pdf

?? 2017  De Rekeninginformatiedienst- Edwin de Jong Baseadvocaten

https://www.baseadvocaten.nl/uploads/publicaties/E%20%20de%20Jong%20Privaatrecht%20in%20werking%20De%20Rekeninginformatiedienst.pdf

2018

05-07-2018 Brief over ‘stille derde’ van EU dataprotection Board(EDPB) aan Sofie in ’t Veld https://edpb.europa.eu/news/news/2018/letter-regarding-psd2-directive_nl

Directe link naar de brief van EDPB (pdf).

10-09-2018 Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Tweede Kamer met overzicht van welke onderwerpen hij met welke partijen gaat bespreken en op welke punten hij een evaluatie heeft  toegezegd.https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34813-24.html

11-11-2018 PSD2 aangenomen door Tweede Kamer

4-12-2018 PSD2 als hamerstuk aangenomen in Eerste Kamer

dec 2018 magazine Eigen Huis ‘bank kan gegevens rekening gaan delen

2019

07-01-2019 Radar uitzending Wat is PSD2 https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/de-nieuwe-betaalrichtlijn-psd2-mag-je-bank-jouw-gegevens-delen/

18-02-2019 Staatsblad publicatie implementatie NL van EU PSD2 Richtlijn

19 -2-2019 Op 19 februari 2019 is PSD2 in Nederland in werking getreden. Partijen kunnen nu bij DNB een PSD2-vergunning aanvragen. Een deel van de wetgeving zal echter pas vanaf 14 september 2019 van kracht worden. Info over alle aspecten van PSD2 op website van de Nederlandsche bank: https://www.dnb.nl/betalingsverkeer/psd2/index.jsp

19 -2-2019 PSD2 baart Privacy First grote zorgen https://www.privacynieuws.nl/buitenlands-nieuws/betalingsverkeer/20503-psd2-baart-privacy-first-grote-zorgen.html

19 -2-2019 Nederland voert EU-richtlijn PSD2 in: Banken moeten gegevens gaan delen -.- EuNu https://www.europa-nu.nl/id/vkw5i5pyvazc/nieuws/nederland_voert_eu_richtlijn_psd2_in?ctx=vhsjhdfktnpb&s0e=vhdubxdwqrzw

19-02-2019 Consumentenbond info PSD1,PSD2 standpunt Consumentenbond en meldpunt klachten PSD2 https://www.consumentenbond.nl/betaalrekening/psd2

20-02-2019  AD PSD-2 regeling van kracht

20-02-2019 NRC Walhalla voor fintechbedrijfjes?

21 -02- 2019 Samenwerkingsprotocol getekend tussen DNB en AP https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/Nieuws2019/dnb382273.jsp

Publicatie Staatscourant nr 10431

febr 2019 ‘Als ze ook je betaalgegevens hebben, weten ze alles van je- Jaap Koelewijn uitg. Eigen Huis

28-02-2019 Update DNB https://www.dnb.nl/nieuws/dnb-nieuwsbrieven/nieuwsbrief-banken/Nieuwsbriefbankenfebruari2019/dnb382365.jsp ( over vergunningen en onduidelijkheid of spaarrekeningen die niet onder de PSD1 vallen nu wel onder PSD2 vallen)

15-03-2019 Nederlander geen benul van PSD2 –DNB begint publiekscampagne

28-3-2019 opt-out PSD-2 reactie van een Nederlandse bank - Ellen Timmer https://ellentimmer.com/2019/03/28/psd2-24/

04-07-2019 Open banking: de (r)evolutie van betalingsverkeer info ABN-AMRO https://www.abnamro.com/nl/over-abnamro/in-de-maatschappij/innovatie/open-banking/index.html

26-04-2019 interview Erasmus universiteit met Vrijbit en Privacy First ( Engelstalig) https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-wet-en-regelgeving/item/download/475_2e9fdd8c48d27d8724151e9779342c8e.html

19-08-2019 NRC Geef bankzaken niet te gemakkelijk prijs

06-05-2019 NRC ING gebruikt betaalgegevens voor persoonlijke reclame

07-06-2019 NRC Betaalgegevens zijn privé, ING geen handel

19-06-2019 NRC Facebook lanceert eigen digitale munt

28-08-2019 DNB Update PSD2 https://www.dnb.nl/nieuws/dnb-nieuwsbrieven/nieuwsbrief-betaalinstellingen/nieuwsbrief-betaalinstellingen-augustus-2019/index.jsp

14-09-2019 PTS( authenticicatie eisen) treedt in werking zie update DNB 28-08-2019

23-09-2019 reactie ministerie op Wob verzoek

2020

24-02-2020 AP onderzoekt aanbieders van nieuwe online rekeningdiensten https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-onderzoekt-aanbieders-van-nieuwe-online-rekeningdiensten

..-02-2020 AP brieven aan rekeninginformatie- en betaalinitiatiediensten https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/informatiebrief_psd2.pdf

26-02-2020 info EU Commissie Punt 4 https://www.europa-nu.nl/id/vhkejco8liwc/bescherming_van_persoonsgegevens_in

19-03-2020 Brieven geen toestemming Hamers en Wijnberg naar Triodos, Rabobank&ABN-AMRO

23-03-2020 Web artikel Vrijbit ‘Actie PSD-2- niet- zonder –mijn- toestemming’ https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-wet-en-regelgeving/item/1100-vrijbit-in-actie-tegen-onrechtmatig-uitventen-van-onze-betalingsgegevens-via-nieuwe-wet-psd2.html

27-03-2020 reactie brief RABO In eerste alinea staat 'we geven geen data van u aan anderen als u geen toestemming geeft' en in volgende alinea' als een ander toestemming geeft kunnen uw data zo wel aan derden worden verstrekt’. Hun conclusie luidt: 'wij kunnen er niks aan veranderen' en 'u moet bij uw relaties zelf maar nagaan of ze eventueel toestemming gaven voor verstrekking aan derden van bestanden waar uw data in (kunnen) zitten'

30-03-2020ABN-AMRO reactie op brief ‘ontvangstbevestiging brief afdeling  klachtenmanagement’ gaat het onderzoeken.

04-04-2020 Privacynieuwsdienst bericht start Vrijbit brieven actie PSD2 niet zonder mijn toestemming waarbij particulieren van de bank eisen dat hun financiële persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt, onder de nieuwe wet voor betalingsverkeer PSD2 https://www.privacynieuws.nl/diverse/actie/21572-actie-psd-2-niet-zonder-mijn-toestemming.html

06-04-2020 Nieuwsbrief PSD-2 me niet registeractie Privacy First https://privacyfirst.email-provider.nl/web/krhdqjazfn/r6z8l0d4ly/7scrl13n57/fks2sm7lsv

2021

Januari 2021 (Uiterlijk 13-01-2021) planning evaluatie EU Commissie