Nominatie BigBrother Award 2010

Dossier Verzet dinsdag, 05 januari 2010 12:47

award_afbeeldingBig Brother Awards 2010. Tijdens het Awardsgala, op vrijdagavond 5 februari 2010 in debatcentrum De Balie, worden de grootste privacyschenders van het afgelopen jaar in het zonnetje gezet

Wie gaan er dit keer met de prijzen vandoor? U heeft daar een grote invloed op; het gaat tenslotte om uw privacy. Net als in 2007 worden de volgende categorieën gehanteerd:

- Categorie Personen -Categorie Overheid

-Categorie Bedrijven -Categorie Voorstellen

- de "Winston Award", voor de persoon of instelling die zich juist in positieve zin heeft onderscheiden op het gebied van privacy.

Geef zoveel kandidaten op als u wil in een van de categorieën! Stuur voor 12 januari een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en vermeld daarbij waarom een kandidaat een Award heeft verdiend. De identiteit en gegevens van inzenders worden uiteraard niet openbaar gemaakt.

Ook Vrijbit heeft een aantal nominaties gedaan, benieuwd wie er volgens Vrijbit het meest recht heeft op een award?

award_afbeelding

Nominatie Big Brother Award 2010 van Vrijbit

Categorie personen: Premier Balkenende

Vanwege zijn verantwoordelijkheid als premier van het 4e kabinet op rij wat , sinds juli 2002, de persoonlijke vrijheid van de Nederlandse burgers in noodtempo heeft weten te decimeren.

We zouden de premier te kort doen door uitsluitend staatsecretarissen en ministers uit zijn kabinet te nomineren omdat de afweging welke maatregel op zich het ergst is een vreemde is en bovendien voorbij gaat aan het cumulatieve effect van alle wet- en regelgeving.

Qua privacyinperkende wetten,voorstellen en betrokkenheid van het kabinet noteren we voor 2009:

 

- Ministerie Verkeer (Eurlings- CDA, Huizinga- Christen Unie)

- Km heffingsplan waarbij van iedere auto op naam van kentekenhouder wordt geregistreerd waar deze zich op enig moment bevind. Ontkenning dat gegevens niet op naam te herleiden zijn tot reisgedrag personen is misleiding, belastingbetaling wordt zo afhankelijk gemaakt van GPS systeem dus afhankelijk van de VS.

- Kentekenparkeren, in Amsterdam experimenteert men met het parkeren waarbij het kenteken ingevoerd moet worden in de parkeerautomaat. Gegevens (waar en wanneer geparkeerd) blijven tenminste 2 dagen beschikbaar. Zijn uiteraard in die tijd opvraagbaar door andere instanties.

-Fiattering elektronisch betalen parkeergeld en plan parkeersysteem via GPS contact centraal te regelen.

- OV-chipkaart als enig betaalsysteem voor Openbaar Vervoer laten organiseren door de grote vervoersbedrijven.

 

- Ministerie Financiën en Justitie ( Bos- PvdA/ Hirsch Ballin-CDA)

- Dag voor EU parlement zich mocht uitspreken toestemming verleend aan VS om alle betaalgegevens van banken voor justitiedoeleinden te mogen opeisen.

 

- Ministerie Volksgezondheid ( Klink-CDA)

- Doordrijven Elektronisch Patiënt Dossier ( druist in tegen de Rechten van de Mens, tast vertrouwelijkheid tussen arts en patiënt aan, tast effectiviteit zorgverlening aan doordat artsen verschillende dossiers moeten aanleggen, degradeert patiënten en zorgverlening tot onderdelen die in opgelegd stramien moeten passen, gevaar dat gegevens in verkeerde handen komen.

- Wet BSN vermelding in zorg verplicht gesteld (juni 2009) dwingt op oneigenlijke manier af dat iedereen biometrische identiteitspapieren en registratie van biometrie in overheidsregisters moet accepteren op straffe van uitsluiting reguliere zorg.

- Diagnose Behandel Combinatie voorschriften (DBC) tast vertrouwelijkheid medische specialisten- patiënten aan, maakt inbreuk op beroepseer, degradeert patiënten tot diagnose- behandelgevallen en veroorzaakt gesjoemel met gegevens.

