woensdag, 04 mei 2016 11:18

Bollenproject I AM HUMAN NOT DATA Utrecht

2 mei 2016 2 mei 2016

Zeg het met bloemen: 'een nieuwe lente een kritisch geluid'

Vanaf de Wittevrouwensingel in Utrecht staat de tekst die we in het voorjaar met tulpenbollen aanplantten inmiddels met grote letters te lezen. Op het talud tussen de gevangenis Wolvenplein en de voormalige cipierswoningen staat met honderden oranje-gele Apeldoornse Beauties geschreven I AM HUMAN NOT DATA.

Burgerrechtenvereniging Vrijbit heeft deze tulpen geplant om de aandacht te vestigen op de manier waarop de menselijkheid in onze maatschappij steeds verder op de achtergrond verdwijnt. Mensen worden, door alle technologische mogelijkheden, in plaats van als unieke individuen, steeds meer beschouwd alsof zij slechts het synoniem zijn van het pakket aan data wat over hen wordt vastgelegd.

Omdat sinds 2001 het fundamentele recht op een privéleven van de burger stelselmatig en op grote schaal steeds verder wordt ingeperkt en geschonden, onderneemt Vrijbit hiertegen actie om de controlemaatschappij een halt toe te roepen.

De tulpen zijn geplant binnen het kader van de internationale kunsttentoonstelling Hacking Habitat. Die tentoonstelling gaat onder andere over de bewustwording van de burger inzake privacyverloedering. Ine Geevers, de curator, nodigde behalve beeldend kunstenaars ook actieve burgers, initiatieven en organisaties uit met een bijdrage.

Naast dit buitenproject verzorgde Vrijbit voor de binnenexpositie tevens een maquette met een kunstzinnige impressie over het bollenproject en een informatiebord voorzien van allerhande informatie- en actiemateriaal in zake de strijd om behoud van het recht op privacy.

Voor de fotorapportage van 'the making of' zie: https://www.vrijbit.nl/1over-vrijbit/item/1043-tulpen-tegen-data.html

Hacking Habitat- the art of Control is nog tot 6 juni te bezoeken via de ingang aan het Wolvenplein.