maandag, 07 februari 2022 20:00

Vrijbit verzoek aan minister E & K om netbeheerders te wijzen op recht op weigeren ‘slimme’ meters en plicht vooraf toestemming voor installatie te vragen.

Op 06-01-2022 heeft Vrijbit de (nieuwe) minister voor Energie & Klimaat (Jetten) gevraagd om uiterlijk in eerste halfjaar 2022 de netbeheerders aan te schrijven dat men op moet houden met het verstrekken van onduidelijke en onjuiste informatie over het recht op weigeren ‘slimme’ meters voor gas- en elektriciteitsverbruik EN om hen duidelijk te maken dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) verlangt dat men voor het installeren van ‘slimme’ meters vooraf expliciet toestemming dient te vragen. pdf brief

Vrijbit heeft hierover tevens een zienswijze verzoek ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) met de vraag of de AP het eens is met Vrijbit aangaande de verbindendheid van AVG voorafgaand aan de installatie ‘slimme’ meters.