 

- Ministerie Economische Zaken (van der Hoeven- CDA)

- Invoering ‘Slimme’spionagemeters voor gas en elektriciteit. De verplichting is officieel komen te vervallen toen de EK duidelijk werd dat iedereen die weigerde daarmee een economisch delict zou plegen en zelfs gevangenisstraf riskeerde. De aanpassing van het wetsvoorstel (novelle verplichting vervalt uit wet) is tot op heden uitgebleven. In praktijk gaat invoering zonder dat mensen er weet van hebben gewoon door.

 

- Ministerie Binnenlandse Zaken( ter Horst- PvdA, Bijleveld-CDA)

- Invoering Paspoortwet die opname van vingerafdrukken in digitaal overheidsregisters verplicht ( ter Horst, Bijleveld).

- voorstel etnische registratie(ter Horst)

- wetsvoorstel geen onafhankelijk Nationaal Instituut voor de Mensenrechten op te richten in Nederland.(ter Horst)

- Invoering identificatieplicht bij verkiezingen.(november 2009)

- Inperking persvrijheid ( Telegraaf afluister affaire)

 

- Ministerie Justitie ( Hirsch Ballin-CDA)

- Bewaarplicht telecommunicatiegegevens.

- Wet aanscherping regelgeving verdachten

- Weer een jaar langer uitstellen van toegezegde evaluatie Wet op de Uitgebreide ID-plicht.

- Toestemming tappen meeste telefoongesprekken ter wereld.

- Voorstel wet uitbreiden DNA vastlegging van familie van veroordeelden

 

- Ministerie Jeugd en Gezin( Rouvoet- Christen Unie)

- Elektronisch kinddossier

 

- Ministerie Sociale Zaken ( Donner-CDA)

- Opstart Landelijk Informatiesysteem Schulden

 

- Ministerie Onderwijs (Plasterk- PvdA)

-Aanpassing op de wet studiefinanciering waardoor de OV-chipkaart van studenten gekoppeld wordt aan hun Burger Service Nummer.

- Het Elektronische Leerling Dossier (ELD). Hierin staan alle gegevens van leerlingen en studenten, gekoppeld aan het Burger Service Nummer. Niet alleen cijfers en diploma’s, maar ook spijbelen, gedragsproblemen en familieproblemen. Met een wetsvoorstel wordt vastlegging en uitwisseling binnenkort geformaliseerd

 

NB

Voor alle wet- en regelgeving geldt dat alle vastgelegde gegevens integraal beschikbaar zijn voor veiligheids- en inlichtingendiensten zonder dat daar controle op mogelijk is en voor justitiedoeleinden (waarvan bekend is dat rectificatie van onjuiste gegevens nagenoeg tot de onmogelijkheden behoord).

Voor alle privacyinperking van overheidswege geldt dat iedere burger er onomkoombaar door getroffen wordt (itt de bonuskaart van AH waar ministers graag mee mogen vergelijken)

Voor alle aantasting geldt dat het fatsoenlijke onschuldige burgers dwingt om, ter bescherming van zichzelf, voortdurend te bedenken wat criminele toepassing van hun gegevens voor gevaar kan opleveren.

Aantasting van bepalingen van de Rechten van de Mens- zonder mogelijkheid te bieden daar tegen te protesteren of alternatieven te bieden aan bezwaarden- criminaliseert mensen die deze privacyaantasting onacceptabel vinden.

Onschuldige burgers uitsluiten van normaal functioneren in de maatschappij maakt van een samenleving een autoritaire politiestaat.

 

Catergorie bedrijven: Translink

Als samenwerkingsverband van de grote vervoersbedrijven verantwoordelijk voor

- Het illegaal opslaan van een gezichtsscan van de pasfoto’s van alle abonnementhouders,

( zodat deze gebruikt kunnen worden voor gezichtsherkennende camerasystemen, veiligheids-en inlichtingendiensten en justitiedoeleinden)

- Het vastleggen van het reisgedrag van iedere reiziger die met een persoonsgebonden kaart met het Openbaar(?) vervoer reist, bij incheck, uitcheck en chipuitlezende kaartcontrole.

