Weigeraars slimme meters krijgen half jaar cel

Dossier Slimme Energiemeter donderdag, 26 maart 2009 22:21

Persbericht

Utrecht 26-3-2009

Minister van der Hoeven laat eindelijk haar ware gezicht zien: Weigeraars van ‘slimme’ energiemeters plegen een economisch delict waar maximaal een half jaar gevangenisstraf op staat.

Dinsdag 24 maart 2009 debatteerde de Eerste Kamer over de wetsvoorstellen betreffende de invoering van de ‘slimme’meter voor gas en elektriciteit.

De wet stelt de installatie van deze meters bij alle kleinverbruikers verplicht. De meters dienen ervoor te zorgen dat mensen minder energie zullen gaan gebruiken doordat zij een beter inzicht krijgen in hun energie gedrag.

Geen enkele politieke partij was ervan overtuigd dat de wet energiebesparing zou opleveren, en de minister gaf zelf ook toe dat ze niet over harde cijfers beschikt waaruit aannemelijk wordt dat de wet daadwerkelijk die uitwerking zal hebben.

De afgelopen weken hebben meer dan 14.000 mensen protest aangetekend tegen de plannen om het laten installeren van energiemeters, die hun gedrag ‘achter de voordeur’ minutieus registeren verplicht te stellen. Velen gaven daarbij aan dat ze geen op afstand uitleesbare meters accepteren maar enkel een meter in huis willen waarop ze zelf kunnen zien wat hun verbruik is. Dit kan niet volgens de minister. Zij redeneerde dat dit eenvoudige systeem niet zou mogen volgens de EU Richtlijnen omdat deze zouden voorschrijven dat de klant die gegevens alleen via een omweg van de energieleveranciers horen te krijgen.

Meer dan 400.000 mensen bleken- zonder dat zij dat wisten- op proef al een ‘slimme’meter in huis te hebben. Tijdens het debat werd duidelijk dat deze proeven niet bedoeld zijn om het systeem van slimme meting te testen, maar enkel de wijze waarop deze het beste kan worden uitgevoerd. Meedoen aan de pilot projecten was verplicht, zo stelde de minister, en de uitslag van de proeven zou onder geen beding ertoe kunnen leiden dat de slimme meters niet zouden worden ingevoerd. De netwerkbeheerders die de meters plaatsen bepalen overigens zelf wie in het proefproject valt.

In feite werd de Eerste Kamer duidelijk gemaakt dat men verplicht zou zijn om vóór de wetsvoorstellen te stemmen omdat het project toch al is gestart, deelname verplicht en de invoering onder geen enkel beding zou worden afgeblazen. Het enige verschil zou erin bestaan dat men, na het invoeren van de wet, op grond van nationale wetgeving verplicht kon worden tot het laten installeren. Tegen middernacht bleek wat dat voor gevolgen heeft voor de principiële weigeraars. Als mensen, nadat de wet is aangenomen, weigeren om een ‘slimme’ meter in hun huis/werkplaats te laten installeren moet de netwerkbeheerder daarvan aangifte doen bij de politie. De zaak komt dan in handen van het Openbaar Ministerie omdat de wet weigeren als een economisch delict bestempelt. Een ernstig strafbaar feit waardoor men een strafblad krijgt, geen recht meer heeft op een baan bij de overheid en maximaal een half jaar gevangenisstraf kan krijgen.

Wie dus zuinig energie gebruikt en weigert om energiemeters te laten plaatsen, die zelf energie nodig hebben om te werken, loopt de kans om in de gevangenis te belanden, op grond van een wet die de bedoeling heeft om hem of haar zuiniger met energie te leren omgaan.

Graag uw aandacht voor de stemming hierover die, volgens de huidige planning op aanstaande dinsdag 31 maart in de Eerste Kamer zal plaatsvinden.