woensdag, 13 april 2016 13:58

Actie tegen PNR-surveillance databank van alle vliegtuigpassagiers van, naar en binnen de EU

update 14-04-2016

De Europese Richtlijn inzake 'Passenger Name Records' (PNR-databestanden) van alle vliegtuigpassagiers binnen en buiten de Europese Unie is door het EU parlement aangenomen. Wanneer de Raad van Ministers er vervolgens eveneens goedkeuring aan geeft moeten de EU-lidstaten binnen twee jaar deze richtlijn omzetten in nationale wetgeving. Vervolgens kan de maatregel, waarvan niet is aangetoond dat deze noodzakelijk is of zelfs maar nut heeft om zware criminaliteit dan wel terrorisme aan te pakken, via de juridische weg pas weer ongedaan gemaakt worden door een nietigverklaring van het EU Hof van Justitie. Indien daar een zaak wordt aangespannen en gewonnen tegen het ongeoorloofd schenden van de privacy en bewegingsvrijheid van miljoenen onschuldige burgers waarvan talloze reisgegevens (waaronder naam- en adresgegevens, telefoonnummers, bestemmingen, creditcardgegevens t/m maaltijdgegevens)worden verzameld en jarenlang beschikbaar blijven voor politie, justitie en inlichtingendiensten t.b.v. datamining en profiling.

Voor meer info zie: 

PrivacyNieuws.nl  europa-nu.nl 

De mondiale actiegroep 'Access Now' roept op tot actie om uw stem te laten horen aan de leden van het Euro Parlement. Inzet is om hen op te roepen om WEER nee te stemmen tegen het voorstel een gigantische surveillance PNRdatabase in het leven te roepen.

Meedoen aan de actie kost u enkele minuten.

zie Tell Parliamentarians: we want real political leadership, not more mass surveillance!

Onder het motto ‘we wensen echt politiek leiderschap, in plaats van meer surveillance’ vecht access now samen met andere organisaties tegen de EU voorstellen om lidstaten toestemming te geven voor het bouwen van grootschalige databeas vol persoonlijke gegevens van IEDEREEN die per vliegtuig naar, van of binnen de EU reist.

Het Europese parlement heeft drie jaar geleden al het voorstel voor dit Passenger Name Record (PNR) wetsvoorstel verworpen omdat het een groot risico introduceert voor de privacy en veiligheid van alle vliegtuigpassagiers.  Maar onder de enorme druk van de tragische aanslagen in Parijs en Brussel staat het voorstel opnieuw voor goedkeuring op de agenda komende donderdag

Politicians want to say they’re doing something to fight terrorism. But political pressure doesn’t change facts. And the fact is that no evidence has been presented in the parliament to demonstrate that building these massive databases will help catch terrorists or keep anyone safe. Indeed, the EU PNR Directive does not address sharing evidence on suspects of terrorism. Nor does it require coordination among law enforcement agencies. Instead, it asks for the indiscriminate collection of everyone’s passenger data—without regard for facts, and in the absence of suspicion.

The bad news doesn’t end there. The databases created under the law would contain sensitive information such as your credit card details, and it would be held for a disproportionately long period of time. That makes your data vulnerable to theft or abuse, and opens the door to profiling and discrimination.

There’s no time to waste. Even if you’ve already taken action on this issue, take a few minutes now to speak out.

Toelichting

Oproep Say no to government surveillance of your travels!

Are you likely to travel soon? Where to? Whom do you associate with? Where are you from?


Creeped out yet? Unfortunately, the European Union is about to adopt a new law that would create databases of this kind of information about everyone flying into, out of, or even across Europe—no matter where you’re from or why you’re travelling.

Send a "boarding pass" to members of the EU parliament urging them to say “No” to the EU PNR Directive.

“Passenger Name Records,” or PNRs, contain your private information—the flights you’ve booked, the people you’re travelling with, your credit card details, and so on. Under this new law, all of that private data would be indiscriminately stored by government authorities for a minimum of five years, making you vulnerable to data theft, misuse, or abuse—with personal harms ranging from credit card fraud to government profiling. Yet no evidence has been presented in the EU parliament to show that building these massive databases will help catch terrorists or keep anyone safe.

History shows that this type of profiling and database-building disproportionately affects vulnerable people and communities, such as religious, ethnic, or other minority groups. Yet it’s all likely to take place under the European Union’s proposed PNR Directive.

We have to kill this bill.

Three years ago, the European Parliament rejected this measure, deeming it too great a risk to passengers’ privacy. But today some members of the Parliament are caving in to intense political pressure.

The PNR Directive was not the right answer for security three years ago, and it’s not the right answer today.

Instead of adding more hay to the giant surveillance haystack, we need to improve the signal-to-noise ratio. That means investing in improving cooperation between EU law enforcement agencies in finding the “needle”—the suspects—and not more mass surveillance for everyone who travels there.

Passenger databases are not the answer we need. No matter where you live, it's time to tell members of the European Parliament to say NO!

The EU PNR Directive is set for a vote in the European Parliament. It is not too late to stop it. Whether you’re in Europe or just planning to travel there, you need to take action now.

Send a message and a boarding pass to members of the European Parliament, asking them to protect your privacy by rejecting the EU PNR Directive.

You are not alone in the fight. Who says NO to this PNR approach?

The EU Data Protection Supervisor
The EU Fundamental Rights Agency
The Article 29 Data Protection Working Party
European Digital Rights