- Het invoeren van systeemdwang waarbij enkel mensen die genoeg geld kunnen besteden om zonder reiskostenvergoedingen waar ze recht op hebben en/of zonder korting als trouwe klant hun privacy kunnen beschermen.

- Het in gevaar brengen van reizigers die saldo via hun bankrekening opwaarderen omdat bekend is dat deze rekeningen door hacken van de OV-kaart eenvoudig te plunderen zijn.

 

Tevens nomineren wij het CBP en de voorzitter van het CBP Dhr Kohnstamm.

Motivatie:

- Het CBP accepteert dat ministers en staatssecretarissen adviezen over wetsvoorstellen die indruisen tegen de Rechten van de Mens - als het CBP dat aangeeft- naast zich neerlegt.

- Het CBP laat zich gebruiken als stoplap: A- Doordat bedrijven en instellingen ongestraft blijven als zij klanten msileiden met de mededeling ‘ onze richtlijnen zijn conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) ’want ze zijn aangemeld bij het CBP’ en

B- Doordat de regering -ook als zij negatieve CBPadviezen negeert- doet voorkomen dat wetten in overeenstemming zijn met de WBP met mededelingen aan parlement ‘het is in overeenstemming met WBP en dus ook met EVRM want we hebben het CBP om advies gevraagd’.

- De voorzitter ventileerde in 2009 meemalen, publiekelijk en tegenover de pers,de mededeling dat de burger zich niet 1 op 1 kan beroepen op het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens omdat de tekst daarvan niet duidelijk is maar multi interpretabel zou zijn.

- Het CBP zag geen bezwaar tegen wetgeving ‘slimme’spionagemeters voor gas- en elektriciteit, waarbij het gedrag van iedere burger achter de voordeur, tot op het kwartier op afstand wordt geregistreerd en beschikbaar komt voor veiligheids-inlichtingendiensten, onbevoegde aftappers en energiemaatschappijen die met korting en/of cadeautjes klanten toestemming aftroggelen om hun gegevens te mogen gebruiken en door te geven aan wie dit opvraagt.

- de voorzitter liet in 2009 meermalen en publiek weten dat mensen die fundamentele bezwaren hebben tegen het registreren van hun gegevens als dit niet onontkoombaar noodzakelijk is en voldoet aan doelmatigheid en proportionaliteitsbeginsel- in het stenen tijdperk thuishoren en in een hutje op de hei moeten gaan wonen.

-Het CBP beantwoord geen vragen van particulieren die hulp vragen wegens schending van hun recht op bescherming van hun persoonsgegevens.

- het CBP neemt geen afstand van de fundamenteel foute registratiesystemen EPD en DBC’s

- het CBP ziet geen privacybezwaar tegen piemel-kuttekijkers als algemeen beveiligingssysteem voor alle vliegtuigpassagiers.

- het CBP maakt onderdeel uit van het ministerie van Justitie en als zodanig is het bewakingspersoneel van het CBP geïnstrueerd om mensen te verbieden foto’s van de ingang te maken en bezoekers te verplichten om geldige identificatiepapieren te tonen. Met als resultaat dat personen die gebruik willen maken van een uitnodiging voor gesprek of hoorzitting inzake onrechtmatige identiteitscontroles niet worden toegelaten wanneer zij zich onrechtmatige ID-controle aan de balie niet laten welgevallen.

Dit i.t.t. de beveiliging van het naastgelegen paleis van Justitie waar niet op identiteit wordt gecontroleerd van bezoekers maar wel veiligheidsmaatregelen gelden m.b.t. mee naar binnen nemen van gevaarlijke/verboden zaken.

 

Categorie Winston Privacy Award: Johan van Someren

Al 15 jaar, op vrijwillige basis, bezig om tegenwicht te bieden aan de ontwikkelingen die de persoonlijke vrijheid steeds verder inperken. Hij doet dit door informatie over het onderwerp te verzamelen, te archiveren en te verstrekken via website hetVerzet.nl, door artikelen in media te plaatsen, politici aan te schrijven, interviews te geven, lezingen te houden en hulpvragen van particulieren en instellingen op dit gebied te helpen beantwoorden.

Inmiddels geldt hij als een van de meest deskundige onafhankelijke personen op dit gebied en besteed hij hier nagenoeg al zijn tijd aan.